Valerián Marcin

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. - štátny fond rozvoja bývania Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja +421 56 68 64 277, +421 905 697 276 valerian.marcin@msumi.sk