Medzinárodný deň študentstva


Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva primátor mesta slávnostne ocenil žiakov, ktorí výraznou mierou prispievajú k reprezentácii mesta.