Služby

Technické a záhradnícke služby Michalovce prevádzkujú o.i. aj nasledujúce služby pre občanov a podnikateľov:

Mestské kúpalisko a sauna

Otváracie hodiny podľa aktualizovaných informácií v sekcii Oznamy TaZS.

Cenník poskytovaných služieb na krytom kúpalisku v Michalovciach mimo letného kúpania platný od 1. 9. 2015.

Odvoz komunálneho odpadu, separovaný zber

Prečítajte si pravidlá pre separáciu odpadu.

Parkovanie na platených parkoviskách (v správe TaZS)

Cenník parkovania platný od 1. 1. 2012 [79 kB]

Údržba verejnej zelene

Zodpovedný vedúci:

p. Terezka
Informácie: 056/ 6424039, 0905 709 279

Verejné hygienické zariadenia

Tržnica

Trhový poriadok je súčasťou platného VZN č. 96 [182 kB]

Pohrebné a cintorínske služby

Platné VZN č. 94 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Michalovce. [235 kB]
Cenník cintorínskych poplatkovplatný od 1. 7. 2010 [138 kB]

Dispečing TaZS

Michalovce, kontakt viď. v priloženom dokumente

Pokladničné hodiny

V pracovných dňoch od 9:00 - 11:00 hod. a od 11:30 - 14:00 hod.

Zimný štadión