Ing. Ján Hrehovčík

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. účtovnej evidencie Odbor finančný +421 56 68 64 222 jan.hrehovcik@msumi.sk