Otázky, podnety - archív

Otázka: (12/09/2019)
Dobrý deň, bývam na sídlisku SNP a už niekoľko rokov cestujem do práce MHD. Na linke č.5 premáva momentálne autobus , ktorý ráno keď cestujú aj žiaci kapacitne nestačí. Dvere na nástup sú velmi nízke, takmer každý deň si tam niekto udrie hlavu. V zadnej časti je podlaha znížená asi o 50 cm, pri náhlom zabrzdení hrozí zranenie najmä malých detí. Šofér vraví, že žiadal aby aspoň ráno mohol premávať väčší autobus, tak ako tomu bolo niekoľko rokov. Prosím aj v mene ostatných cestujúcich, aby aspoň ráno premával väčší autobus.

Odpoveď: Dobrý deň, podnet, ktorý ste nám poslali sme odovzdali prevádzkovateľovi mestskej autobusovej dopravy, veríme, že dôjde k náprave..

Otázka: (31/01/2017)
Dobry den, kedy mam nahlasit psa na mestkom urade?
Odpoveď: Dobrý deň, majiteľ psa je povinný platiť daň za psa. Daň za psa sa vyrubuje na základe podaného daňového priznania, ktoré je majiteľ povinný podať správcovi dane - Mestu - do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti, teda od času, keď nadobudol psa.

Otázka: (20/01/2017)
Dobry den, aké výhody majú dobrovoľní darcovia krvi s Jánskeho plaketou (od bronzovej cez striebornú - atď.) na území mesta Michalovce konkrétne.
Odpoveď: Dobrý deň, nemôžeme Vám poskytnúť informácie o všetkých výhodách pre držiteľov Jánskeho plakety v celom meste Michalovce, nakoľko nedisponujeme informáciami zo všetkých zariadení a organizácií, ktoré sídlia v Michalovciach.
Môžeme Vás však informovať o tých výhodách, ktoré svojim obyvateľom poskytujeme Mesto Michalovce prostredníctvom mestského úradu:
Seniorom, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Jánskeho plakety za darovanie krvi, sa vo všetkých stravovacích zariadenia ch poskytuje zľava na úhradu stravného poplatku vov ýške 10% za jeden odobraný obed. Táto zľava platí pre občanov, ktorí sú zapojení do systému spoločného stravovania seniorov.
Čo sa týka platieb daní a poplatkov - úľava pre držiteľov Jánskeho plakety automaticky nie je možná, neumožňuje to zákon, teda ani naše VZN. Na základe žiadosti však primátor mesta môže túto tvrdosť zákona zmierniť poskytnutím úľavy - 30% z poplatku za TKO. Žiadosť je potrebné podať každoročne, buď v termíne do 31.1. príslušného roka, resp. po prevzatí rozhodnutia o vyrúbení poplatku za TKO v rámci odvolacieho konania. Prajem príjemný deň.

Otázka: (10/01/2017)
Dobry den, pri vymaze stavby z katastra nehnutelnosti, na ktoru bolo vydane platne povolenie o odstraneni stavby, potrebujem aj rozhodnutie o zruseni supisneho cisla. Zaroven sa chcem opytat ako je to potom pri podavani danoveho priznania k dani z nehnutelnosti. Je mozne si uplatnit oslobodenie od dane z takejto stavby?
Odpoveď: Dobrý deň, v prípade odstránenia stavby je daňovník povinný podať daňové priznanie na zánik zdaňovnia stavby a zároveň vznik zdaňovania zastavanej plochy (na tom istom tlačive). Zmenu zdaňovania je potrebné predložiť v termíne do 31.1.2017, kde v prílohe budú doložené doklady o výmaze stavby a zrušení súpisného čísla.

Otázka: (25/12/2016)
Dobry den chcem upozornit na problem ktory maju obyvatelia na ulici Nábrežie J.M.Hurbana s psickarmi ktory chodia vencit svojich psov na Laborec..permanetne tu nachadzame psie exkrementy casto nadrozmernych velkosti..clovek nemoze ani kludne vyjst na prechadzku s malym dietatom, lebo v kuse musim pozerat pod nohy a maju psickari aj taku drzost ze nechaju exkrementy pred domom ..nic po sebe nezbieraju ..tak bud poslite hliadky mestskej policie, nech s nimi robia poriadok alebo najdite nejake riesenie, dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Mestskí policajti pravidelne monitorujú všetky lokality v meste a usilujú sa o udržiavanie poriadku. Nemôžu však byť vždy a všade. O Vašich podnetoch sme informovali Mestskú políciu Michalovce, ktorá bude spomínanú lokalitu monitorovať.

Otázka: (29/11/2016)
Dobrý deň. Kde by som mohol odniesť použitý olovený akumulátor( autobateriu)? Ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, k dispozícii sú pre občanov dva zberné dvory na Ul. partizánskej č. 55 a Ul.lastomírskej č. 2, kde môžu občania bezplatne doniesť rôzne druhy odpadov, vrátane akumulátorov.
Prevádzkové hodiny zberných dvorov:
Partizánska ulica č. 55
utorok - sobota: 8.00 hod. - 16.00 hod.
Lastomírska ulica č. 2
utorok - sobota: 8.00 hod. - 16.00 hod.
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00 hod.
Zberné dvory sú počas dní nedeľa a pondelok pre občanov uzatvorené.

Otázka: (28/11/2016)
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu, prečo príslušníci mestskej polície nechávajú bez povšimnutia jazdu na bicykli po chodníkoch v Michalovciach.
Včera večer jeden cyklista takmer zrazil manželku na chodníku pred našim bytovým domom a dnes ráno zase mňa na chodníku pred Gymnáziom P. Horova. Keď som ho upozornil, že prečo dospelý človek jazdí na bicykli po chodníku, odpovedal mi, že to nie je zakázané a či si viem predstaviť, koľko by bolo nehôd, keby cyklisti jazdili po ceste.
Uznal som, že s tými nehodami má pravdu, aj ja jazdím na bicykli a viem, akí "ohľaduplní" sú vodiči voči cyklistom. Som aj vlastník vodičského preukazu a myslím si, že dopravné predpisy dosť slušne ovládam. Viem, že cyklista na chodník nepatrí! Napríklad aj máloktorí cyklista vie, že na prechode pre chodcov nie je chodcom a nemá prednosť pred vozidlami. Ak ide vedľa bicykla, tak už je chodcom.
Pýtam sa Vás, kde sa má chodec cítiť bezpečne v Michalovciach? Doma v obývačke?
Dobre by bolo, keby si príslušníci Mestskej polície povinne prečítali napr. tento článok:
http://auto.sme.sk/c/5908683/cyklisti-nesmu-jazdit-po-chodniku-aby-sa-chodci-mohli-citit-bezpecne.html
Doporučujem, aby príslušníci MsP Michalovce najprv začali s upozorňovaním cyklistov na ich povinností a po čase previnilcov pekne pokutovali tak, ako pokutujú ostatných účastníkov cestnej premávky, hlavne vodičov motorových vozidiel. Bicykel je tiež dopravný prostriedok.
Prosím Vás o informáciu, čo budete robiť pre zvýšenie bezpečnosti chodcov pri ich pohybe po chodníkoch v Michalovciach. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď: Dobrý deň, mrzí ma Vaša negatívna skúsenosť zo dňa 15.10.2016. Voči službukonajúcej hliadke budú prijaté adekvátne opatrenia. Chcem Vás však, ubezpečiť, že MsP Michalovce problematike cyklistov v meste venuje patričnú pozornosť. V priebehu roka bolo vykonaných niekoľko preventívnych akcii zameraných na dodržiavanie pravidiel cestnej premávke jazdy nielen v pešej zóne, ale aj na jednotlivých sídliskách. Za týmto účelom MsP vyhotovila leták s názvom 10 pevných pravidiel pre cyklistu, ktoré boli počas kontrol cyklistom rozdávané. Takisto boli expedované do škôl v rámci mesta. Taktiež to bolo zverejnené v dvojtýždenníku Michalovčan ako aj v mestskej TV Mistrál. Uvedenej problematike sa MsP Michalovce bude aj naďalej venovať. V prílohe Vám zasielam predmetný leták.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP.

Otázka: (23/11/2016)
Dobrý deň. Vzhľadom k nedostatku parkovacích miest pred bytovými domami a úplnej arogancii niektorých vodičov pri parkovaní, by som sa chcel opýtať, akým spôsobom je možné dosiahnúť vyznačenie parkovacích miest na parkovisku. Ide hlavne o parkovisko ulíc Severná a Zvončeková. Ďakujem.
Odpoveď:
Dobrý deň, ak máte záujem o parkovacie miesto, existuje možnosť vyhradeného parkovania pred bytovým domom.
Záber priestranstva je spoplatnený formou dane 0,11 € za m2/deň.
Jedno parkovacie miesto zaberá plochu cca 12,5 m2 (2,5mx5m).
Cena sa vypočítava alikvotne do konca roka a v januári sa vydáva výmer na rok 2017.
Výpočet ceny: 12,5 x 0,11 x 365 = 501,875 € za rok
Parkovanie je možné na základe povolenia mesta po uhradení dane. TaZS Michalovce osadia značku s vyznačením EVČ vozidla.
Pokiaľ má žiadateľ ŤZP preukaz a Európsky parkovací preukaz a trvalý pobyt na území mesta je od dane oslobodený. V tomto prípade si žiadateľ hradí značku na svoje náklady (95-100 €).

Otázka: (14/11/2016)
Dobrý deň. Mohli by ste uviesť aká výstavba začala na sídlisku SNP, ulica Športová, vedľa čerpačky OKTAN? Báger to tam prekopáva,zjavne pripravuje plochu pod nejakú stavbu. Podľa katastra je to zatial mestský pozemok. Stavba nie je označená, tak nevieme či aj povolená.Neovplyvní kvalitu života nás v najbližšom paneláku napríklad hlukom? Ak je to povolené, prosím o zverejnenie čisiel povolovacích dokumentov, stavebneho povolenia a pod. .....Ďakujem...Odpoveď prosím zverejniť na Vašej stránke v sekcii Otázky podnety.
Odpoveď:
Dobrý deň, Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, preskúmalo žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.6.2016 podala spoločnosť TL CLEAN, s.r.o. Dňa 20.9.2016 bolo vydané stavebné povolenie č. V-2016/41830-Či na stavbu Samoobslužná autoumývarka Michalovce, Športová ulica.
Stavba je povolená na pozemku na základe nájomných zmlúv medzi stavebníkom a Košickým samosprávnym krajom a Mestom Michalovce, a na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi stavebníkom a Mestom Michalovce.

Otázka: (17/10/2016)
Dobrý deň, v niektorých slovenských mestách, vrátane Bratislavy, je už zakázaná zábavná pyrotechnika počas celého roka, aj počas Silvestra. Neuvazuje mesto tiež nad týmto krokom?? Veď posledné roky Silvester nie je o radosti z nadchádzajúceho nového roka, ale skôr o delostreleckej paľbe v nejakej vojne. Nehovoriac o utrpení zvierat.. Toto,aj keď v menšej intenzite, sa deje pred aj po Silvestri na rôznych miestach mesta. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď: Dobrý deň, mesto Michalovce má schválené všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických prostriedkov v meste.

Otázka: (17/10/2016)
Dobrý deň prajem, chcela by som sa Vás opýtať, na koho sa obrátiť keď mi mesto schválilo vyhradené parkovisko ŤZP pred bytovým domom, vodorovné značenie sa už vyznačilo ale dopravná značka nie. Je možné že si tu značku musím kúpiť na vlastné náklady?
Odpoveď:
Dobrý deň, záber verejného priestranstva pre parkovacieho miesta pre osoby s preukazom ŤZP je bezodplatný, ale dopravné zvislé značenie si zabezpečuje žiadateľ sám. Na tieto skutočnosti sú žiadatelia upozornení už pri podaní žiadosti. Parkovacie miesto bez zvislého dopravného značenia je neplatné.

Otázka: (15/03/2016)
Zdravim,chcela by som sa informovat ako postupovat pri ziadosti o vydanie senior karty.
Odpoveď:
Dobrý deň, ak máte záujem o Senior kartu, je potrebné aby ste ako žiadateľ prišli osobne na Mestský úrad - odbor sociálnych vecí (Mgr. Šestáková) s občianskym preukazom, kde preveríme, či je splnený základný predpoklad pre vydanie Senior karty – vek 65 rokov. Ak je táto podmienka splnená ihneď sa s referentkou dohodnete na termíne, kedy si môžete pre kartu prísť. Zákonná lehota je 30 dní, ale spravidla vybavujeme tieto žiadosti do 7 dní.

Otázka: (02/03/2016)
Dobrý deň prajem. Chcel by som Vás informovať, že na ulici Jilemnickeho 64 dlhodobo chýba kanalizačný poklop a je zakrytý iba provizórne s väčším kusom plechu, ktorý ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky a zároveň plech vydáva nepríjemný zvuk počas toho keď cez neho prechádzajú autá aj po nociach. Za odstránenie nedostatku Vám vopred ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, Váš podnet sme preverili, uvedený kanalizačný otvor nepatrí Mestu Michalovce. Budeme informovať majiteľa – VVS, a.s. o tomto probléme.

Otázka: (01/03/2016)
Dobry den,chcem sa len spytat ze kolko je evidovanych vozidiel taxisluzieb a kolko ma mesto pre nich stanovistia ktore si platia.
Odpoveď: Dobrý deň, v našom meste je evidovaných 41 vozidiel, ktoré využívajú stanovišťa taxi zriadené Mestom Michalovce. Mesto má vytvorených 31 stanovíšť taxi na území mesta.

Otázka: (08/02/2016)
Na stránkach mesta v minulosti prebiehala anketa kde sa ľudia mali vyjadriť k "Anonymným ideovým štúdiám Kostolného námestia", s termínom do 31. októbra 2014. Vzhľadom na to že už je dávno po uzávierke chcem sa opýtať kedy a kde budú zverejnené výsledky názorov občanov mesta. A taktiež či by bolo možné odtajniť autorov ideových štúdii.
Odpoveď: Dobrý deň, v termíne od 20. 8. do 31. 10. 2014 sa uskutočnila anketa k dvom návrhom Ideovej štúdie Kostolného námestia v Michalovciach. Návrh A vypracoval: Heni Architekten Stuttgart, zastúpený Petrom Kohlhammerom. Návrh B vypracoval: JEGON s. r. o. , Michalovce. Na základe uskutočnenej ankety, nebolo možné jednoznačne určiť, ktoré riešenie Kostolného námestia je z pohľadu občanov prijateľnejšie, pisatelia nestanovili jednoznačne víťaza, ale preferovali skôr kombináciu prvkov z jednotlivých projektov a tiež doplnky projektov podľa vlastných predstáv a požiadaviek. Mesto Michalovce - Mestský úrad v Michalovciach, zhromaždil názory občanov k predloženým dvom návrhom a postúpi ich projektantovi pre vypracovanie konečného riešenia Kostolného námestia v Michalovciach.

Otázka: (28/08/2015)
Dobri den volam sa martin senki .byvam zrodicami a chcel by som si pozadat o byt pracujem ,bol by som rad keby ste mi pomohli,mam priatelku ale zrodinich dvovodov nemame kam ist lem pod najom a nic viac dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, v súčasnosti nemá Mesto k dispozícii voľné nájomné byty. V čase, keď má Mesto Michalovce k dispozícii voľné nájomné byty, všetky takéto byty Mesto ponúka prostredníctvom našich médií – webová stránka www.michalovce.skTV Mistralnoviny Michalovčan a úradná tabuľa. Preto Vám odporúčame, aby ste sledovali naše noviny Michalovčan, web stránku aj mestskú televíziu a keď tam bude uverejnená ponuka voľných bytov môžete podať žiadosť o pridelenie takéhoto bytu.

Otázka: (28/08/2015)
Dobrý deň, chcem sa opýtať kam zmizli všetky smetné koše, ktoré boli určené hlavne pre psíčkarov na juhu Michaloviec (ul. okružná, až po východ). Prešlo len pár rokov a už tam nie je ani jeden. Využívať kontajnery patriace bytovkám často nie sú dobre dostupné. Ak to mesto zaregistrovalo, prosím Vás tiež o odpoveď, či sa to bude riešiť a vysadia sa v blízkosti chodníkov znovu ďalšie.
Tiež sa chcem opýtať ako sa riešia premnožené túlavé mačky. Na sídlisku okružná 102 je už minimálne 8 túlavých mačiek. Nakoľko sa tam pohybuje aj veľa detí a dospelé mačky aj často útočia pri ochrane svojich mačiat, je už naozaj nepríjemné sa tam pohybovať.
Ďakujem za odpovede a podávam tak aj podnety na zlepšenie. Dúfam, že mesto môže v niečom vyhovieť.
Odpoveď: Dobrý deň, ďakujeme Vám za podnet. Smetné koše sa na Sídlisku juh dopĺňali po rekonštrukcii ciest a chodníkov, ak máte poznatok, že niekde chýbajú, radi by sme Vás požiadali, aby ste o tom informovali Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, konkrétne riaditeľa Ing. Oleára na adrese olear@tazsmi.sk. Chceli by sme Vás poprosiť aby ste uviedli presné označenie kde koše chýbajú, lebo na Okružnej ulici je ich niekoľko.
Čo sa týka kŕmenia mačiek, ktoré má potom za následok ich premnoženie, Mesto nemá právny titul, aby takúto činnosť niekomu zakázalo. Bolo by vhodné požiadať správcu bytového domu, aby s obyvateľmi túto situáciu riešil. Ak niekto chce chovať alebo prikrmovať mačky, mal by sa zároveň postarať o ich kastráciu, aby tak predišiel ich nekontrolovateľnému premnožovaniu.

Prajem príjemný deň.

Otázka: (24/06/2015)
Dobrý deň.Tento rok sa žiaľ na ulicu Okružnú , čo sa týka kosenia zabúda. Púpava nám vykvitla a kosilo sa až po jej odkvitnutí , teraz je to zarastené skoro po kolená od venčoviska až po koniec ulice .Čo sa stalo ? Zároveň som si všimla ,že zatiaľ čo v iných mestách si skupiny ľudí odpracúvajú hmotnú dávku čistením,zametaním a pod. v Michalovciach som nič také nevidela.Kde pracujú ľudia ,čo poberajú dávku hmotnej núdze a sú zo zákona povinní si ju odpracovať?
Odpoveď: Dobrý deň, Váš podnet sme tlmočili Technickým a záhradníckym službám mesta Michalovce, ktoré zabezpečujú tieto práce. Technické služby realizujú pravidelné kosenie jednotlivých lokalít v meste podľa harmonogramu. Žiaľ občas sa stáva, že nie je možné zabezpečiť kosbu práve v čase keď je to potrebné naraz na viacerých miestach. Radi by sme Vás preto požiadali o trpezlivosť.
Čo sa týka otázky využívania pracovných síl, teda ľudí ktorí sú poberateľmi rôznych sociálnych dávok, táto otázka je v kompetencii Úradu práce, kde sú títo ľudia evidovaní. Mesto zabezpečuje prácu pre tých, ktorí sú nám pridelení a to najčastejšie pri údržbe poriadku a verejnej zelene, príp. pri ochrane prechodov pre chodcov pri školách. Faktom je však tá skutočnosť, že mnohí z nich si svoju povinnosť neplnia a teda ak majú odpracovať určených pár hodín týždenne, radšej sa sociálnej dávky vzdajú.

Otázka: (24/06/2015)
Dobrý deň, snažím sa na internete a na stránkach mesta Michalovce dohľadať aktuálne informácie ohľadne Programu rozvoja bývania v meste Michalovce. Jediné načo som narazil je Program rozvoja mesta Michalovce , bohužiaľ v tomto dokumente sda nerieši Rozvoj bývania. Viete mi poradit kde by som našiel aktuálny dokument ohľadom rozvoja bývania v meste Michalovce?
Odpoveď: Dobrý deň, Program rozvoja bývania mesta Michalovce bol Mestským zastupiteľstvom Michalovce schválený uznesením č. 407. Nájdete ho na našej web stránke v časti Samospráva – Strategické a územnoplánovacie dokumenty.

Dobrý deň. Bývam v bloku B1/13 na Murgašovej ulici. Chcela by som sa opýtať, kto ma na starosti čistenie pieskovísk pred jednotlivými blokmi na sídliskách. Myslím mesto alebo technické služby? Myslím si, že pieskovisko by malo byť každý rok už v jari pripravené a mal by byť v pieskovisku nový čistý piesok. Zatiaľ sa nič nevykonalo.
Ešte by som sa chcela opýtať, kedy mesto plánuje realizovať nové ihriská, ktoré sú naplánované v projekte mesta medzi jednotlivými blokmi na sídlisku Juh - Murgašova ulica. A či je v kompetencii mesta aby zabezpečila ľudí / VPP / aby medzi blokom B1 a C1 vykonali vyčistenie trávnatej plochy od odpadu, ktorý tu zostal ešte keď sa prerábala bytovka C1. Je tam dosť veľa skla a iného odpadu. Je možné aby to brigádnici alebo ľudia, ktorí pracujú v technických službách prišli vyhrabať - vyčistiť?
Odpoveď: Dobrý deň, výmenu piesku v pieskoviskách každoročne realizujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce podľa harmonogramu. Výmena piesku pri bloku B1/13 bude uskutočnená v krátkom čase, nakoľko TaZS majú objednaný nový piesok pre pieskoviská.
Požiadavku na vyčistenie trávnatej plochy od skla, medzi blokmi B1 a C1, sme tlmočili TaZS mesta Michalovce, ktoré zabezpečia jej vyčistenie.
Čo sa týka rekonštrukcie Sídliska juh - v súčasnom období prebieha v tejto časti rekonštrukcia parkovísk, ciest a chodníkov, teda stavebné práce na mestských komunikáciách. Nakoľko sa jedná o pomerne nákladné práce financované z rozpočtu mesta, plánujeme v prvom rade zrealizovať tieto a až postupne, z externých zdrojov budeme obnovovať a budovať aj detské ihriská. Radi by sme Vás preto požiadali o trpezlivosť.

Otázka: (18/06/2015)
Páči sa mi geomapa s adresami, len pochybujem či ju niekto kontroloval. lebo nie je úplná. Podľa nej by občania bývajúci na Ukrajinská 174/4 nemuseli platiť dane,lebo neexistuje.
Odpoveď: Dobrý deň, ďakujeme Vám za podnet, za chybu sa ospravedlňujeme. Na túto nezrovnalosť upozorníme spracovateľa geomapy Michalovce s požiadavkou okamžitej nápravy.

Otázka: (18/06/2015)
Dobry den chcem sa opytať či je dovolene na primestskej na šírave opekať na tych trvalých ohniskách, ktoré sú tam.chceme tam ist s rodinou poopekať tak dufam že to nebude priestupok.....dakujem
Odpoveď: Dobrý deň, oblasť na ktorú sa pýtate, tzv. Prímestská na Zemplínskej šírave nie je vo vlastníctve Mesta Michalovce, preto nemôžeme zaujať stanovisko k Vašej otázke. V každom prípade, by sme Vám však pre budúcnosť odporúčali obrátiť sa s podobnými otázkami na Hasičský zbor, kde sa dozviete v ktorom období je možné resp. zakázané zakladať oheň vo voľnej prírode.

Otázka: (18/06/2015)
Zdravim,pisem za obyvatelov ulic Kapusianska,Ticha,Vrbovska...Chcela by som sa spytat,ako casto sa tu kosi cintorin (ul. Kapusianska),a tak isto aj vedlajsie futbalove ihrisko,lebo momentalne je tu trava vyse dospeleho cloveka a tak by sme prijali,ak by sa tu zrealizovalo kosenie a to co najskor.Dakujeme za skore vybavenie nasej ziadosti...
Odpoveď: Dobrý deň, Váš podnet sme tlmočili technickým službám, ktoré majú v kompetencii tieto práce. Podľa našich informácií by už mala byť zjednaná náprava a tráva je pokosená.

Otázka: (18/06/2015)
Dobrý deň, chcela by som sa informovať, akým spôsobom je mesto schopné riešiť problém s premnoženými holubmi na sídlisku SNP, blok A5, ulica Ružová a priľahlé ulice. Ako nositelia chorôb môžu byť holuby nebezpečenstvom pre deti, ktoré sa hrajú na blízkom ihrisku a pieskovisku. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto Michalovce zabezpečuje reguláciu škodcov na území mesta a to na verejných priestranstvách, ako aj budovách vo vlastníctve Mesta Michalovce. Na túto činnosť má Mesto Michalovce uzatvorenú zmluvu s odbornou firmou. Pokiaľ ide o problém premnoženia holubov na objektoch - bytových domoch, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Michalovce, túto problematiku musí riešiť správca bytového domu. Preto Vám odporúčame, aby ste sa so svojou požiadavkou obrátili na správcu vášho bytového domu. Znížením počtu holubov v mestách sa zaoberajú odborné firmy, ktoré rôznymi spôsobmi zabezpečujú ochranu nehnuteľností pred inváziou holubov. Ako príklad môžeme uviesť odchyt holubov do živolovných pascí, mechanické zábrany - ktoré bránia sadaniu a hniezdeniu holubov, prípadne siete, ktoré zamedzia vstupu holubov do určitého priestoru. Znížením počtu holubov sa zaoberá napríklad firma - Ing. Daniel Haraba, tel. kontakt: 0903909802, alebo Bábolna Bio Slovensko, s.r.o, Lučenec, tel 047/4331653, 047/4511697.

Otázka: (18/06/2015)
Ziadam o odstranenie lavicky na ulici leningradskej 14 ktora tu bola samovolne umiestnena pani domovnickou.
Odpoveď: Dobrý deň, umiestnenie alebo odstránenie lavičiek zabezpečujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Vaša žiadosť by preto mala byť nasmerovaná tam, ale až po získaní súhlasu nadpolovičnej väčšiny tam bývajúcich občanov. Dôvodom je práve tá skutočnosť, ktorá sa pravdepodobne udiala aj u Vás, že niekto lavičku žiada umiestniť, niekto iný odstrániť. Odporúčame Vám teda písomne požiadať o odstránenie lavičky TaZS s doloženými podpismi väčšiny obyvateľov bytového domu resp. vchodu, podľa umiestnenia lavičky.

Otázka: (18/06/2015)
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať kedy mesto mieni naznačiť vodorovné dopravné značenie na sídlisku JUH t.j. ul. J. Murgaša 25, 27, 29, 31, nakoľko je tu veľa arogantných vodičov, ktorí zaberajú aj dve parkovacie miesta.
Odpoveď: Dobrý deň, na Sídlisku juh v súčasnosti prebieha rekonštrukcia mestských komunikácií - ciest, chodníkov, parkovísk. Po jej ukončení technické služby zrealizujú vodorovné dopravné značenie a teda aj vyznačenie parkovacích miest. Nakoľko sa jedná o pomerne veľký rozsah prác dovolíme si Vás požiadať o trpezlivosť.

Otázka: (19/03/2015)
Dobry chcela by som Vas poprosiť o lavičky na Moskovskej ulici 2,4,6 za bytovkami okolo detského betónového ihriska pekne dakujem .
Odpoveď: Dobrý deň, požiadavku na umiestnenie lavičiek je potrebné doručiť Technickým a záhradníckym službám mesta Michalovce, podmienkou však je, aby táto požiadavka bola podpísaná nadpolovičnou väčšinou tam bývajúcich. Dôvodom je skutočnosť, že v minulosti sa nám často stávalo, že po osadení lavičiek sme tieto museli zase odstrániť, pretože ostatní obyvatelia boli proti.

Otázka: (06/03/2015)
Dobrý deň, neviem sa na vašich stránkach dopátrať aká je aktuálna daň za psa v bytovke.
Odpoveď: Dobrý deň, výšku dane nájdete na našej web stránke v časti Samospráva – Smernice, VZN... Daň za psa rieši VZN č. 168 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie. Výška dane za psa v bytovom dome je 35 eur, ale ak si vezmete psíka z mestského útulku budete od dane oslobodený.

Otázka: (06/03/2015)
Pred starým cintorinom ktorý je už uplne obsadený je málo parkovacich miest. Prečo sa na parkovisku,kde je heliport usadila značka zákaz vjazdu Vrtulnik do Michaloviec prichádza možno 2x v mesiaci.
Odpoveď: Dobrý deň, v rámci záchranného systému Slovenskej republiky existuje aj letecká záchranná služba. Pre jej spoľahlivé fungovanie pri transportoch chorých v život ohrozujúcich situáciách sú mestá povinné vytvoriť bezpečné miesto na pristátie helikoptéry záchrannej služby. Je nutné aby uvedené miesto nebolo využívané na iný účel, pretože potreba použitia helikoptéry ani času kedy to bude potrebné sa nedá naplánovať. V prípade jeho obsadenia vozidlami na parkovanie by došlo k blokovaniu uvedeného miesta. Helikoptéra by nemala kde pristáť a zabezpečiť naloženie a transport chorého.

Otázka: (06/03/2015)
Narodil som sa v Michalovciach 14.05.1950. Potrebujem originalny rodny list. Mozete mi napisat kde to mozem dostat? Dakujem Vam pekne.
Odpoveď: Dobrý deň, originál Vášho rodného listu je evidovaný na Matrike v Michalovciach. Získať ho môžete buď osobne, v tom prípade budete potrebovať občiansky preukaz, alebo ho môže vybrať Vaša najbližšia rodina, t.z. rodičia, súrodenci, manželka, deti. Pokiaľ to nie je možné takýmto spôsobom, môžete si ho vyžiadať aj poštou, kde bude potrebné poslať žiadosť, v ktorej uvediete Vaše údaje, dôvod, načo rodný list potrebujete a zároveň priložíte 5 eur, čo je správny poplatok za matričný doklad. Taktiež je potrebné uviesť adresu, na ktorú Vám ho máme poslať.

Otázka: (06/03/2015)
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mesto neplánuje bezplatne pre svojich starších občanov - seniorov možnosť spoločne si zacvičiť jogu, resp. pilates. Určite by im to pomohlo z viacerých dôvodov - zdravotné, psychické, sociálne,
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto Michalovce iba nedávno ukončilo realizovanie projektu "Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami". Projekt trval od augusta 2013 do januára 2015. Súčasťou projektu bolo sedem vzdelávacích programov a aj program Pohybové aktivity - Pilates. Mesto v rámci predmetného cyklu v tomto programe uspokojilo pohybové aktivity cca 150 seniorov (účasť bola umožnená občanom od veku 50 rokov), ktorí absolvovali spolu 20 cvičebných hodín s tým, že počas jednej hodiny sa cvičilo 60 minút. Aj vzhľadom na dĺžku trvania projektu - 18 mesiacov - si dovolíme tvrdiť, že podstatný záujem občanov mesta pre tento druh cvičení bol uspokojený.
Keďže odozva seniorov na celý projekt bola veľmi kladná, Mesto sa v prípade zverejnenia novej výzvy opätovne hodlá uchádzať o externú finančnú pomoc. Z vlastných zdrojov Mesto v súčasnosti neplánuje organizovať tieto aktivity.

Otázka: (06/03/2015)
Dobrý deň. V tomto roku budem mať 67rokov. Mám nejaké výhody napr. parkovanie, návšteva kultúrnych, športových, sociálnych a iných oblastí v meste kde žijem? A ešte jedna skôr pripomienka. Sledujem stránku mesta MI a často vidím napr. education senior iné slová z angl. jazyka. To už sme zabudli našu materinskú reč?..Kladiem si otázku žijeme ešte na Slovensku?
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto Michalovce poskytuje občanom s trvalým pobytom na jeho území a po dovŕšení 65. roku veku Senior kartu. O Senior kartu môže občan požiadať osobne alebo telefonicky na odbore sociálnych vecí, v budove bývalého ONV, na prvom poschodí, č. kancelárie 182. Výhody Senior karty sú - vstup na športové zápasy je zľavnený, vstup na kultúrne podujatia usporiadané MsKS s označením vstupu so SK zdarma, vstup do Hvezdárne, Zemplínskeho osvetového strediska, Zemplínskeho múzea na stále expozície, zdarma, členský poplatok v knižnici G. Zvonického, 50% zľavnený, plaváreň za 5 centov, sauna vyhradený čas pre seniorov 1,05 €. Čo sa týka upozornenia na slová prevzaté z anglického jazyka, žiaľ niektorým výrazom sa nevyhneme, ale vynasnažíme sa ich počet minimalizovať.

Otázka: (06/03/2015)
Dobrý deň. Moja otázka je nasmerovaná k WEB stránke mesta Michalovce, kde sa v priečinku Investičných zámeroch mesta nikde neuvádza výkres I.etapy rekonštrukcie sídliska VÝCHOD. Kde konkrétne by bolo možné tomuto výkresu nahliadnuť? Ďakujem
Odpoveď: Dobrý deň, do výkresu I. etapy rekonštrukcie Sídliska VÝCHOD je možné nahliadnuť na MsÚ - odbore výstavby, ŽP a MR u Ing. Heželyovej. Termín si môžete vopred dohodnúť na č. t. +421 918 490 297.

Otázka: (06/03/2015)
Dobrý den. Kedy sa prosim Vas budu rekonstruovat parkoviska na sidlisku JUH pred bytovym domom E1,a dalej.
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto bude pokračovať v revitalizácii existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce konkrétne na Sídlisku JUH pred bytovým domom E1 v jarných mesiacoch, teda za vhodných klimatických podmienok.

Otázka: (06/03/2015)
Pozdravujem.Prosím o informáciu, alebo odkaz na link,ohľadom pristavenia kontajnera na stavebný odpad /staré tehly,okná ,dosky...) z rekonštrukcie domu s cenníkom za položky.Bohužial na stránke tech. služieb MI sa k tomu nemožem dostať.
Odpoveď: Dobrý deň, v prvom rade nám dovoľte ospravedlniť sa za oneskorenú odpoveď z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Čo sa týka Vašej otázky - vývoz odpadov v TaZS zabezpečuje Ing. Ján Krišo, vedúci odpadového hospodárstva, č. t. +421 905 711 284, č. tel. +421 56 640 38 16, v jeho neprítomnosti ho zastupuje p. Rovňák +421 905 846 697, prípadne p. Džurinová č. t. +421 915 927 245, č. t. +421 56 640 38 15.

Otázka: (06/03/2015)
Chcem sa spýtať, či sa nebude mesto zaoberať bezpečnosťou križovatky na Kuzmányho pri knižnici. Zažil som tam už pár skoroudalostí a čo počúvam od kolegov nie som sám, viď. riešilo sa to už aj internete:

http://auto.sme.sk/c/7219034/kto-ma-prednost-v-krizovatke-tvaru-t-ktora-vyzera-ako-bola-tvaru-x.html

Odpoveď: Dobrý deň, v prvom rade nám dovoľte ospravedlniť sa za oneskorenú odpoveď z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Križovatkou na Kuzmányho ulici pri knižnici sa Mesto Michalovce zaoberá. Spoločne s Dopravným inšpektorátom OR PZ bolo vybrané dopravné riešenie tejto križovatky. Po spracovaní projektovej dokumentácie a odsúhlasení zmeny rozpočtu Mesto pristúpi k jej realizácii.

Otázka: (05/01/2015)
Dobry den, kona sa v Michalovciach vitanie novych obcanov? ak ano, poprosim blizsie info k tomu.
Odpoveď: Dobrý deň, uvítanie detí do života pripravuje Mesto Michalovce približne raz za tri až štyri mesiace, podľa počtu novonarodených detičiek. Na túto slávnosť pozývame deti, ktorých aspoň jeden z rodičov má trvalý pobyt v Michalovciach. V prípade, že majú o takéto uvítanie do života záujem aj rodičia detí narodených mimo Michaloviec, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na matrike mestského úradu.

Otázka: (08/12/2014)
chcel by som sa informovat chodim darovat dobrovolne krv a chcel by som vediet ci pri vyvoze smetia je neaka zlava za odpoved vopred dakujem
Odpoveď: Dobrý deň, úľavu z poplatku za odvoz TKO si môžu uplatniť bezplatní darcovia krvi a k sú držiteľmi Jánskeho plakety. Ak spĺňate túto požiadavku môžete o úľavu požiadať na daňovom referáte metského úradu.

Otázka: (27/11/2014)
Je to pravda,že mesto chce zrušiť jedinú KRYTÚ tŕžnicu pod ZŠ?Majú byť novovzniknuté miesta otvorené vrtochom počasia umiestnené na priestranstve bokom od novej súkromnej tŕžnice náhradou krytej tŕžnice?Osobne som za zachovanie starej KRYTEJ tržnice aj po otvorení predajných stánkov pred novou nech záujem predávajúcich ukáže kde je im lepšie predávať,ak by záujem o starú pod ZŠ-ónom pretrvával bolo by to prínosom aj pre nás obyvateľov sídliska SNP,ktoré ako jediné z michalovských sídlisk,by po prípadnom zrušéní starej KRYTEJ tŕžnice nemalo kde nakúpiť čerstvé bio produkty
Odpoveď: Dobrý deň, o tom či bude tržnica pod zimným štadiónom zrušená rozhodne nové mestské zastupiteľstvo, ktoré sa po prvýkrát stretne na ustanovujej schôdzi 12. decembra, takže zatiaľ sú tieto otázky predčasné. Až po sformovaní zastupiteľstva a schválení Plánu rozvoja mesta na nasledujúce roky bude možné hovoriť o tom, aké je ďalšie využitie uvedených priestorov.

Otázka: (22/10/2014)
Dobry den chcel by som sa informovat ci nema mesto v ponuke na predaj parcelu na vystavbu garaze. Jedna sa o sidlisko SNP ulica Narcisova. Ak ano aka je cena. Dakujem
Odpoveď: Dobrý deň, v súčasnosti Mesto nemá v uvedenej lokalite pripravené parcely na predaj pre individuálnu výstavbu garáží. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (27/06/2014)
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či je možne si pod bytovým domov prenajať parkovacie miesto. Ak áno tak ako treba postupovať a koľko sa platí na rok. Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa.
Odpoveď: Dobrý deň, vyhradené parkovanie pred bytovým domom je možné. Je odplatné vo forme dane za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č.143/2012 (nájdete ho v plnom znení aj na našej web stránke). Sadzba dane je 0,11 €/ m?/deň užívania. Vyhradené parkovanie: plocha (5 x 2,5 m) je 12,5 m?, potom výpočet ceny je: 12,5 m? x 365 dní x 0,11 € = 501,87 €. Žiadosť je potrebné podať na MsÚ - Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja s uvedením lokality a počtu dní záberu a EVČ vozidla.

Otázka: (25/04/2014)
Dobry den chcela by som sa opytat ake dokumenty potrebujem , ak chcem zrusit poplatok za smetie s dvovodu vykonavania zarobkovej cinnosti v ČR, kedze aj s rodinkou sme cely rok prec a ci mi bude postacovat ako doklad najomna zmuva s CZ.
Odpoveď: Dobrý deň, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 148/2012 o miestnom poplatku za TKO, dôjde k odpusteniu poplatku v prípade, ak poplatník preukáže dokladmi, že viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Takýmto dokladom môže byť napr. pracovné povolenie, výplatná páska, potvrdenie zamestnávateľa alebo sprostredkovateľskej agentúry. Uvedené doklady musia byť vystavené v aktuálnom roku, teda r. 2014. Nájomná zmluva môže byť dokladom na odpustenie poplatku ale len v tom prípade, ak bola podpísaná v r. 2014.

Otázka: (24/04/2014)
Dobry den, chcel by som sa opytat, ci existuje nejake tlacivo/vzor o potvrdeni zaplatenia komunalneho odpadu v inej obci. Doklad o zaplateni vystaveny obcou vas urad neakceptoval. Chcel by som predist viacerym pokusom o uspesnu "akceptaciu".
Odpoveď: Dobrý deň, v zmysle VZN č. 148/2012 je poplatník povinný preukázať, že platí poplatok v inej obci doložením rozhodnutia o vyrúbení poplatku spolu s dokladom o zaplatení poplatku. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (08/04/2014)
Dobry den, mam dieta ktore dovrši 3 rok 21.4 2014 chodi do inštrukcnych jasli a bolo mi povedane, ze po dovršeni 3 roku musi odist z jasli chcel by som sa spitat ci by mohol este ostat v jasliach pretoze do škôlky ho vezmu az v 9 mesiaci tohto roka.
Odpoveď: Dobrý deň, Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach presne stanovuje podmienky prijatia dieťaťa aj ukončenia poskytovania služieb v Kombinovanom dennom stacionári pre deti (KDSD) - detské jasle. V súlade s týmto nariadnením sú v našich jasličkách umiestňované deti vo veku od jedného do troch rokov veku, pri dodržaní podmienky trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta Michalovce. Predpokladáme, že v týchto intenciách ste aj obdržali Rozhodnutie o poskytovaní starostlivosti, kde ste boli informovaní o stanovených podmienkach pobytu dieťaťa v detských jasliach. Na žiadosť rodiča môže byť lehota na umiestnenie dieťatka v detských jasliach predĺžená, a to najdlhšie do 31. 8. kalendárneho roka v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov. Tieto žiadosti sú posudzované na odbore sociálnych vecí MsÚ v súčinnosti s vedúcou KDSD. Rozhodnutie o tom, či je možné vyhovieť žiadosti rodiča je dané kapacitnými možnosťami detských jaslí a počtom nevybavených žiadostí o umiestnenie v KDSD pre deti, ktoré spĺňajú všetky predpoklady podľa vyššie uvedeného VZN. Ak Vašej žiadosti nebolo vyhovené, je nám to ľúto, ale veríme, že chápete dôvody, ktoré nás viedli k takémuto rozhodnutiu.

Otázka: (31/03/2014)
Dobry den, zaujimalo by ma,ci mesto Michalovce ma cosi take ako prispevok mesta pri narodeni dietata.
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto neposkytuje príspevok pri narodení dieťaťa. Jedná sa o štátny príspevok, ktorý si žiadateľ nárokuje na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (31/03/2014)
Dobrý deň, viete mi povedať ako to bude s MŠ počas letných prázdnin v roku 2014?
Odpoveď: Dobrý deň, počas letných prázdnin bude s výnimkou jedného týždňa (25.- 28.8.) zabezpečná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, a to takto: prvé dva týždne v júli budú otvorené všetky MŠ s výnimkou MŠ na Školskej ulici, druhé dva týždne v júli budú otvorené MŠ na Vajanského ulici a MŠ na Komenského ulici. V čase od 28. júla do 22. augusta bude otvorená MŠ na Školskej ulici. Posledný augustový týždeň budú všetky škôlky zatvorené z dôvodu príprav nového školského roka a pripravovaných porád a školení pedagógov. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (28/02/2014)
Neviem sa na stanke nikde dopracovat ako a na aku adresu pisat o elektonicku ziadost na volicsky preukaz... Mozem Vas poprosit o adresu kde sa ma posielat ziadost a tlacivo kde nájdem? Dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, presný postup aj s tlačivom žiadosti a adresou nájdete na našej web stránke, a to hneď na hlavnej stránka v bloku Samospráva (vpravo) - Voľba prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (13/02/2014)
Dobrý deň, na koho, resp. akú emailovu adresu je potrebné adresovať žiadosť o voličský preukaz pre nadchádzajúce prezidentské voľby?
Odpoveď: Dobrý deň, presný postup aj s tlačivom žiadosti a adresou nájdete na našej web stránke v časti Samospráva - Voľba prezidenta Slovenskej republiky.

Otázka: (28/01/2014)
Dobry den, moja otazka sa tyka komunalneho odpadu. Byvam dlhodobo v zahranici, minuleho roku som mala potvrdenie od zamestanvatela ze sa aj v zahranici zdrziavam , tento rok som ale od 18.01. na materskej dovolenke. Bude postacujuce ak by som poslala, prefotenu najomnu zmluvu + vypis z uctu ze sa najom plati ? V najomnej zmluve su tak isto zahrnute aj platby za odpad.
Odpoveď: Dobrý deň, nájomná zmluva s uvedením platieb za odpad je podkladom na úľavu pri platbe za TKO. Len upozorňujeme, že zmluva musí byť predložená aj v slovenskom jazyku, nemusí byť však úradne overená.

Otázka: (28/01/2014)
Dobry den. Chcem sa spýtať koľko sa platí za komunálny odpad na osobu za rok 2013. A koľko zaplatí osoba ZŤP za komunálny odpad za rok 2013.
Odpoveď: Dobrý deň, výška poplatku za TKO je 23,72 € na osobu a rok, platná pre rok 2013 aj pre rok 2014. Na zmiernenie tvrdosti zákona správca dane, na základe žiadosti poplatníka, môže vyrubený poplatok znížiť. V prípade osoby ZŤP je potrebné zaslať žiadosť, ktorú správca dane posúdi. U osôb ZŤP bolo uplatnené zo strany správcu zníženie poplatku o 30 %, poplatník teda zaplatí 16,60 €.

Otázka: (28/01/2014)
Dobrý deň. Je potrebné predložiť priznanie k dani za psa, ak v r. 2013 bol prihlásený, ale zároveň bolo uplatnené aj oslobodenie od poplatkov za psa. Keďže pes nebol odhlásený, aj napriek tomu je potrebné podať priznanie k dani za psa a opätovne žiadať o oslobodenie? Aký je základ dane za jedného psa?
Odpoveď: Dobrý deň, v prípade, že v roku 2013 bolo podané daňové priznanie za psa a zároveň bola podaná žiadosť k oslobodeniu od dane za psa v zmysle platného VZN č.147/2012 a v priebehu roka 2013 nedošlo k žiadnym zmenám, nie je potrebné podávať nové priznanie v roku 2014. Ak však došlo k nejakým zmenám u daňovníka, resp. u psa, každú zmenu je potrebné správcovi dane - Mestu Michalovce oznámiť do 30 dní od vzniku týchto skutočností.

Otázka: (23/01/2014)
Dobry den. Chcem sa spýtať koľko sa platí za komunálny odpad na osobu za rok 2013. A koľko zaplatí osoba ZŤP za komunálny odpad za rok 2013.
Odpoveď: Dobrý deň, výška poplatku za TKO je 23,72 € na osobu a rok, platná pre rok 2013 aj pre rok 2014. Na zmiernenie tvrdosti zákona správca dane, na základe žiadosti poplatníka, môže vyrubený poplatok znížiť. V prípade osoby ZŤP je potrebné zaslať žiadosť, ktorú správca dane posúdi. U osôb ZŤP bolo uplatnené zo strany správcu zníženie poplatku o 30 %, poplatník teda zaplatí 16,60 €.

Otázka: (09/01/2014)
Chcem upozorniť na najmenej 2 odokryté kanály v blízkosti chodníkov na ulici Muškátovej. Ďalšie 2 kanály sú na uvedenej ulici zakryté len pneumatikou a balvanom. Na ulici Muškátovej sa nachádza odokrytý kanál v blízkosti chodníka avšak v zatrávnenej časti. Ďalší "prepadajúci" sa kanál sa nachádza na ulici Astrovej. Keďže sú uvedené kanály v blízkosti chodníkov a miest, kde sa často hrávajú deti je potrebné tento problém riešiť, keďže odkryté kanály a rôzne jamy v zemi už neraz spôsobili zranenie.
Odpoveď: Dobrý deň, ďakujeme Vám za podnet. Informáciu sme tlmočili kompetentným organizáciám, ktoré sú správcami týchto kanálov - Východoslovenskej vodárenske spoločnosti a Technickým službám mesta, podľa našich informácii by už v najbližších dňoch malo dôjsť k náprave.

Otázka: (09/01/2014)
dobry den, chcela by som sa opytat, kto prenajima byty na okruznej ulici v polyfunkcnom zariadeni.
Odpoveď: Dobrý deň, byty prenajíma Mesto Michalovce, spracovanie žiadostí má v kompetencii Odbor hospodárenia s majetkom mesta - referát správy bytového fondu - JUDr. Danko, v úzkej spolupráci s Bytovou komisiou. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (09/01/2014)
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či si má obyvateľ mesta Michalovce,ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP/S požiadať o zníženie poplatku za TKO za rok 2014, keď takúto žiadosť už podal v roku 2013. Za vašu odpoveď Vám ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, na zmiernenie lebo odstránenie tvrdosti zákona môže Mesto vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť, ale len na základe žiadosti poplatníka. Vzhľadom k tomu, že správca dane nepozná aktuálny stav, v ktorom sa poplatník nachádza, je potrebné každoročne podať žiadosť, ktorú správca dane posúdi.
Ďakujeme za otázku.

Otázka: (09/12/2013)
chcem sa spytat ze ako davate pozor na moralku mesta Michalovce . Pozrite sa poriadne na billboard pred OC zemplin . je to odporne nieco, cez cely billboard je napisana nadavka. asi to malo byt vtipne..ale je to odporne,sproste. Naozaj krasne to bude cele ladit s vianocnou vyzdobou . Mienite s tym nieco robit ?
Odpoveď: Dobrý deň, mesto nemá v kompetencii povoľovať, alebo zakazovať vylepovanie reklamných plagátov na plochy, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Súhlasíme s Vami, že uvedená reklama bola nevhodná a v žiadnom prípade sa s jej prezentáciou nestotožňujeme. Uvedená výlepná plocha nie je však v majetku mesta a tak nemáme právo radikálne zasiahnuť. Takýto druh propagácie je zarážajúci a ako ste si mohli všimnúť, nebol umiestnený na bilboardoch len v našom meste. Táto reklama sa vyskytovala aj v iných mestách. Mesto však na nevhodnosť reklamy majiteľa upozornilo a podľa našich informácií už bola zjednaná náprava.

Otázka: (26/11/2013)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na otváracie hodiny na mestskom cintoríne v Michalovciach?
Odpoveď: Dobrý deň, mestský cintorín na Kollárovej ulici je otvorený pre verejnosť od 7.00 do 17.00 hod. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (31/10/2013)
Dobrý deň, prečo na ul. Jilemnického už nie sú smetné nádoby na separovanie odpadu?
Odpoveď: Dobrý deň, na Ulici Jilemnického chýbajú nádoby na separovaný odpad z dôvodu viacnásobného podpálenia plastových nádob na zber separovaného odpadu. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce momentálne nemajú ďalšie nádoby na doplnenie. Ihneď po zakúpení nových nádob budú stanovištia obnovené.

Otázka: (25/09/2013)
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať koľko korún stálo mesto Michalovce digitalizácia kina, aká firma to realizovala a kde by som našiel zmluvu.
Odpoveď: Dobrý deň, na našej web stránke sú obe zmluvy k digitalizácii kina, pripájame link: https://zverejnovanie.esmao.sk/Zmluva/Index
Nájdete ich aj tak, ak zadáte vyhľadať Audiomaster. Na digitalizáciu kina sa robilo verejné obstarávanie, vybrali sme ponuku s najnižšou cenou. Celková suma na digitalizáciu kina predstavovala čiastku 137 610 €, mesto z toho hradilo 3D digitalizáciu. Časť finančných prostriedkov sa nám potom vrátilo prostredníctvom audiovizuálneho fondu, a to konkrétne 32 500 €.

Otázka: (25/09/2013)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mesto neplánuje na novo vytvorených parkoviskách na sídlisku východ vyznačiť parkovacie miesta, nakoľko vodiči nedodržiavajú stanovené odstupy pri parkovaní a tým poškodzujú vozidlá ostatných majiteľov. Od koho si potom treba vymáhať škodu, keď ťažko zistiť vinníka. Dúfam, že tento problém sa dokáže vyriešiť k spokojnosti všetkých vyznačením parkovacích miest.
Odpoveď: Dobrý deň, súhlasíme s Vami, že je potrebné vyznačiť parkovacie miesta pred obytnými blokmi v meste, a to nie len na Sídlisku Východ, ale na všetkých sídliskách. Tieto práce sa už aj realizujú. Vykonávajú ich naše technické služby, ale vzhľadom na veľký rozsah prác a skutočnosť, že TaZS majú v kompetencii aj inú náplň, nie je možné zrealizovať práce v krátkom čase. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a pochopenie.

Otázka: (12/09/2013)
Dobry den. Prosim Vas, kde sa dozviem o majetkovych pomeroch ( kde ich zverejnujete ) poslancov MZ v Michalovciach?
Odpoveď: Dobrý deň, mesto nemá kompetencie v tejto oblasti. Zo zákona sú členmi Komisie ochrany verejného záujmu, ktorá sa zaoberá touto témou, len poslanci, nie zamestnanci úradu. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na nich. Zoznam členov komisie nájdete na našom webe v časti Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Komisie MsZ. Na web stránke nájdete aj kontakty na všetkých poslancov MsZ.

Otázka: (29/05/2013)
Dobry den. Byvam v zone pri URADE PRACE. na Stefanikovej ulici,vsetci vieme ,ze situacia nerespektovania zakazu vjazdu pre nebyvajucich vodicov v tejto zone v prac.dnoch 7-17 hod jei pomerne zla,co potvrdili aj samotni pracovnici mestki policajti ..Chcem sa opytat,ci nase mesto nechysta zaviest rezidencne parkovanie pre obyvatelov s trvalym pobytom v tejto zone.
Odpoveď:
Dobrý deň, Mesto pripravuje zmenu parkovacej politiky do ktorej je zahrnutá aj táto "zóna". Zatiaľ nie je stanovený presný spôsob vyhradenia (iba pre rezidentov, pre všetkých ale v určenom čase spoplatné, čo s návštevami...) a následnej kontroly parkujúcich vozidiel (spôsob označenia, kto je rezident, na koľko áut má každý občan právo na zľavnené parkovanie, kto vydá povolenie pre rezidentov, cena parkovného, cena rezidentnej karty ....). Problematika je v štádiu riešenia, nakoľko ide o celý komplex problémov v súvislosti s parkovaním a tie by nevyriešilo len osadenie dopravných značiek. Ďakujeme za pochopenie.

Otázka: (29/05/2013)
Dobrý deň, mám trvalý pobyt v Michalovciach a poplatok za komunálny odpad za rok 2013 mám vyplatený v meste Michalovce. Vlastním rekreačnú chatu kde je správcom dane obec Vinné.Od nich som taktiež obdržala rozhodnutie o vyrúbení poplatku za TKO za rok 2013.Chcem sa spýtať či to je v súlade so zákonom platiť poplatok za TKO na dvoch miestach za to isté obdobie.
Odpoveď:
Dobrý deň, poplatok za TKO sa platí podľa miesta trvalého pobytu. Predložením dokladu o zaplatení poplatku v Meste Michalovce nie je obec Vinné oprávnená vymáhať poplatok za TKO. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (29/04/2013)
Chcem sa spytat , kedy sa zacne rekonstrukcia sidl. JUH - etapa 1a ? Okruzna ulica sa uz rekonstruje (podla planu je to etapa c.4 ) Murgasova ulica a parkoviska su uz v katastrofalnom stave.
Odpoveď: 
Projektová dokumentácia verejných priestranstiev Sídliska JUH bola pracovne rozdelená na etapy ohraničené jednotlivými ulicami, nakoľko sa jedná o veľkú plochu. Projekčné rozdelenie na etapy nie je totožné s tým, ktorá časť sídliska bude a v akom časovom slede realizovaná. Na základe rokovania vedenia mesta s poslancami za daný volebný obvod a rozhodnutím Komisie výstavby, územného plánu a turizmu sa realizuje etapa ohraničená ulicami Okružná - Sobranecká cesta. O tom, kedy sa začne rekonštrukcia časti sídliska v projektovej dokumentácii označená ako I.a, a ako budú ďalej nasledovať jednotlivé etapy rekonštrukcie, tiež rozhodnú poslanci za daný volebný obvod a príslušná komisia.

Otázka: (25/04/2013)
Problém s vranami ste vyriešili v parku a čo s tými vranami ktoré sa nám odtiaľ rozliezli po sídlisku Západ. Máme ich 5 metrov od okien, pod stromami je pieskovisko , sú tu balkóny, chodník. A teraz začína škrekot a špina. Pár veľkých hniezd už tu je a včera 23.4. začali stavať ďalšie . Ako to chcete riešiť? Je to medzi na ploche pred bytovkou - medzi Švermovou 3 a 5.
Odpoveď: 
V 13. týždni sme zabezpečili odstránenie hniezd havranov poľných v parku na Ul. kpt. Nálepku, ako aj na uliciach Murgaša, Moskovská, Leningradská a čiastočne na Okružnej. Žiaľ je logické, že keď odstraňujeme hniezda a plašíme havranov v parku, hľadajú si iné miesta na hniezdenie, prípadne tam kde sme ich odstránili na jednotlivých uliciach, tak sa snažia opätovne zahniezdiť v blízkosti pôvodných hniezd. V zmysle rozhodnutí vydaných MŽP SR pokračujeme v ich plašení a odstraňovaní hniezd. V uplynulom týždni sme zhadzovali hniezda aj v lokalite na ktorú sa pýtate. Práce môžeme realizovať len v zmysle platných rozhodnutí, nakoľko havran je zákonom chránený vták. Týmito opatreniami sa snažíme dosiahnúť, aby kolónia havranov zahniezdila na okraji mesta, kde by nerobila problémy občanom so znečisťovaním okolia trusom, konármi ako aj s hlučnosťou.

Otázka: (25/04/2013)
V posledných rokoch som ako držiteľ jánskeho plakety (darca krvi)mal zľavu na poplatku za TKO, tento rok už nemám. Chcem sa spýtať či táto zľava pre dobrovoľných darcov krvi už neplatí, alebo je nutné podať si žiadosť o túto zľavu?
Odpoveď: 
Nakoľko došlo k zmene zákona a následne aj zmene všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch, správca môže poskytnúť úľavu len na základe žiadosti s uvedením dôvodu na zníženie poplatku.

Otázka: (17/04/2013)
Dobry den. Chcela by som sa opytat ako mesto stoji na tom s opravou lavky pri OC Zemplin cez rieku????? Oparvuje sa vsetko len smer mesto alebo sa mysli aj na ludi byvajucich smer SNP.
Odpoveď: 
Dobrý deň, lávka bola uzatvorená z havarijných dôvodov. V súčasnosti už mesto disponuje statickým posudkom aj rozhodnutím odborníkov o potrebnej oprave, ktorá si vyžiada nemalé finančné prostriedky. Investíciu do rekonštrukcie musí ešte schváliť mestské zastupiteľstvo zmenou rozpočtu. Rokovanie zastupiteľstva sa uskutoční 23. apríla a ak nám to klimatické podmienky dovolia, následne začneme so samotnými prácami. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie pešej lávky je júl 2013.

Otázka: (15/04/2013)
Kde by som sa mala obrátiť, ak chcem opatrovať staršieho človeka.Mám ukončenú zdravotnú školu.
Odpoveď: 
Dobrý deň, opatrovateľskú službu môže vykonávať osoba, ktorá spľňa kvalifikačné predpoklady stanovené Zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách §84, odst. 9:

a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo

e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

V prípade záujmu o vykonávanie tejto profesie, je potrebné zaslať na Mestký úrad - odbor sociálnych vecí, žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej prílohu bude tvoriť kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní. V prípade potreby Vás vyzveme k predloženiu ďalších potrebných dokladov, resp. k doplneniu informácií.

Otázka: (13/02/2013)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovat, keď môj psík stratil známku z MSU a aký je poplatok za stratu a vydanie duplicitnej známky?
Odpoveď: Dobrý deň, pri strate známky je potrebné u príslušného referenta na finančnom odbore MsÚ nahlásiť túto stratu, následne Vám bude vydaný doklad na zakúpenie novej známky v hodnote 3,31 €. Po zaplatení v pokladni MsÚ Vám bude známka odovzdaná. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (11/02/2013) Chcem sa opytat,kde sa dozviem, ktore ulice patria do jednotlivych volebnych obvodov, aby som tak mohla vediet, na ktoreho polanca sa mam obratit? A kde sa mozem na nich obratit, ked sa vyskytnu nejake problemy v nasom obvode.
Odpoveď: Dobrý deň, informácie o volebných obvodoch, kontakty na jednotlivých poslancov mestského zastupiteľstva a ešte oveľa viac informácií o MsZ nájdete na našej webovej stránke v časti Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Zoznam poslancov resp. Volebné obvody. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (28/01/2013)
Dobrý deň, poprosím Vás o informáciu, koľko stojí overenie môjho podpisu na zmluve (7x).
Odpoveď: Dobrý deň, overenie jedného podpisu je spoplatnené sumou 1,50 € takže ak máte 7 podpisov, tak 10, 50 €.

Otázka: (24/01/2013) Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je možné si pred panelákom prenajať parkovacie miesto aj v tom prípade, ak nie som ZŤP?
Odpoveď: Dobrý deň, áno, máte možnosť prenajať si parkovacie miesto. Takéto užívanie verejného priestranstva je spoplatnené formou dane vo výške 0,11 € za m2 za deň, čo predstavuje pri parkovacom mieste plochy 2,5m*5,0m (0,11€*12,5m2 * 365dní) 501, 87 € za rok. Povolenie sa vydáva na základe VZN č. 117 /2009 článku 6.

Otázka: (24/01/2013) Prosím Vás o radu. Od r.2012 som ZŤP aj kúpila som si psíka. V rámci uplatnenia zľavy resp. oslobodenia mám vyplniť "Priznanie k dani z nehnuteľnosti,dani za psa, ..." vyplniť oddiel IV.(daň z bytu) a oddiel V.(daň za psa)? Vo VZN je ale podmienka, že úľavy a oslobodenie bude akceptované len žiadosťou fyzickej osoby o túto zľavu. Žiadať zľavu cez daňové priznanie a súčasne aj žiadosť na MÚ?
Odpoveď: Dobrý deň, keďže ste si kúpili psíka, ste povinná podať si daňové priznanie za psa. V daňovom priznaní (V. oddiel) je hneď potrebné uviesť, že ste zároveň držiteľom preukazu ZŤP. K priznaniu je potrebné doložiť kópiu preukazu. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (24/01/2013) Dobrý deň. Syn ma psíka, ale vlastní preukaz ZŤP, v dôsledku toho za psíka neplatil. Zmenilo sa niečo v zákone? Musí podať novú žiadosť na odpustenie platenia poplatku?
Odpoveď: Dobrý deň, u dane za psa pri poskytovaní úľav nedošlo k zmene. Ak je syn držiteľom preukazu ZŤP, za psíka naďalej nebude platiť. Nie je potrebné podávať novú žiadosť, úľava bude poskytnutá automaticky. Daň bude vyrubená v spoločnom rozhodnutí za všetky dane, kde bude uvedený aj termín splatnosti všetkých daní spoločne, teda aj dane za psa. To znamená, že nie je povinosťou zaplatiť daň za psa do 31.1. ako to bolo doteraz.

Otázka: (18/01/2013) Dobrý deň, zaujíma ma poplatok za psíka na rok 2013 a do akého termínu treba daň za psíka vyplatiť ?
Odpoveď: Dobrý deň, poplatok za psa sa v tomto roku nezmenil, je to 10 € za psíka v rodinnom dome a 35 € za psíka chovaného v bytovom dome. Čo sa týka platby, v zmysle novely zákona o miestnych daniach bude daňovníkovi zaslané jedno rozhodnutie za všetky miestne dane (teda aj dane za psa) s uvedením termínu splatnosti. Termín splatnosti 31.1. príslušného roka platný pre daň za psa bol zrušený.

Otázka: (11/01/2013) Dobry den.Byvam na Stefanikovej ulici 19.Pred nasim blokom si sused vyhradil styri parkovacie miesta na parkovisku.Tvrdi,ze je drzitelom preukazu ZTP.Otazka je,ako je mozne ze na jeden ZTP boli vydane styri povolenia? Vo VZN 117/2009 som sa o tom nedozvedel.Dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet, o tomto prípade sme už informovaní. Uvedené parkovacie miesta boli vybudované s príspevkom občanov a z tohto dôvodu boli pre nich vyhradené. Práve prebieha nová pasportizácia vyhradených parkovacích miest v meste Michalovce a aj toto parkovisko je v štádiu riešenia.

Otázka: (10/01/2013) Dobry den,platime poplatky za tko za byt v ktorom byvame. sme majitelmi este jedneho bytu v ktorom byvaju moji rodicia oni platia poplatky za tento nas druhy byt na msu na svoje meno. nebudeme mat do buducna problemy s preukazovanim,ked mi ako majitelia mame ine meno ako oni co patia na svoje meno za nas byt.
Odpoveď: Dobrý deň, poplatok za tvorbu TKO platí každá osoba, ktorá má v meste trvalý, alebo prechodný pobyt. Poplatok sa nevzťahuje na byt. Na byt sa vzťahuje daň z nehnuteľností, ktorú je povinný platiť vlastník nehnuteľnosti.

Otázka: (10/01/2013) Prosim vas som drzitelkou preukazu ztp od roku 2009 a chcela by som vediet ake su zmeny pri plateni za smeti lebo doposial som mala zlavu pri pladbe,ako to bude tento rok (2013)?
Odpoveď: Dobrý deň, novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch bola zrušená možnosť poskytovať zľavy priamo určené všeobecne záväzným nariadením. Mesto však môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie tvrdosti zákona poplatok znížiť. Preto je potrebné zaslať žiadosť na zníženie poplatku, kde uvediete aj dôvody zníženia. Vzor žiadosti je zverejnený na www.michalovce.sk - samospráva - ako vybaviť - dane a poplatky.

  • 2013

Otázka: (11/12/2012) Dobry den, prosim vas, do kedy bude uzatvorena lávka cez Laborec od zimneho stadiona k OC Zemplin? Dnes som ostala nemilo prekvapena.
Odpoveď: Dobrý deň, nakoľko došlo k poškodeniu pešej lávky, správca zabezpečil jej uzavretie tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu. V súčasnosti technické služby spracovávajú jej diagnostiku a následne sa rozhodne o spôsobe opravy. Až po získaní odborného stanoviska bude možné podľa rozsahu potrebných prác stanoviť rozsah opravy, predpokladanú cenu ako aj termín opravy.
Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Otázka: (23/11/2012) Dobrý deň. Som obyvateľom Močarianskej ulice a chcel by som sa Vás opýtať či je racionálne odstaviť túto ulicu na týždeň od elektrického prúdu v tomto čase t.j koniec Novembra. Kedže na tejto ulici je domová zástavba a každý dom má nezávislé kúrenie a toto kúrenie je závislé nielen od dodávok plynu, ale aj od dodávok elektriny resp. bez prítomnosti elektrickej energie je nefunkčné. Teda tú vyplýva koreň mojej otázky či je fakt rozumné odstaviť toľko domácností v tomto čase od dodávky elektrického prúdu?
Vaša prvotná reakcia iste bude, že to majú na starosti VSE, ale kto im musel nato dať povolenie ? Nie náhodou mesto ? Touto otázkou nechcem atakovať na miestnu samosprávu, ale len vyjadriť svoj názor a myslím si že aj názor ostatných obyvateľov Močarianskej ulice.
Taktiež je pravda že dodávky sú prerušené len v čase, keď je väčšina obyvateľov v práci. Lenže veľká časť obyvateľov Močarianskej ulice sú ľudia v dôchodkovom veku a tí sú odkázaný na týždňový pobyt v studených domoch, teda nemajú v živote dosť tažkostí, preto im treba pridávať ďalšie.
Napríklad u nás doma práve prišla moja stará mama z nemocnice a taktiež moja mama je práve chorá, myslím si, že ani jednej neprospieva pobyt v studenom dome.
Bol by som veľmi rád, aby si túto otázku (postreh) neprečítala len pracovníčka Mestského úradu, ale aj samotný primátor mesta Michalovce a človek, ktorý schválil stavebné povolenie.
Teda nakoniec znova položím tú istú otázku Je racionálne odstaviť túto ulicu od dodávok elektrickej energie v tomto čase?
Odpoveď: Dobrý deň, ako ste správne uviedli, prerušenie dodávky elektrickej energie je plne v kompetencii Východoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti. Mesto nemá možnosť tieto rozhodnutia akokoľvek ovplyvniť, Mesto nedáva súhlas ani povolenie na prerušenie distribúcie elektriny. Povolenie alebo schválenie zo strany Mesta nie je potrebné ani pre elektrárne, ani pre plynárne ani pre vodárenskú spoločnosť. Mesto v záujme svojich občanov aspoň informuje o týchto odstávkach prostredníctvom vlastných médií. Nakoľko však dostávame tieto informácie s krátkym časovým predstihom je možné ich uverejniť len na našej web stránke. Sme však presvedčení, že distribútori pristupujú k takémuto radikálnemu riešeniu vždy len v naozaj nevyhnutných prípadoch.

Otázka: (30/10/2012) Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom bytov v polyfunkčnom dome na Okružnej ulici 92A/92B. V akom štádiu riešenia to je. Budú byty patriť pod mesto alebo ich bude prenajímať majiteľ stavby alebo ako. Budem rada ak mi podáte info. Mali by sme záujem o pridelenie bytu. Za odpoveď vopred ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, v súčasnosti sú tieto bytové domy stále vo vlastníctve súkromnej firmy, ktorá ich už ponúka do nájmu. Info nájdete aj na našej web stránke aj v poslednom vydaní novín Michalovčan. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (30/10/2012) Dobry den, prosim Vas o napravu chyb, ktore sa vyskytuju na Vasej GeoMape Michaloviec, na ktorej je aj moznost zistovania vlastnikov pozemku ( klikom na konkretnu parcelu ), nakolko som na svojich parcelach ako aj na parcelach mojej rodiny nasiel uvedene ako vlastnikov uplne ine a pre mna cudzie osoby. Vsetky ine udaje ako cislo parcely, vymera a cislo Listu Vlastnictva je v poriadku, avsak vlastnik, resp. majitel je uvedena uplne ina a teda nespravna osoba !!!! Nakolko sa obavam mozneho zneuzitia tychto zavadzajucich a nepresnych udajov, ziadam o rychlu napravu tejto zavady. Mam totiz informacie ze s touto mapou pracuje aj mnozstvo realitnych kancelarii a preto je nutne tieto chyby v udajoch v tabulke vlastnikov odstranit.
Odpoveď: Dobrý deň, naša geomapa je vyskladaná z jednotlivých vrstiev s automatickým importom jednotlivých konkrétnych údajov. Katastrálne údaje sú preberané raz polročne z Katastrálneho úradu Michalovce. Zatial nám nik nehlásil chybu importu, resp. chybné údaje z Katastrálneho úradu. V týchto dňoch budú opäť obnovené údaje na základe dát z KÚ. Ak aj naďalej budú vaše údaje nesprávne, prosím, informujte nás s uvedením konkrétnych chybných údajov na adrese webmaster@msumi.sk.

Otázka: (22/10/2012) Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať či cez Sviatok všetkých svätých dá sa robiť občianský preukaz a o ktorej hodine začínajú pracovať?
Odpoveď: Dobrý deň, agendu občianskych preukazov nemá v správe mestský úrad. Občiansky preukaz je potrebné vybaviť na polícii, preto Vám odporúčame obrátiť sa s touto otázkou na nich.

Otázka: (07/09/2012) Dobry den, zaujimalo by ma, co vsetko je potrebne vybavit na mestskom urade pri narodeni dietata - nielen rodny list , ale co vsetko je potrebne nahlasit - napr.smetie atd.
Odpoveď: Dobrý deň, je potrebné vybaviť iba rodný list. Oznámenie o narodení dieťaťa je automaticky zaslané na evidenciu obyvateľov, kde dieťa zapíšu do evidencie trvalého pobytu. V ďalších evidenčných programoch sa už nový obyvateľ objavuje automaticky.

Otázka: (28/08/2012) Dobrý deň. Som vlastníkom pozemku na ktorom je postavená mestská stavba v zastavanom území mesta. Pozemok nemôžem ako vlastník riadne užívať a ani mi nikto neplatí za užívanie, je mi v podstate zbytočný a chcem túto situáciu vyriešiť. Na koho v meste sa mám s touto vecou obrátiť? Ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, na základe uvedeného nie je možné zaujať stanovisko k Vášmu problému. Odporúčane Vám obrátiť sa priamo na vedúceho odboru hospodárenia s majetkom MsÚ - Ing. Doležala, tel. 0918876602, e-mail: jozef.dolezal@msumi.sk.

Otázka: (28/08/2012) Chcel by som touto cestou oslovit vedenie mesta a poziadat,aby zabezpecila castejsie kontroly parkovania mestkou policiou na stefanikovej ulici pri urade prace,nakolko je tam instalovana dopr.znacka zakazajuca vjazd nebyvajucim v prac.dnoch v case 7-17hod. a niektori nsvstevnici-najme v stredu parkuju aj priamo na chodniku pred UP. DAKUJEM.
Odpoveď: Dobrý deň, Mestská polícia Michalovce počas výkonu služby venuje patričnú pozornosť aj priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V predmetnej lokalite pri ÚPSVaR Michalovce do dnešného dňa riešila MsP 98 priestupkov porušením DZ B1 (zákaz vjazdu). MsP Michalovce bude samozrejme aj naďalej vykonávať kontroly v predmetnej lokalite, aby tak zabezpečila dodržiavanie dopravného značenia (DZ).

Otázka: (27/07/2012) Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, kto plánuje koncerty a kultúrne podujatia v Michalovciach? Mám pocit, že každý rok sa kultúrny program v meste opakuje. Nemám nič proti vystupujúcim umelcom, ale myslím, že by bolo vhodné pozvať aj niekoho iného. Mňa a moju rodinu veľmi potešil koncert skupiny FRAGILE. Vraj na jeseň pripravujú koncerty pre deti. Existuje šanca, že budú vystupovať aj v Michalovciach? Neuvažuje mesto nad tým, aby mali obyvatelia možnosť vybrať si umelca z ponuky a takto trocha ovplyvniť kultúrne dianie v Michalovciach? Keď už sme mali možnosť hlasovať o názvoch "kruháčov" a o názve chodníkovej fontány pri výškovej budove, tak prečo nie aj kultúrne podujatia? Ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto Michalovce má pre organizovanie kultúrnych podujatí, vrátane koncertov, zriadenú organizáciu a tou je Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach. Kto pozorne sleduje dianie tak vie, že kultúrny program na daný rok je vždy o niečom inom. Pri výbere programov sa riadime dramaturgickým plánom a zároveň finančnými možnosťami organizácie. Hlasovať o kultúrnych podujatiach považujeme za problematické, pretože existuje množstvo agentúr a len niekoľko miest na Slovensku, ktoré ponúkajú určité typy programov. MsKS sa snaží organizovať programy pre všetky vekové kategórie, stačí si len vybrať. Nie je možné vyhovieť požiadavkám a vkusu každého jednotlivca, je však našou snahou pripraviť takú skladbu programov, aby sme oslovili čo najväčšie množstvo obyvateľov.

Otázka: (04/07/2012) Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať či mesto realizuje v blízkej budúcnosti stavbu obchvatu, resp. opravy cesty v traste Michalovce - Močarany, ktorá je v zlom stave spôsobená hlavne enormným nárastom ťažkej dopravy, nakoľko táto cesta nie je vôbec na takýto druh dopravy stavaná. Ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, cesta na ktorú sa pýtate nie je vo vlastníctve Mesta a teda Mesto Michalovce nemôže, v súlade s platnou legislatívou, investovať do cudieho majetku. Jedná sa o štátnu cestu prvej triedy I/50, jej vlastníkom je štát a správu zabezpečuje Slovenská správa ciest.

Otázka: (11/06/2012) Bude aj tento rok zrazd veteranov ? A kedy ?
Odpoveď: Zraz historických vozidiel Zemplín veterán rallye sa uskutoční 7. júla 2012, v čase od 8.30 do 10.30 hod. budú vozidlá vystavené pri OC Zemplín. Organizátorom podujatia je Klub historických vozidiel, Fialkova 5, Michalovce, tel. 0903627948.

Otázka: (11/06/2012) Zaujima ma kedy je predpokladany termin ukoncenia prac na sidlisku vychod (Uzhorodska a okolie), a tiez ci sa budu rekonstruovat ihriska pre deti ako to mate zakreslene v plane, podla ktoreho by za bytovkou na Uzhorodskej 15 malo byt ihrisko...no momentalne to sluzi ako parkovisko.
Odpoveď: Termín ukončenia prác na Sídlisku Východ je 31. august 2012. Práce pokračujú podľa projektovej dokumentácie a plocha na ktorú sa pýtate je predpríprava pod ihrisko. Napriek zložitej situácii, ktorá je dôsledkom finančnej krízy, sme nechceli zastaviť rekonštrukciu sídlika a preto stavebné práce pokračujú v budovaní ciest, chodníkov, parkovísk a úpravy medziblokových priestorov s tým, že detské ihriská, športoviská a drobnú architektúru a zeleň budeme postupne dopĺňať z voľných, príp. sponzorských príspevkov. Je pravda, že zatiaľ plochu o ktorej píšete využívajú motoristi ako parkovisko a dokonca sa viacerí z nich dožadujú, aby táto plocha parkoviskom zostala.

Otázka: (11/06/2012) Chcel by som sa opýtať, prečo ešte nie sú vyznačené prechody pre chodcov na Továrenskej ulici -kedy budú vyznačené -kto je za to zodpovedný.
Odpoveď: Na osadenie dopravného značenia a vyznačenie priechodov pre chodcov bola vyzvaná Slovenská správa ciest IVSC a to dopravným inšpektorátom - ODI Michalovce. Mesto Michalovce malo zabezpečiť osadenie zábrany pre zabránenie prejazdu motorových vozidiel cez spojnicu komunikácie Ul. Pri Mlyne - Továrenská ulica a to je zrealizované.

Otázka: (24/05/2012) Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, koho mám upozorniť na psíčkarov, ktorí venčia psov za bytovkou na ulici moldavskej a ktorí za sebou zanechávajú množstvo exkrementov, je to miesto, kde by sa mali hrať deti. mám rád psy ale čo je veľa to je veľa. ďakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, tejto problematike sa okrem príslušníkov obchôdzkovej služby mestskej polície v danej lokalite venuje aj motohliadka MsP. V prípade, že dôjde k protiprávnemu konaniu resp. k porušeniu VZN a príslušníci MsP práve nie sú v uvedenej časti, máte možnosť tieto skutočnosti oznámiť na tel. č. 159. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (17/05/2012) Chcel by som sa spýtať, koho mám upozorniť na psíčkarov, ktorí venčia psov za bytovkou na ulici moldavskej a ktorí za sebou zanechávajú množstvo exkrementov, je to miesto, kde by sa mali hrať deti. mám rád psy ale čo je veľa to je veľa.
Odpoveď: Tejto problematike sa okrem príslušníkov obchôdzkovej služby mestskej polície v danej lokalite venuje aj motohliadka MsP. V prípade, že dôjde k protiprávnemu konaniu resp. k porušeniu VZN a príslušníci MsP práve nie sú v uvedenej časti, máte možnosť tieto skutočnosti oznámiť na tel. č. 159.

Otázka: (17/05/2012) Už nemôžem nájsť plánok rekonštrukcie sídliska východ ako bude alebo malo vyzerať po rekonštrukcii kde to mam hľadať? bolo to v PDF.
Odpoveď: Celý projekt bol niekoľko mesiacov zverejnený na našej web stránke v hlavnom menu, teraz je už nahradený novými aktuálnymi informáciami. V súčasnosti ho nájdete v časti - Samospráva - Ako vybaviť - Územno-plánovacie informácie.

Otázka: (17/05/2012) Chcela by som sa opýtať čí by malo budúcnosť v Michalovciach napr. Ženský futbal ... Čí by sa našli malé financie nato aby to mohlo fungovať.
Odpoveď: Ženský futbal v Michalovciach existoval v 70.rokoch, samozrejme na jeho činnosť je potrebné zohnať finančné prostriedky. Aj my predpokladáme, že záujem by v Michalovciach bol. Ak máte záujem o bližšie informácie o možnostiach zriadenia klubu, postupe pri jeho registrácii, financovaní a podobne, kontaktujte prosím Mgr. Ivana Pšenka, referenta odboru školstva Mestského úradu Michalovce, tel.: +421 56 6864142, +421 917 650 912, +421 908 322 342, e-mail: ivan.psenko@msumi.sk.

Otázka: (17/05/2012) Chcem sa spýtať, či sa uvažuje o predaji nájomných bytov na ulici Konečnej.
Odpoveď: Na výstavbu týchto bytov boli použité prostriedky zo ŠFRB, použitie ktorých vylučuje odpredaj týchto bytov do splatenia úveru.

Otázka: (17/05/2012) Chcela by som sa spýtať, či sa v blízkej dobe plánuje výstavba garážov na sídlisku SNP a ak nie, ci by bolo mesto ochotné odpredať nejakú parcelu v úmysle vystavby garáže, lebo už 20 rokov tu parkujeme pod holým nebom a naše MV sú často poškodzované. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď: V uvedenej lokalite Mesto neplánuje vlastnú výstabu garáží. V lokalite sídliska SNP je prevažná časť voľných pozemkov nie vo vlastníctve Mesta, sú to pozemky súkromné, na ktoré Mesto nemá dosah. Poslené Mestom odpredávané pozemky pre výstavbu garáží v danej lokalite boli na Ulici narcisovej.

Otázka: (17/05/2012) Platiť za komunálny odpad za 4-člennú rodinu cez 94 EUR považujem za výpalné od mesta. Ako chce mesto zabezpečiť tieto platby od obyvateľov mlynskej ulice? Prosim uveďte porovnanie ostatných miest, tak ako ste to urobili pri poplatkoch za psa. V Humennom platia o polovicu menej za to isté. Peniaze na skládku by mesto malo zháňať z iných zdrojov a nie ťahať od občanov.
Odpoveď: Na zvýšenie poplatku mala vplyv predovšetkým legislatívna úprava, keď od roku 2012 došlo k zvýšeniu tvorby povinnej rezervy na rekultiváciu existujúcej skládky a tiež sa zvýšili náklady z dôvodu výstavby novej kazety skládky Žabany. Treba však zdôrazniť, že Mesto nepremietlo do ceny za komunálny odpad pre obyvateľov mesta všetky náklady súvisiace s výstavbou novej kazety skládky Žabany, ale len časť týchto nákladov. Rozdiel dofinancováva Mesto.

Otázka: (17/05/2012) Prečo sa za blokom A8 na Masarykovej ulici zrušili pieskoviská, preliezky a hojdačky? Aj my máme malé deti!!! Kde sa majú hrať? Za blokom A9 na rohu Masarykovej ulice a Švermovej je síce maličké ihrisko, ale je na také sídlisko ozaj primalé, nehovoriac o tom, že sa tam stretávajú výrastkovia, často tam popíjajú, fajčia a rozbíjajú fľaše. 3-krát som vlani volala mestskú políciu (neboli veľmí ochotní) v priebehu hodiny, aby zasiahli!
Odpoveď: Za blokom A8 na Masarykovej ulici Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, ako správca verejných priestranstiev, zrušili pozostatky pieskoviska, preliezky a hojdačky. Dôvodom bolo to, že sa nachádzali blízko frekventovanej cesty a v blízkosti - pred blokom A9 sa nachádza ďalšie detské ihrisko. Toto ihrisko technické služby zrepasovali, aby mohlo slúžiť svojmu účelu. Rovnako na opačnej strane uvedeného obytného bloku ponechali TaZS pozostatky detského ihriska so zámerom jeho opravy, sfunkčnenia a doplnenia chýbajúcich lavičiek. Tieto práce má správca v pláne v najbližších týždňoch.

Otázka: (17/05/2012) Za bytovkou F2 Okružná medzi detský ihriskom a parkoviskom boli vykonané výkopové práce. Je to rozkopané a v takomto stave druhý mesiac. Nik tam nepracuje a nevidím žiadne zmeny . Čo s tým?
Odpoveď: Prekopávka v medziblokovom priestore na Ul. okružnej za bytovým domom F-2 je realizovaná spol. O.S.V.O. Prešov za účelom uloženia spojovacieho kábla k dvom el. stĺpom verejného osvetlenia. Práce nie sú ukončené. Po konzultácii so zástupcami uvedenej spoločnosti máme informáciu, že uloženie kábla a zasyp výkopu bude ukončený do konca 20. týždňa t.r.

Otázka: (17/05/2012) Je mozne umiestnit jednu z vasich web kamier aj na rekonstruovany nadjazd? Aby sme vsetci videli ako sa tam huzevnato pracuje.
Odpoveď: Nadjazd ani priľahlé ulice (Sobranská, Humenská) nie sú vo vlastníctve Mesta. Rekonštrukciu nadjazdu realizuje štát, teda jeho správca - Slovenská správa ciest, preto ak máte výhrady odporúčame obrátiť sa na nich. Umiestnenie kamery v tejto lokalite nepovažujeme za vhodné, máme v meste viacero lokalít, kde by sme ich umiestnenie privítali viac, všetko však súvisí aj s finančným zabezpečením nákupu ďalších kamier.

Otázka: (16/06/2012) Chcela by som sa opýtať,ako často aktualizujete zoznam platičov za psa,nakolko dan za psa mám zaplatenú,ale v zozname sa nenachádzam a nie som sama.
Odpoveď: zoznam platičov za psov zverejnený na našej web stránke (aj s poďakovaním) aktualizujeme štvrťročne. Pesledne zverejnené údaje sú teda platné k 31. marcu 2012.

Otázka: (16/05/2012) Chcel by som sa spytat, aky je postup a podmienky ziadosti o najomny byt v polyfunkcnom dome na okruznej ulici.
Odpoveď: Stavbu bytov na Okružnej ulici realizuje súkromná firma, Mesto tieto byty nevlastní. V súčasnosti je však primátor mesta poverený mestským zastupiteľstvom viesť rokovania o možnom odkúpení bytov ak Mesto na kúpu získa dotáciu ŠFRB. V prípade, že bude mať Mesto k dispozícii voľné nájomné byty, ich ponuku zverejní obvyklým spôsob prostredníctvom médií.

Otázka: (25/04/2012) Dobry den, počul som že ma byt rekonštruovany most pri vstupe do mesta tak chcem sa spytat že kedy ma byt uzavrety, kadial bude obchadzaka a jak dlho to bude trvat.
Odpoveď: Dobrý deň, správcom komunikácie je Slovenská správa ciest, ktorá začala realizovať stavebné práce spojené s rekonštrukciou nadjazdu 1. apríla. V prvej etape rekonštruovali ulice Pekárenská a Továrenská, ktoré slúžia ako obchádzková trasa počas uzatvorenia samotného telesa nadjazdu. V súčasnosti je už uzatvorená cesta I/50 v smere Košice – Sobrance obojstranne a obchádzka je riešená po uvedených komunikáciách. Predpokladaný termín ukončenia prác je jeseň 2013, ale podľa našich informácií uzávera nadjazdu potrvá do zimy tohto roka.

Otázka: (05/04/2012) Dobrý deň, bývam na sídlisku SNP, Severná 18. Od jesene tu prebieha rekonštrukcia detských ihrísk. Chcela by som sa informovať, či je v pláne i úprava ihriska za našou bytovkou (blok A4), nakoľko sú tu opäť malé deti a ihrisko nebolo upravované 20 rokov.
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto v uplynulom roku zrealizovalo výstavbu nových detských ihrísk na sídliskách - medzi nimi aj na Sídlisku SNP a zároveň technické a záhradnícke služby postupne upravujú existujúce pieskoviská a ihriská. Nie je však možné urobiť všetky tieto opravy naraz, preto Vás chceme požiadať o trpezlivosť. Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na detské ihriská v okolí, ktoré môžete využívať do času kedy bude opravené aj ihrisko bezprostredne pri Vašom bytovom dome.

Otázka: (05/04/2012) Dobry den.chcem sa spytat,či je možne požiadat o vyhradenie parkovacieho miesta pri bloku,ak som držitelom preukazu ztp s červvenym pruhom? Dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, vyznačenie miesta na parkovisku pred bytovým domom na sídliskách pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP upravuje podrobne VZN č. 117/2009 (konkrétne článok V.) ktoré nájdete na našej web stránke v časti Samospráva - Smernice, VZN a vybrané dokumenty.

Otázka: (05/04/2012) Dobrý deň. Asi pred dvoma týždnami som videl ako v parku pri pasaži zhadzuju vranie hniezda.Bývam na juhu a medzi blokmi F1 a G1 si do dnešného dňa t.j.3.4.2012 pred našimi oknami na stromoch postavili vrany 6 hniezd,strašný škrekot cely deň.Dúfam že to posuniete kompetentným a problém sa odstráni. ĎAKUJEM.
Odpoveď: Dobrý deň, Havran poľný je chráneným živočíchom a tak Mesto Michalovce vykonáva všetky opatrenia na jeho plašenie v Parku mieru na Ulici kpt. Nálepku len na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, ktorým nám bola udelená výnimka zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Uvedenou výnimkou nám bolo povolené rušiť v prirodzenom vývine, ničiť a poškodzovať hniezda chránených druhov vtákov Havranov poľných len na Ulici kpt. Nálepku, a to len v presne určenom čase.
Máme informácie o tom, že havrany sa nachádzajú už aj v iných lokalitách, ich plašenie a ničenie hniezd však nie je jednoduché realizovať s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Dovolíme si ešte uviesť, že havrany sa zdržiavajú a následne hniezdia na miestach kde majú dobrý prístup k potrave, čo sú otvorené nádoby na komunálny odpad a neodstránené psie exkrementy.

Otázka: (05/04/2012) Kde nájdem detailný plán rekonštrukcie sídliska JUH? Ide o trávnaté plochy pri bytovke R2,ktoré vraj majú byť využité pre parkovanie vozidiel rodičov žiakov 6.zákl.školy. Je to pravda?
Odpoveď: Dobrý deň, plán rekonštrukcie Sídliska Juh nájdete na našej web stránke, ak by ste potrebovali podrobnejšie informácie môžete ich získať na našom odbore výstavby, konkrétne u Ing. Heželyovej, tel.č. 6864277, ruzena.hezelyova@msumi.sk.

Otázka: (09/03/2012) Prečo mi nebol fyzicky vydaný voličský lístok dňa 7.3.2012 od 12.55 do 13.10 hod. /jedna pracovníčka matriky tvrdila, že je porucha na počítači, druhá, ktorá prišla neskôr, že počítač teraz "generuje voličov"/ a 16 občanom, ktorí sme tam čakali, bolo oznámené, aby sme prišli až po 14.00 hodine? Bolo tak ťažké fyzicky ma odkontrolovať a vypísať mi voličský lístok, keď som mal pri sebe platný občianský preukaz a oznámenie o konaní volieb s mojím menom zo dňa 1.2.2012 a potom ma dodatočne zaevidovať v PC? O 14.00 hod. som sa už nachádzal za mestom Sečovce v smere do miesta, kde sa budem v čase volieb zdržiavať ako člen volebnej komisie. Nie je mi tak umožnené voliť a splniť si právo i svoju občianskú povinnosť. Ak by bol výpadok PC až do štvrtku večera, ako by sa vydávali volebné lístky občanom mesta Michalovce? Čo, ak môj hlas mohol rozhodnúť o tom , kto sa dostane do NR SR?
Odpoveď: Dobrý deň, v prvom rade sa Vám za vniknutú situáciu ospravedlňujeme.Dôvodom, prečo nebolo v určitom čase možné vydávať voličské preukazy je fakt, že informačný systém mesta nebol 7. marca prístupný od 12,00 do 14,30 hod. z dôvodu nasadzovania kumulatívnej zmeny od dodávateľa informačného systému. Kumulatívna zmena sa týkala práve modulu pre zabezpečovanie volieb. Nasadzovanie takýchto zmien trvá zvyčajne maximálne jednu hodinu a naši zamestnanci nemôžu ovplyvniť čas jej nasadenia. Nasadzovanie sme spustili počas obedňajšej prestávky, žiaľ čas implementácie bol dlhší. Pokiaľ by sa zmeny informačného systému netýkali volieb, odložili by sme ich nasadenie na neskorší termín po voľbách. Vo vydávaní preukazov sme pokračovali bezprostredne po spustení systému.Ručné vydávanie voličských preukazov nebolo v tomto čase možné, nakoľko voličské preukazy sú informačným systémom kódované a musia sa zadávať do počítača plynule tak, aby čísla kódov neboli zneužité. Pri zaevidovaní do počítača sa meno občana automaticky vymaže zo zoznamu voličov a pri jeho mene je zaevidované, že mu bol vydaný voličský preukaz, čo znemožňuje možnosť zneužitia volebného práva pre jedného voliča.Vzniknutá situácia nás napriek uvedenému mrzí a ešte raz sa Vám ospravedlňujeme.

Otázka: (09/02/2012) Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či náhodou neviete, v ktorom mesiaci v roku 1898 bola dokončená výstavba gotickej kaplnky na Hrádku.
Odpoveď: Dobrý deň, s myšlienkou postaviť neogotickú kaplnku - rodinnú hrobku rodiny Stáraiovcov, prišiel gróf Anton Stárai. Jej realizácie sa však nedožil - zomrel iba niekoľko dní pred samotným začiatkom výstavby (vedením stavebných prác, ktoré začali 2. septembra 1893, bol poverený Viliam Frode - nemecký architekt, autor návrhu). Kaplnka sv. Antona Paduánskeho na Hrádku bola dokončená a posvätená v roku 1898, ale presný termín nemáme k dispozícii. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie odporúčame Vám obrátiť sa so svojou požiadavkoou na Zemplínske múzeum v Michalovciach.

Otázka: (01/02/2012) Dobry den. Byvam v BB ale trvale bydlisko mam stale v MI. Moze mi aj mama vybavit volicsky preukaz alebo musim prist osobne? A dokedy je potrebene vybavit VP. Dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, žiadosť o vydanie voličského preukazu môže byť zaslaná e-mailom, poštou, doručená osobne, alebo splnomocnenou osobou. Splnomocnenie NEMUSÍ byť notársky overené. Voličské preukazy budú vydávané od 9.2.2012 do 8.3.2012. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (01/02/2012) Nebolo by lepšie zverejňovať zoznam neplatičov za psa ? Prípadne k zverejnenému zoznamu platičov umožniť priamo odoslať podnet od obyvateľov,ktorí najlepšie vedia kto v ich okolí chová psa a neplatí.
Odpoveď: Zverejnením platičov za psov mesto chce poďakovať tým majiteľom psov, ktorí si plnia svoje záväzky ale chceme týmto zároveň podnietiť obyvateľov k spolupráci. Práve podľa zverejneného zoznamu platičov nám môžu občania pomôcť, keď nahlásia každého, koho medzi platičmi nenašli a pritom vedia, že dotyčný má psa. V prípade zverejňovania len neplatičov by podnetov bolo oveľa menej. Zoznam neplatičov by totiž zahŕňal len tých, ktorí sú evidovaní ako majitelia psov, ale nezaplatili v danom roku daň za psa. Mesto však často nemá ani tú informáciu, že niekto psa vlastní - čo následne znamená, že má za neho platiť daň. Každý podnet občana, aj anonymný - preveríme. Podnety môžu občania posielať poštou, mailom či telefonicky oznámiť na mestskej polícii, príp. na finančnom odbore mestského úradu.

Otázka: (20/01/2012) Dobry den,chcela by som sa spytat, akym sposobom je sireny signal tv Mistral. MMDS alebo KDS? Potrebujem to k seminarnej praci.Dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, TV Mistral vysiela systémom KDS aj systémom MMDS. TV Mistral šíri spoločnosť UPC Slovensko v rámci káblových rozvodov v meste Michalovce a je v základnej televíznej ponuke tejto spoločnosti. Zároveň TV Mistral šíri aj partnerská televízia Patriot prostredníctvom satelitov Thor 3 a Astra ako aj v rámci programovej ponuky spoločnosti Skilink.

Otázka: (18/01/2012) Je pravdou, že od 1.1.2012 budeme plati za odvoz TKO o 23 % viac? Ak áno nie je to trochu veľa?
Odpoveď: Poplatok za komunálny odpad sa mení v tomto roku pre fyzické osoby z 0,0527 € na osobu a deň na 0,065 € na osobu a deň. Na zvýšenie poplatku má vplyv predovšetkým legislatívna úprava, na základe ktorej sa zvyšuje tvorba rezervy na rekultiváciu existujúcej skládky, ale aj náklady súvisiace s výstavbou novej kazety skládky Žabany a uzatvorenie starej skládky Žabany.

Otázka: (17/01/2012) Dobrý deň chcem sa opýtať aká je cena stavebných pozemkov za m2 v Michalovciach.
Odpoveď: Dobrý deň, Mesto v súčasnosti nedisponuje žiadnymi stavebnými pozemkami vhodnými na stavbu rodinných domov. Pri predaji akéhokoľvek pozemku však postupujeme v súlade so zákonom o majetku obcí a jeho cena je určená na základe znaleckého posudku, ktorý sa spracováva samostatne ku každému individuálnemu predaju. Informáciami o cene stavebných pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta, nedisponujeme. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (17/01/2012) Chcem vedieť či na sídlisku východ ulica Volgogradská ostáva takto dokončenie sídliska,leboo ľudia niesú spokojný ako to celé vyzerá a predstavovali sme si to trochu ináč,dakujem za skorú odpoved,s pozdravom.
Odpoveď: Dobrý deň, v uvedenej lokalite ešte práce nie sú ukončené. Rekonštrukcia sídliska bude pokračovať v tomto roku. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (17/01/2012) Dobry den chcel by som sa opytat kto je majitel nedokoncenej bytovky na sidlisku SNP ci sukromna osoba alebo mesto.
Odpoveď: Dobrý deň, rozoztavaný obytný dom na Sídlisku SNP nie je vo vlastníctve Mesta Michalovce. Podľa dostupných informácií majiteľ plánoval dokončiť aj tento objekt, ale vzhľadom na znížený dopyt po bytoch tak neurobil. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (17/01/2012) Ja by som mal na Vas pani hovorkina prozbu. Som začiatočnik a či mi možete poradiť ako sa dostanem na stranku o platičov psov. Za vysvetlenie Vam vopred dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, aktualizovaný zoznam platičov za psov k 31.12.2011 nájdete na našej web stránke v časti Samospráva - novinky. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (10/01/2012) Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, že ak moji susedia majú už dlhé roky psov a nie sú na zozname platiteľov dane za psa, ktorý ste zverejnili. Dá sa to niekde nahlásiť?
Odpoveď: Dobrý deň, tieto informácie môžete nahlásiť vedúcej finančného odboru MsÚ Ing. Bereznaninovej osobne, alebo prostredníctvom mailu na adresu olga.bereznaninova@msumi.sk. Na základe zistených informácií budeme ďalej postupovať. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (05/01/2012) Dobry den. Som Michalovcan, ktory bude pocas volieb mimo uzemia republiky. Rad by som si splnil svoju obciansku vysadu [volit] a preto by som chcel vediet na koho sa mozem s doverou obratit o informacie k volbam [kontaktnu adresu].
Odpoveď: Dobrý deň, ak budete v čase volieb v zahraničí, môžete voliť poštou. Voľba poštou je možná v prípade ak občan požiada o takúto voľbu písomne, na predpísanom tlačive (môžete si ho stiahnuť zo stránky mesta). Obec Vám následne zašle na uvedenú adresu potrebné informácie aj s volebnými lístkami. Ak ale budete v zahraničí iba na služobnej ceste a nebudete mať teda adresu, tak ani obec nemá kam zaslať volebné lístky. V tom prípade nemôžete ani voliť.
Pre bližšie informácie k voľbám, kontaktujte A. Hodaňovú, pracovníčku Organizačného odboru Mestského úradu v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30, prízemie, č.dv. 120, tel. +421 56 6864120. Odporúčame tiež sledovať stránku mesta a zverejnený článok s informáciami ohľadom Volieb do NR SR. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (30/12/2011) Dobrý deň,chcel by som sa vás opýtať na kancelárske priestory na ulici Štefánikovej 20 (ZUŠ) na treťom poschodí keďže som nenašiel žiadne podrobnejšie informácie na internete tak by ma zaujímalo aká je celková rozloha neprenajatej časti a aké by boli moje približné mesačné náklady ak by som si to chcel zobrať do prenájmu.
Odpoveď: Dobrý deň, všetky informácie súvisiace s prenájmom mestského majetku Vám radi poskytneme na Odbore hospodárenia s majetkom MsÚ, budova B Mestského úradu na Námestí slobody, kanc. č. 284, Ing. Michal Kukolos, tel. +421 56 6864284. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (30/12/2011) Dobry den,Nakolko sa ku mne dostala informacia o zaradeni mesta MI do programu EU obnovy zimneho stadiona, co potvrdzuje aj skutocnost, ze existuju vypracovane vizualizacie novej podoby stadiona Dukly Michalovce, chcem sa informovat, kedy a ci vobec prebehne kompletna rekonstrukcia exterieru a prilahlych parkovisk, nakolko tie sucasne su v katastrofanom stave, ako aj celkovy vzhlad stadiona je bohuzial zahambujuci.Dakujem pekne za Vasu odpoved.
Odpoveď: Dobrý deň, doteraz nebolo možné uchádzať sa o externé zdroje z EÚ na rekonštrukciu zimného štadióna, nakoľko doposiaľ neboli vyhlásené takéto výzvy. Je pravda, že Mesto má spracovanú štúdiu na obnovu tohto športového stánku, jej realizácii v najbližšom čase však bránia viaceré objektívne príčiny. Jednou z nich je aj nedostatok financií na uvedené investičné aktivity. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (30/12/2011) Nemalo by mesto zdvihnúť daň za psov o aspoň desaťnásobne aby sme sa nestali ako Paríž...mesto psích výkalov????
Odpoveď: Dobrý deň, od 1. januára 2012 dochádza k zvýšeniu dane za psa v rodinných domoch na 10 € a v bytovom dome na 35 € za jedného psa na jeden rok, čo viacerí majitelia psov kritizujú. Žiaľ, ani zvyšovanie poplatkov ani represívne opatrenia zo strany mestskej polície nedokážu celkom odstrániť to, čo nás trápi najviac - porušovanie nariadenia o odstraňovaní psích exkrementov. S týmto problémom bojujeme už dlhodobo, ale bez spolupráce a uvedomelosti obyvateľov mesta sa nám nepodarí prinútiť majiteľov domácich miláčikov, aby sa správali zodpovedne a ohľaduplne. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (20/12/2011) Dobry vecer ja by som sa chcela spytat ci pri demose na juhu sa stavia nova bytovka na odkupenie ale poskytnete na podnajom??? dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, stavbu bytov na Okružnej ulici realizuje súkromná firma, Mesto tieto byty nevlastní. V súčasnosti je však primátor mesta poverený mestským zastupiteľstvom viesť rokovania o možnom odkúpení bytov ak Mesto na kúpu získa dotáciu ŠFRB. V prípade, že bude mať Mesto k dispozícii voľné nájomné byty, ich ponuku zverejní obvyklým spôsob prostredníctvom médií.

Otázka: (20/12/2011) Chcela by som sa spýtať či je možné od mesta prenejať priestor na podnikanie.mám záujem o miesto bývalej tipos kancelárie na hlavnej ulici v meste ...je to kamcelária kde sa podavali športky a iné ....kedže som tam nenašla kontakt tak sa chcem aj spýtať na koho sa mám kontaktovať ohľadom informácii o cene a prnájme a veľkosti miesta...........dakujem.
Odpoveď: Dobrý deň, priestor na ktorý sa pýtate je riadne prenajatý a nájomca mestu pravidelne uhrádza nájomné. V prípade ďalších otázok, resp. možnosti prenájmu iného mestského majetku kontaktujte odbor hospodárenia s majetkom MsÚ, Nám. slobody 1, na 2. poschodí, Ing. Kukolos č.dv. 284 (tel. 6864284). Ďakujeme za otázku.

Otázka: (28/10/2011) Chcela by som sa opýtať na otváracie hodiny mestského cintorína v Michalovciach počas sviatku Všetkých svätých (od 31.10. do 2.11.2011). Ďakujem.
Odpoveď: Otváracie hodiny na mestskom cintoríne v Michalovciach sú v týchto sviatočných dňoch (do nedele 6. novembra) od 6.30 hod. do 21.00 hod. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (25/10/2011) Niekedy sa pozývali na MÚ obyvatelia mesta, ktorí oslávili životné jubileum napr. 70 narodeniny, chcem sa opýtať, či sa to ešte realizuje alebo nie.
Odpoveď: Áno takéto podujatie sa pripravuje každoročne v októbri v rámci Mesiaca úcty k starším. V tomto roku je prijatie jubilantov pripravené na 27. októbra, od 13. hodiny (na viac etáp) v Obradnej sieni mestského úradu. Pozvaní boli všetci obyvatelia s trvalým pobytom v našom meste, ktorí v tomto roku oslavujú 70, 75, 80, 85 rokov a starší. Celkovo je pozvaných 602 seniorov a primátor mesta ich príjme, aby im mohol zablahoželať k ich životnému jubileu. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (14/10/2011) Ešte by som sa chcela spýtať ako sa dá vybaviť pred blokom tabuľa so zákazom venčenia psov. Ďakujem.
Odpoveď: Pokiaľ ide o osadenie tabuľky pred bytovým domom s textom "Zákaz venčenia psov" , občan má právo takúto požiadavku uplatniť a mestský úrad bude túto žiadosť riešiť individuálne. Všeobecný právny predpis k uvedenej požiadavke Mesto Michalovce nemá. Ďakujeme za otázku.

Otázka: (30/9/2011) Mam otazku že či sa da TV Mistral naladit aj mimo mesta Michaloviec, konkretne v obci Moravany a ak ano tak ako?
Odpoveď: Vysielamie TV MISTRAL môžete sledovať aj na www.tvmistral.sk a www.michalovce.sk aj vo vysielaní TV PATRIOT.
Noviny Mistral sú zaradené do sobotného vysielania Košického kraja. Premiéra v sobotu 16:15hod., reprízy 22:15 hod., v nedeľu 00:15, 06:15, 12:15 hod.
Športové správy na TV sú každý deň o 18:45 hod. a reprízy o 21:45, nasledujúci deň o 2:45, 5:45, 8:45, 11:45, 14:45 hod.
Ďakujeme za otázku.

Otázka: (26/09/2011) Máme taký problém, že pán P. kŕmi túlavé mačky rovno pod svojim oknom na chodníku kde vylihujú a kadia na chodník, kade chodíme a chodia tade aj malé deti ktoré sa na chdníku aj hrávajú.Keď trochu zaprší je tam hrozný smrad a bojíme sa aj chorôb ktoré roznášajú túlavé mačky. Veď je zakázane krmiť túlavé zvierata.Lenže s ním sa nechce nikto naťahovat lebo je to chronický sťažovateľ a s ničím nie je spokojný. Nám väčšinou dôchodcom robí stále zle. Majitelia bytov a vchodov.
Odpoveď: Chápeme Vaše obavy, ale žiaľ nie je v kompetencii mesta zakázať niekomu kŕmiť zvieratá, ak mu to nezakáže majiteľ zvierat. Ak sa však naozaj jedná o túlavé mačky, máte možnosť, v čase keď sa budú mačky zdržiavať v blízkosti Vašich obydlí, zavolať mestskú políciu, ktorá zabezpečí ich odchyt firmou ktorá pre mesto vykonáva túto činnosť.

Otázka: (22/09/2011) Každý/á sa pýta,ale ja položím otázku.Prečo? Výška poplatku za psa v rodinnom dome je 9,95 eur. A ja mam psa v bytovke,ktorá je v súkromnom vlastnictve,však sme si ju odkupili a platime 3* krat viac ako domy..denna výška sumy za psa je 2.76,však to suma nehorazna.33.19€ .Zákony?ehmm hanba To jak strava v hoteli fuuj...Prosim odpoved na stranku www.michalovce.sk,nedosť,že platime nehorazne poplatky za odpad,ktore male deti nevyprodukuju,a platia jak dospelý ľudia..
Odpoveď:V zmysle § 29, zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola obec splnomocnená ustanoviť všeobecne záväzným nariadením okrem iného aj sadzbu dane za psa.

Mesto Michalovce stanovilo sadzbu dane za psa vo výške 33,19 €, za jedného psa chovaného v bytovom dome a kalendárny rok, za psa chovaného v rodinnom dome 9,95 €. Táto výška bola schválená poslancami Mestského zastupiteľstva v Michalovciach a opakovane už od platnosti zákona ponechaná na rovnakej úrovni.

K uvedenej výške sme doposiaľ neevidovali žiadne výhrady. K schváleným sadzbám sa môžu vyjadriť majitelia psov, ale aj obyvatelia bytového domu, ktorí psa nevlastnia a majú výhrady k znečisťovaniu životného prostredia, alebo okolia svojho bytu, čo sme opakovane zaznamenali na stretnutiach s občanmi mesta.

Rozdiel vo výške v rodinnom dome a v bytovom dome má svoje opodstatnenie - v RD pes prebýva len vo dvore súkromného pozemku, no v bytovom dome svojou prítomnosťou zasahuje do súkromia osôb ktoré psov nevlastnia.

Pre ilustráciu pripájame ešte porovnanie poplatkov niektorých slovenských miest:

Humenné – byt 33,20 €, RD 6,70 €

Banská Bystrica – byt 33,19 €, RD 16,60 €

Trebišov – byt 33,19 €, RD 6,64 €

Košice – byt 39,83 €, RD 9,95 €

Vranov n/T – byt 34,00 €, RD 14,00 €

Michalovce – byt 33,19 €, RD 9,95 €

Otázka: (09/09/2011) Chcem sa spytat, ze kam sa mam otocit ak by som si chcela podat ziadost o socialny byt???
Odpoveď: Mesto nevlastní sociálne byty. Mestské byty sú riadnymi nájomnými bytmi, t.j. nemajú štatút sociálnych bytov. V súčasnosti mesto nedisponuje voľnými nájomnými bytmi. Každý voľný nájomný byt je Mestom zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke Mesta, v televízii Mistral a v novinách Michalovčan. Pre zistenie či v konkrétnom čase je voľný nájomný byt, je potrebné sledovať informácie v uvedených médiách a následne sa v stanovenej lehote prihlásiť so žiadosťou o byt. Mestský úrad nevedie poradovníky, obsadenie sa zrealizuje zo záujemcov prihlásených v stanovenom čase.

Otázka: (09/09/2011) Vzhľadom k tomu, že som sa telefonicky nedopátrala k odpovedi, chcem sa opýtať:
Pri prebiehajúcej rekonštrukcii hotela Družba došlo dňa 24.8.2011 k poškodeniu dlažby, a teda majetku mesta, tažkými mechanizmami. Vznikla preliačina väččích rozmerov, dlažba je polámaná, toto vysoko frekventované miesto chodníka ohrozuje zdravie občanov, ktorí si túto preliačinu nevšimnú včas. Keďže naša pešia zóna bola zrekonštruovaná len, dá sa povedať, nedávno, zaujíma ma, či mesto vie o tomto poškodení, či stavebná firma zodpovedná za túto škodu vykoná nápravu a či vôbec má povolenie na vstup s ťažkými mechanizmami na dlažbu, ktorá pre tento účel určite nie je vyhovujúca.
Odpoveď: O tejto skutočnosti samozrejme vieme. Celú záležitosť prešetruje aj mestská polícia. V uplynulom týždni sa uskutočnilo rokovanie zástupcov mesta a investora, ktorého predmetom bolo poškodenie majetku mesta (znehodnotená kamenná dlažba pred hotelom Družba). Investor stavby prisľúbil, že poškodené verejné priestranstvo opraví výmenou poškodených dlaždíc. Vstup do pešej zóny bol povolený a suma za povolenie bola uhradená.
Celú záležitosť budeme samozrejme sledovať až do jej ukončenia.

Otázka: (09/09/2011) Chcel by som v mene obyvateľov mesta Michalovce, bývajúcich na ulici Vrbovskej, upozorniť na veľké diery a výtlky na ceste, ktorá vedie touto ulicou a požiadať týmto kompetentné organizácie mesta Michalovce, ci by bolo mozne tieto nerovnosti na tejto komunikácii opraviť. Túto cestu vyuzívajú nielen motoristi, ale aj cyklisti a niektore výtlky sú ozaj veľké a to až tak, že pri vjazde do výtlku bicyklom podvečer môže dôjsť až k úrazu. Vopred ďakujeme za úpravu a opravu cesty.
Odpoveď: Teleso cestnej komunikácie na Vrboveckej ulici nepatrí Mestu a Mesto teda nemôže investovať do opráv tejto cesty. Vieme však, že stav vozovky nie je dobrý, preto primátor mesta inicioval rokovanie s vlastníkom cesty - VÚC Košice s požiadavkou aby správca komunikácie začal s jej opravami.

Otázka: (28/07/2011) Chcel by som sa spytat, ci sa bude rekonstruovat nadjazd, niekde som to cital, ci je to pravda, ak ano, tak kedy?
Odpoveď: Nadjazd nie je v majetku mesta a teda ani jeho údržba a opravy nie sú v našej kompetencii. Máme však informácie o tom, že je plánovaná rekonštrukcia telesa nadjazdu ešte v tomto kalendárnom roku.

Otázka: (27/07/2011) Chcem sa spýtať, či mesto neuvažuje nad oplotením od kruhového objazdu na Lastomírskej ulici po Angy mlyn, ako je to na druhej strane. Je to frekventovaná cesta, zabránilo by sa pobehávaniu neprispôsobyvých občanov pomedzi autá, hádzaniu kameňov do áut a autobusov(bola som toho svedkom),rozfukávaniu ich neporiadku až k mestu. Kazí to vstup, či výstup z mesta.
Odpoveď: Mesto nemá v pláne investíciu na ktorú sa pýtate. Predovšetkým však ani stavba, ktorá spája obytné bloky na sídlisku Východ nie je oplotením pred nikým a nikoho. Táto stena bola postavená ako súčasť rekonštrukcie sídliska a plánujeme ju využiť športové účely, ako stenu pre grafity a v plní tiež funkciu protihlukovej bariéry. Navyše pozemok o ktorom píšete – Sobranská cesta vpravo, nie je v majetku mesta a mesto teda ani nemá možnosť na tomto pozemku stavať.

Otázka: (29/06/2011) Za chvíľu je tu júl a fontána na Námestí slobody ešte nie je stále spustená ,prečo ? Ako sa vyriešila situácia ohľadom parkovania na Námestí slobody ,pri hlavnej pošte ? A ešte vás poprosím o odpoveď na otázku , čo sa stavia na ulici Okružnej /bývalá a zbúraná MŠ ,oproti VI.ZŠ/ ?
Odpoveď: Fontána na Námestí slobody bola dnes spustená do prevádzky, čo sa týka parkovania na Štefánikovej ulici, mestské zastupiteľstvo schválilo režim využitia nasledovne - priestor bude využívaný ako parkovisko s tým, že mesto trhovníkom ponúklo možnosť využívať časť ulice – približne jednu tretinu parkoviska (pri hlavnej pošte) na predaj čerstvého ovocia, zeleniny a kvetov a to vo vymedzenom čase – stredu, piatok a sobotu dopoludnia. Ak trhovníci prejavia záujem v týchto dňoch v jednej časti zrekonštruovanej Štefánikovej ulice bude teda trhovisko. Je to kompromis, ktorý bol schválený na základe podnetov a požiadaviek občanov. Čo sa týka výstavby oproti VI. ZŠ, táto stavba sa realizuje na súkromnom pozemku a nejedná sa teda o investíciu mesta, ale podľa našich informácií by tam mal byť polyfunkčný objekt.

Otázka: (23/06/2011) Chcel by som sa opytat, ci by nebolo mozne pocas letnej sezony na mestskom kupalisku ponechat moznost hodinoveho vstupu, pripadne permanentky na hodinovy vstup.
Odpoveď: Ďakujeme Vám za podnet, Vaša požiadavka je opodstatnená a v súčasnosti už technické a záhradnícke služby pracujú na jej realizácii.

Otázka: (13/06/2011) Mestom bola pred časom vyhlasená súťaž o logo Michaloviec. Chcel by som vedieť či už je možné zverejniť víťazný návrh a meno autora.
Odpoveď: Súťaž bola vyhodnotená porotou a víťazný návrh je súčasťou materiálov pripravovaných na rokovanie mestského zastupiteľstva (v utorok 21. júna). Po schválení návrhu v MsZ zverejníme nie len víťazný návrh, ale aj všetkých 69 návrhov ktoré sme dostali v súťaži, na našej web stránke. Oficiálne predstavenie loga mesta pripravujeme pri príležitosti Dňa na poctu mesta v septembri tohto roku.

Otázka: (13/06/2011) Chcem sa vas spytat preco nieje spustena chodnikova fontana na nam.slobody? Odpoveď: Fontána na Námestí slobody nie je zatiaľ spustená z dôvodu, že sa ešte pracuje na prívode el. energie k fontáne. Predpokladáme, že v budúcom týždni už fontánu spustíme do prevádzky.

Otázka: (27/05/2011) Ktoré VZN mesta ukladá povinnosť kosiť trávu a ničiť burinu na pozemkoch, aby sa nerozmnožovali hlodavce a komáre? /privítam aj odvolanie na Zákon SR/... a ešte, či mesto dodržiavanie tohto VZN aj kontroluje, resp. nedodržiavanie aj pokutuje???
Odpoveď: Uvedenú problematiku rieši zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V § 3 ods. 1 zákona sa hovorí, že vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy je povinný okrem iného:
- predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Kompetentným na riešenie priestupkov v hore uvedenej veci je Obvodný pozemkový úrad. Mesto aj napriek uvedenej skutočnosti vyzýva vlastníkov pôdy, aby primeraným spôsobom udržiavali svoje pozemky. V prípade, že predmetné práce, t.j. kosenie pozemku vyzvaný subjekt neuskutoční, postupujeme celú záležitosť Obvodnému pozemkovému úradu v Michalovciach, ako kompetentnému prerokovávať priestupky na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy. Taktiež Mestská polícia Michalovce vyzýva jednotlivé subjekty, aby udržiavali svoje pozemky. V prípade, že tak neučinia postupuje sa podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Otázka: (16/05/2011) Chcem sa spytat, ci budete k tej sachovnici na namesti slobody, davat aj figurky, aspon cez den?
Odpoveď: V súčasnosti pripravujeme spôsob ako sprístupniť šachové figúrky verejnosti a zároveň zabrániť ich znehodnoteniu. Plánujeme spolupracovať so šachovým klubom a úschovu a vydávanie figúrok zabezpečiť podľa vopred dohodnutého harmonogramu.

Otázka: (27/04/2011) Nakolko je vynovena pesia zona pri poste prečo mesto nepredlžilo pesiu zonu po koniec ale spravilo tam parkovisko. Určite by to tam krajsie vyzeralo bez aut keby tam boli lavicky alebo nieco pre mladych.
Odpoveď: Mesto v súčasnosti zvažuje aj možnosť nevyužiť zrekonštruovanú časť Námestia slobody – Štefánikova ulica na parkovanie. V tejto súvislosti sme sa obrátili aj na obyvateľov mesta aby prostredníctvom ankety na našej web stránke a v novinách Michalovčan č.9 (vyjde v piatok) vyjadrili svoj názor na túto problematiku.

Otázka: (25/1/2011) Chcem sa opytat na vysku poplatku za psa(9.mesacneho)chovaneho v rodinnom dome v Michalovciach
Odpoveď: Výška poplatku za psa v rodinnom dome je 9,95 eur. Poplatok je splatný bez vyrubenia do 31.1.2011. Platbu môžete realizovať aj bezhotovostne na číslo bankového účtu 420 422 3001/5600. Zároveň je potrebné uviesť variabilný symbol 133 001.

Otázka: (25/1/2011) Chcem sa opytat na vysku poplatku za psa(9.mesacneho)chovaneho v rodinnom dome v Michalovciach
Odpoveď: Výška poplatku za psa v rodinnom dome je 9,95 eur. Poplatok je splatný bez vyrubenia do 31.1.2011. Platbu môžete realizovať aj bezhotovostne na číslo bankového účtu 420 422 3001/5600. Zároveň je potrebné uviesť variabilný symbol 133 001.

Otázka: (18/04/2011) Momentálne je vo výstavbe - rekonštrukcii sídlisko Východ. Kedy sa začne s rekonštrukciou sídliska Juh a čo bude predmetom rekonštrukcie? Ďalej by som sa chcel spýtať na to, či neplánujete v meste Michalovce výmenu nádob na smetie.
Odpoveď: Rekonštrukciu sídliska Juh plánuje mesto zrealizovať v tomto volebnom období, čo všetko sa bude jej predmetom si budete môcť pozrieť v pláne rekonštrukcie, ktorý bude k dispozícii občanom k nahliadnutiu aj na našej web stránke (po doriešení určitých technických problémov). Čo sa týka výmeny smetných nádob, ak je takáto potreba kontaktujte prosím technické služby na ich dispečing.

Otázka: (15/04/2011) Čakám návštevu zo zahraničia a preto by som chcel vedieť kedy budú v Michalovciach Zemplínske slávnosti.
Odpoveď: V tomto roku sa Zemplínske slávnosti budú konať v dňoch 20. a 21. augusta, ako súčasť Zemplínskeho jarmoku, ktorý bude v dňoch 19. až 21. augusta.

Otázka: (15/04/2011) Mala by som na Vás jednu otázku. Bývam na Švermovej ulici. Asi pred dvomi rokmi bol urobený kruhový objazd, na križovatke ulíc Okružnej, Štefánikovej, Švermovej. Chodník na Ulici Štefánikovej nemá asfaltový povrch, je tam len vrstva betónu. Vyzerá to zle a zle sa po tom chodí. Okruh je nový a chodník je nedokončený. Prečo to nie je tak, ako to má byť? Vyzerá to tak, ako keby už mesto nemalo peniaze na asfalt.
Odpoveď: Chodník na Štefánikovej ulici bol zaradený medzi komunikácie ktoré budú kompletne zrekonštruované. V súčasnosti by už mali začať práce aj v tejto lokalite, plánovaný termín ukončenia je do 31. mája.

Otázka: (10/04/2011) Chcem sa spýtať, či mesto neplánuje zverejňovať zoznam platičov za psa, ako to robia iné mestá na Slovensku.
Odpoveď: Mesto plánuje zverejniť zoznam platiteľov dane za psa na našej web stránke po zúčtovaní prvého štvrťroka, najneskôr do konca apríla 2011.

Otázka: (02/04/2011) Chcela by som sa opýtať či sa budú robiť chodníky aj parkovisko pre auta na ulici Moskovskej.
Odpoveď: Áno aj na Moskovskej ulici sa opravia chodníky, parkoviská aj medziblokové priestory v rámci rekonštrukcie celého sídliska Východ.

Otázka: (02/04/2011) Za akých podmienok je možné prenajať si parkovacie miesto pri paneláku A6 na Štefánikovej ulici
Odpoveď: Vyhradiť resp. vyznačiť odstavnú plochu na verejnom priestranstve pred bytovým domom, je možné len pre občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu osobitného označenia vozidla (napr. ZŤP), resp. parkovacieho preukazu, ktoré sa vydávajú podľa § 44 zák. č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Otázka: (24/03/2011) Chcem sa informovat ohladom poplatkov za psa za rok 2011.v aprili si planujem kupit psa .ake su poplatky a do kolko dni od kupi psa musim tieto poplatky zaplatit a kde.
Odpoveď: Poplatok za jedného psa chovaného v bytovom dome je 33,19 €, v rodinnom dome 9,95 €. Poplatok za psa je splatný bez vyrúbenia do 31.januára bežného roka. V priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste psa nadobudli. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Platbu môžete realizovať v pokladni mestského úradu, alebo bezhotovostne po prihlásení psa (v budove MsÚ kanc.č.144, prízemie).

Otázka: (22/03/2011) Chcem sa informovať čí v blízkej dobe neuvažuje a predaji stavebných pozemkov pre rodinnú zástavbu, Vrbovec, Topolany a Stranany.
Odpoveď: Mesto Michalovce nepripravuje v blízkej dobe predaj stavebných pozemkov ako samostatnú investičnú akciu Mesta. Novo vznikajúce lokality pre výstavbu rodinných domov sú iniciatívami súkromných firiem.

Otázka: (22/03/2011) Zaradujem sa do poradovnika na byt v meste michalovce poslite dotaznik ak je potrebne dalsie udaje?
Odpoveď: v súčasnosti nemá mesto k dispozícii voľné nájomné byty. V prípade, že tomu tak bude, je postup prideľovania bytov nasledovný:
1. Každý voľný byt na prenájom je zverejnený prostredníctvom úradnej tabule a zároveň prostredníctvom informačných médií (noviny Michalovčan, TV Mistral, web stránka). Zároveň je oznam o ponúkanom voľnom byte na prenájom uverejnený aj na informačnej tabuli bytového referátu.
2. Žiadosť o pridelenie bytu je prijímaná prostredníctvom poštového oddelenia kde je zaevidovaná a následne pridelená odboru hospodárenia s majetkom mesta na riešenie.
3. Po preverení úplnosti žiadosti a splnenia kritérií je pri neúplnej žiadosti žiadateľ písomne vyzvaný na jej doplnenie, úplná žiadosť je zaradená do Komisie bývania MsZ v Michalovciach na prerokovanie.
4. K žiadateľom o pridelenie nájomného bytu na Ul. mlynskej zaujíma podporné stanovisko odbor sociálnych vecí v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi.
Na náhodnú žiadosť, doručenú v čase keď nebol zverejnený voľný byt, je žiadateľovi odpovedané a táto nie je ďalej vybavovaná, je založená ad acta, s výnimkou malometrážnych bytov na Ul. obrancov mieru č. 4, kde sú žiadosti v zmysle VZN č. 70/2003 vedené v evidencii do uvoľnenia a prerokovávania obsadenia prvého možného bytu.

Otázka: (25/1/2011) Chcem sa opytat na vysku poplatku za psa(9.mesacneho)chovaneho v rodinnom dome v Michalovciach
Odpoveď: Výška poplatku za psa v rodinnom dome je 9,95 eur. Poplatok je splatný bez vyrubenia do 31.1.2011. Platbu môžete realizovať aj bezhotovostne na číslo bankového účtu 420 422 3001/5600. Zároveň je potrebné uviesť variabilný symbol 133 001.

Otázka: (28/1/2011) Pred firmou Yazaki je priechod pre chodcov, ktorý je neosvetlený a preto veľmi nebezpečný, nakoľko sa nachádza na komunikácii 1. triedy. Vozidla tam často dosahujú rýchlosť 80-90 km/hod. Stávajú sa tam časté kolízne situácie a nedávno (24.1.2011) tam bol zrazený chodec, prechádzajúci priechodom. Pýtam sa preto: mieni mesto zabezpečiť tento priechod osvetlením (ako na niektorých priechodoch v meste), prípadne podstúpi požiadavku na zvýšenie bezpečnosti tohoto priechodu na KSK, alebo sa len bude nečinne prizerať, ako sa na tomto priechode dennodenne vytvárajú kolízne situácie, často ohrozujúce životy?
Odpoveď: Táto komunikácia je cesta 1. triedy a jej vlastníkom je teda štát. Mesto nemá možnosť investovať do majetku, ktorý mu nepatrí. Budeme však tlmočiť Váš podnet kompetentným orgánom štátnej správy.

Otázka: (25/1/2011) Chcem sa opytat na vysku poplatku za psa(9.mesacneho)chovaneho v rodinnom dome v Michalovciach
Odpoveď: Výška poplatku za psa v rodinnom dome je 9,95 eur. Poplatok je splatný bez vyrubenia do 31.1.2011. Platbu môžete realizovať aj bezhotovostne na číslo bankového účtu 420 422 3001/5600. Zároveň je potrebné uviesť variabilný symbol 133 001.

Otázka: (14/1/2011) Na otázku prečo je tolerovaná demolácia a brakovanie bývalého obchodného domu ELÁN mi zrejme odpoviete, že objekt nie je v majetku mesta. Nie je možné zo strany mesta- mestskej polície aspoň sťažiť brakovanie, ktoré sa deje za bieleho dňa? Po meste chodím po ceste na obed, ale policajta som v tejto časti mesta dávno nestretol. O krátky čas budeme mať v strede mesta jednu ošklivú zrúcaninu.
Odpoveď: Táto budova naozaj nie je majetkom mesta, to ale neznamená, že mestská polícia nemá snahu zabrániť jej znehodnocovaniu. MsP Michalovce od 1.1.2011 do dnešného dňa t.j. 14.1.2011 v objekte bývalého OD Elán prichytila spolu 11 podozrivých osôb s ručnými vozíkmi, na ktorých bol naložený rôzny kovový materiál. Vec bola odovzdaná Okresnému oddeleniu Policajného zboru Michalovce - odbor skráteného vyšetrovania, ako podozrenie z trestného činu krádeže k ďalšiemu riešeniu. Čo sa týka mestských policajtov, príslušníci MsP Michalovce do služby nastupujú podľa plánu služieb, bezpečnostnej situácie a potrieb mesta.

Otázka: (14/12/2011) Chcem sa opýtať na výšku poplatku za psa na rok 2011 a číslo účtu, na ktorý to môžem uhradiť. Bývam v bytovom dome.
Odpoveď: Výška poplatku za psa pre rok 2011 zostáva nezmenená. Za jedného psa chovaného v bytovom dome je poplatok 33,19 €, ktorý je splatný bez vyrúbenia do 31.1.2011. Platbu môžete realizovať bezhotovostne na číslo bankového účtu 420 422 3001/5600. Zároveň je potrebné uviesť variabilný symbol 133 001.