Akordeón. orchester TOCCATA

Štefánikova 72
071 01 Michalovce


Popis

priamy výkon koncertnej činnosti, koncerty klasic.hudby, galaprogramy,zabezpečovanie hudob.programov, výchovné koncerty,vzdelávacie programy, agentúrna a vydávateľská činnosť www.toccata.sk