Rozdelenie obvodov a vývoz odpadov

Pri vrecovom systéme zberu je mesto rozdelené na jednotlivé obvody:

4– obvod – S. H. Vajanského vpravo - Odbojárov, T. J. Moussona, J. A. Gagarina, J. Palkoviča, J. Palárika, B. Nemcovej, Svornosti , M. Kopernika, P. Ľ. Holubyho , P. J. Šafárika, Zemplínska, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, J. I. Bajzu, Agátová, J. Jánošíka, Cyrila a Metoda, N. V. Gogoľa, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Remeselnícka, Kamenárska

5 – obvod – S. H. Vajanského vľavo po Masarykovu - J. G. Tajovského, Gen. Petrova, L. N. Tolstého, J. Záborského, Pribinova, A. I. Dobrianského, Š. Moyzesa, A. Kmeťa, A. S. Puškina, M. Nešpora, Cyrila a Metoda, Vyškovská, B. S. Timravy, Hviezdoslavova, Duklianska, Obrancov mieru

6 – obvod – M. Kukučína, Lúčna, J. Borodáča, M. Benku, J. Fándliho, M. Uhra, E. Urxa, Krátka, Višňová, Villa real, 1. mája, 9. mája, Úzka, S. Tomášika, Široká, Dr. V. Clementisa, P. Horova, L. Novomeského, Lipová, Borovicová, Topoľová, Brezová, Jedľová, Liesková, Sosnová, Smreková, Brestová, Partizánska, SNP, Š. Fidlíka, Starolaborecká, M. Bónu, Športová, A. Hrehovčíka

7 – obvod – Nábrežie J.M. Hurbana, Verbovčík, Ľ. Štúra, Farská, Mojmírova, Rastislavova, Gorazdova, Svätoplukova, Koceľova, V. I. Čapajeva, F. Kubača, Samova, Čs. armády, A. S. Suvorova, M. I. Kutuzova, Užhorodská, F. Kráľa, J. Jessenia, J. Kostru, F. Hečku, Záhradná, J. Alexyho, I. Krasku, M. Aleša, Čajkovského, A. Bernoláka, A. S. Makarenka, Pri sýpke, Petra Jilemnického

8 – obvod – Topolianská, Jarná, Letná, Močarianská, Barč Ivana, Slovenská, Pri mlyne, Kapušianska, Vrbovecká, Meďovská, S. Tešedíka, Tichá

  

Vývoz v jednotlivých obvodoch sa v roku 2020 bude realizovať v týchto termínoch:

 

obvod 4

obvod 5

obvod 6

obvod 7

obvod 8

07.07.2020 09.01.2020 23.01.2020 28.01.2020 30.01.2020
04.02.2020 06.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 27.02.2020
03.03.2020 05.03.2020 19.03.2020 24.03.2020 26.03.2020
31.03.2020 02.04.2020 16.04.2020 21.04.2020 23.04.2020
28.04.2020 30.04.2020 14.05.2020 19.05.2020 21.05.2020
26.05.2020 28.05.2020 11.06.2020 16.06.2020 18.06.2020
23.06.2020 25.06.2020 09.07.2020 14.07.2020 16.07.2020
21.07.2020 23.07.2020 06.08.2020 11.08.2020 13.08.2020
18.08.2020 20.08.2020 10.09.2020 22.09.2020 24.09.2020
29.09.2020 01.10.2020 15.10.2020 20.10.2020 22.10.2020
27.10.2020 29.10.2020 12.11.2020 16.11.2020 19.11.2020
24.11.2020 26.11.2020 10.12.2020 15.12.2020 17.12.2020