Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na

sobotu 10. novembra  2018

Informácie pre voliča

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v slovenskom jazyku
Právo voliť, právo byť volený, spôsob hlasovania v jazykoch národnostných menšín

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov

Oznámenie o počte obyvateľov
Volebné obvody a počet mandátov
Volebné okrsky
Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie
Delegovanie do volebných komisií

Zoznam kandidátov

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Kandidáti na primátora mesta

Termíny

  • Podávanie kandidátnych listín pre voľby primátora mesta a pre voľby do mestského zastupiteľstva: najneskôr 11.09.2018
  • Žrebovanie výlepných plôch: 03.10.2018  o 13,00 hod v kancelárii č. 130
  • Delegovanie do volebných komisií:
  • Mestská volebná komisia do:  11.09.2018
  • Okrsková volebná komisia do: 11.10.2018

Legislatíva SR k voľbám do orgánov samosprávy obcí: