MC Drobec - materské centrum

Krymská 5 -ZŠ Krymská
071 01 Michalovce


Popis

občianske združenie, ktoré poskytuje priestor pre aktívne chvíle strávené s deťmi v herni MC, prípadne na akciách MC, organizuje rozličné aktivity pre rodiny s deťmi - výlety, exkurzie, Mikuláš, karneval, tvorivé dielne, športové aktivity, prednášky a podobne