Fotodokumentácia - Skládka Lastomír - ukončenie stavby