Ing. Ružena Heželyová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. územno plánovacej dokumentácie Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja +421 56 68 64 277