Zlatý Býk

Nam.Osloboditelov 10
071 01 Michalovce


Popis

Reštaurácia a kaviareň