Plán a programy zasadnutí

08.01.2019
12.02.2019
26.02.2019   
19.03.2019
16.04.2019
30.04.2019

14.05.2019
11.06.2019  
Plán zasadnutí na I. polrok 2019 [66 kB] Plán zasadnutí na II. polrok 2018 [264 kB]
Rokovací poriadok MsR [146 kB] Rokovací poriadok MsZ [207 kB]
  Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce [160 kB]
  Volebný poriadok [139 kB]
  Plán kontrol HK na I. polrok [91 kB]
Mestská rada Mestské zastupiteľstvo