Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018:
V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Michalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018, vyjadrenú v % = 49,38.