Ing. Andrea Štafurová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. stavebný úrad, stavebný poriadok Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja +421 56 68 64 288 andrea.stafurova@msumi.sk