JUDr. Vasil Danko

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. správy bytového fondu Odbor hospodárenia s majetkom +421 56 68 64 190