Schválené a bežiace projekty

Spoznaj a foť
Zvýšenie konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom využitia jeho potenciálu v cestovnom ruchu prostredníctvom sprístupnenia histórie Mesta Michalovce. (viac o projekte)

Zemplínska cyklomagistrála
Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji...

Pohľady do minulosti
Projekt realizovaný v rámci programu Terra incognita, ktorý priblíži život a dielo 4 významných osobností z histórie Michaloviec širokej verejnosti prostredníctvom galérie pod nebom.

Rozšírenie kamerového systému
V rámci projektu, financovanom MV SR, budú dve nové kamery umiestnené na Mlynskej ulici, nová kamera v Parku Mieru a na Kostolnom námestí...

Inovatívne informačné produkty
Rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím moderných informačno – komunikačných technológií, znižovať tak sociálne a ekonomické rozdiely medzi regiónmi na nadnárodnej úrovni...