Čo s vytvoreným kompostom

Čo s vytvoreným kompostom?

Získaný kompost bude mesto Michalovce využívať pre vlastnú spotrebu a v prípade záujmu poskytovať tento produkt občanom na území mesta, ktorí sa zúčastňujú na triedení bioodpadu. Vyzretý kompost, vhodný na pestovanie okrasných rastlín, bude poskytovaný občanom zadarmo formou maloodberu. Kompost bude zároveň slúžiť ako pôdny substrát, resp. hnojivo pre verejnú zeleň. Mesto tak ušetrí finančné prostriedky, ktoré boli doteraz požívané na nákup takýchto komodít od dodávateľov.

Čo všetko sa dá kompostovať?

 • pokosená tráva, zvyšky zeleniny, lístie, kôra, zvädnuté rastlinné časti, odrezané konáriky drevín
 • kuchynský odpad - kávové a čajové zbytky, šupky – kôra citrusových plodov v malom množstve, zvyšky jedál, vaječné škrupiny, zemiakové šupky
 • novinový papier v malom množstve
 • trus a podstielka malých zvierat (nie mäsožravcov)
 • exkrementy hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo)
 • slama a pozberové zvyšky
 • popol z dreva
 • drevitá vlna, triesky, piliny

Materiál nevhodný na kompostovanie

 • Kovy
 • Plasty
 • Sklo
 • Textil
 • Papier
 • Farby
 • Staré lieky
 • Staré oleje
 • Batérie
 • Chemické prostriedky
 • Obsah vrecka z vysávača
 • Zvieracie kosti a mäso, mliečne výrobky
 • Časti rastlín napadnuté chorobami

www.minzp.sk

www.opzp.sk

www.europa.eu

www.michalovce.sk