Nesmieme zabudnúť

Nesmieme zabudnúť - Non possumus obliviscere

Identifikácia projektu:

Poskytovateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Prijímateľ: Mesto Michalovce
Schválená dotácia: 10 0000 €
Výška spolufinancovania: 1 500 €
Realizácia projektu: 2017

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 
 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je priblížiť informácie o holokauste a udalostiach rokov 1939 - 1944 v Michalovciach širokej verejnosti, rôznorodými atraktívnymi formami šíriť informácie z histórie mesta, vyvolať diskusiu, informovaním, výchovou a vzdelávaním predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Mesto si chce uctiť pamiatku židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, dôrazne presadzovať ochranu ľudských práv a slobôd vybranými formami u širokého spektra cieľových skupín.

Michalovce patrili k centrám ortodoxného židovstva. Do Osvienčimu bolo v r.1942-1944 deportovaných 3565 osôb z 5800 židov z Michaloviec. V r.1973 bola zbúraná židovská synagóga, postavená v maurskom slohu(1888).

Mesto chce projektom oživiť spomienky, pripomínať nedávnu históriu mesta, realizovať výchovné a vzdelávacie aktivity v oblasti predchádzania všetkým formám antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a iným prejavom intolerancie.

Všetky aktivity projektu sú zamerané na zvyšovanie informovanosti, šírenie a podporu výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv a slobôd, boja proti neofašizmu, neonacizmu, extrémizmu a radikalizmu, najmä na mladú generáciu, ale aj širokú verejnosť.
 

Aktivity projektu:

  • Vytvorenie miniatúry bývalej synagógy s historickými faktami v slovenskom, anglickom, hebrejskom jazyku a braillovom písme s prepojením prostredníctvom QR kódu na ďalší zdroj informácií na vytvorenej web stránke 
  • Vytvorenie Galérie pod nebom - realizácia výstavy fotografií a textov vo formáte A1 na námestí, prístupnej 24 hod / 7 dní širokej verejnosti 
  • Vytvorenie bulletinu pri príležitosti vernisáže Galérie pod nebom
  • Zorganizovanie Špacirok po varošu - prechádzky s historikom pre ľubovoľných záujemcov z radov verejnosti po stopách židovstva v Michalovciach s prepojením na vytvorenú miniatúru a galériu 
  • Vytvorenie elektronickej prezentácie  o projekte, o publikácii s úryvkami a konkrétnych aktivitách a výzvach pre verejnosť, prepojenie stránky prostredníctvo QR kódu
     

Výsledky projektu

Fotodokumentácia k otvoreniu výstavy, k odhaleniu miniatúry synagógy a špacirkam po varošu