JUDr. Jana Megela Moskaľová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referát daní a poplatkov Odbor finančný +421 56 68 64 117 jana.moskalova@msumi.sk