Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2018

  • Ročník  XXIX - Číslo 2 -  18. januára 2018  [911 KB]
  • Ročník  XXIX - Číslo 1 -  5. januára 2018  [866 KB]