Spomienkové dni grófky Irmy Sztárayovej


Odbor histórie Zemplínskeho múzea v Michalovciach sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti koncentruje na nadobúdanie poznatkov o šľachtických rodoch dôležitých z hľadiska regionálnych dejín.