Bc. Nikola Balintová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. vnút. prevádzky - rozpočet Odbor organizačný +421 56 68 64 126