Rozdelenie obvodov a vývoz odpadov

Pri vrecovom systéme zberu je mesto rozdelené na jednotlivé obvody:

4– obvod – S. H. Vajanského vpravo - Odbojárov, T. J. Moussona, J. A. Gagarina, J. Palkoviča, J. Palárika, B. Nemcovej, Svornosti , M. Kopernika, P. Ľ. Holubyho , P. J. Šafárika, Zemplínska, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, J. I. Bajzu, Agátová, J. Jánošíka, Cyrila a Metoda, N. V. Gogoľa, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Remeselnícka, Kamenárska

5 – obvod – S. H. Vajanského vľavo po Masarykovu - J. G. Tajovského, Gen. Petrova, L. N. Tolstého, J. Záborského, Pribinova, A. I. Dobrianského, Š. Moyzesa, A. Kmeťa, A. S. Puškina, M. Nešpora, Cyrila a Metoda, Vyškovská, B. S. Timravy, Hviezdoslavova, Duklianska, Obrancov mieru

6 – obvod – M. Kukučína, Lúčna, J. Borodáča, M. Benku, J. Fándliho, M. Uhra, E. Urxa, Krátka, Višňová, Villa real, 1. mája, 9. mája, Úzka, S. Tomášika, Široká, Dr. V. Clementisa, P. Horova, L. Novomeského, Lipová, Borovicová, Topoľová, Brezová, Jedľová, Liesková, Sosnová, Smreková, Brestová, Partizánska, SNP, Š. Fidlíka, Starolaborecká, M. Bónu, Športová, A. Hrehovčíka

7 – obvod – Nábrežie J.M. Hurbana, Verbovčík, Ľ. Štúra, Farská, Mojmírova, Rastislavova, Gorazdova, Svätoplukova, Koceľova, V. I. Čapajeva, F. Kubača, Samova, Čs. armády, A. S. Suvorova, M. I. Kutuzova, Užhorodská, F. Kráľa, J. Jessenia, J. Kostru, F. Hečku, Záhradná, J. Alexyho, I. Krasku, M. Aleša, Čajkovského, A. Bernoláka, A. S. Makarenka, Pri sýpke, Petra Jilemnického

8 – obvod – Topolianská, Jarná, Letná, Močarianská, Barč Ivana, Slovenská, Pri mlyne, Kapušianska, Vrbovecká, Meďovská, S. Tešedíka, Tichá

  

Vývoz v jednotlivých obvodoch sa v roku 2019 bude realizovať v týchto termínoch:

 

obvod 4

obvod 5

obvod 6

obvod 7

obvod 8

8.1.2019

10.01.

24.01.

29.01.

31.01.

05.02.

07.02.

21.02.

26.02.

28.02.

05.03.

07.03.

21.03.

26.03.

28.03.

02.04.

04.04.

18.04.

23.04.

25.04.

30.04.

09.05.

23.05.

28.05.

30.05.

04.06.

06.06.

20.06.

25.06.

27.06.

02.07.

04.07.

18.07.

23.07.

25.07.

30.07

01.08.

15.08.

20.08.

22.08

03.09.

05.09.

19.09.

24.09.

26.09.

01.10.

03.10.

17.10.

22.10.

24.10.

29.10.

31.10.
 
14.11.
 
19.11.
 
21.11.
 

26.11

28.11.

12.12.

17.12.

19.12.