Prijatie jubilantov


Prinášame vám zábery z prijatia jubilantov, ktorí sa dožili krásneho veku a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme ich pozvali na Mestský úrad v Michalovciach.