Slávnostné mestské zastupiteľstvo


Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. Z rúk primátora si ich prevzalo 18 výnimočných ľudí.