Realizácia stavby kompostárne - opláštenie haly a spevnené plochy