Oznamy TaZS

Kúpalisko a sauna

TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti, že mestské kúpalisko a sauna budúotvorené v mesiaci marec 2019.


Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

oznamujú, že

Mestské kúpalisko bude otvorené aj v letných mesiacoch

od 2. júla do 31. augusta 2019

s možnosťou slnenia sa na trávnatej ploch v areáli kúpaliska

Otváracie hodiny:

Utorok - Nedeľa
od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Vstupné: dospelá osoba / dieťa 2,00 €
Od 15.00 do 18.00 hod. dospelá osoba / dieťa 1,00 €
Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup za 1,00 €.
(cena 1,00 € platí len pre rodiča, dieťa platí podľa platného cenníka)

dňa 05.07.2019 a 29.08.2019 bude z dôvodu štátneho sviatku kúpalisko a sauna zatvorené


Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


Oznam pre držiteľov Senior karty

TaZS mesta Michalovce ako správca kúpaliska a sauny oznamujú držiteľom SENIOR karty vmeste Michalovce, že môžu využívať bazén v dňoch:
utorok – nedeľa
vo vyhradených hodinách pre verejnosť za poplatok 0,05 EUR.
Od 1.3.2014 každú sobotu budú mať k dispozícii za zvýhodnený poplatok 1,05 EUR bazén a saunu na 1 hodinu v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.

Tržnica

Cenník poplatkov pre trhoviská platný od 1.5.2016 viď. v priloženom dokumente.

Zberný dvor

Upozorňujeme občanov, že od 15.03.2016budú zberné dvory na Ul. partizánskej a Ul. lastomírskej otvorené takto:

Otváracie hodiny:

Ul. partizánska
Pondelok zatvorené
Utorok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Streda 8:00 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Piatok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota 8:00 hod. – 16:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.
Ul. lastomírska
Pondelok zatvorené
Utorok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Streda 8:00 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Piatok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota 8:00 hod. – 16:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.

Obyvatelia mesta Michalovce na zberný dvor môžu ukladať vyseparované zložky komunálneho odpadu uvedené na informačnej tabuli. TaZS evidujú druh a pôvodcu odpadov na základe dokladu totožnosti.

Právnické osoby môžu odpad ukladať na skládku Žabany za úhradu.