Maroš Voronič Pioneer-Interface

Masarykova 94
071 01 Michalovce


Popis

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Vývoj : Pomôcok na prípravu palivového dreva pre domácnosti. Zdravotnícke pomôcky. Navrhovanie výrobných programov ... Výskum : Zdravotnícka pomôcka pre selfmedic .