Ing Slavomír Cucák

Pozícia Odbor Telefón E-mail
koordinátor aktivačných činností Útvar prednostu