Gabriela Butelová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. dane z nehnuteľnosti Odbor finančný +421 56 68 64 128