PROKREAL , Ing. Imrich Köver

S.Chalupku č.18
071 01 Michalovce


Popis

realitná kancelária, činnosť v oblasti nehnuteľností