Aktuality

   

Michalovce v roku 2016

K 31. decembru 2016 bolo v našom meste evidovaných 38 081 obyvateľov, z toho 19 704 žien a 18 377 mužov. V Michalovciach sa v uplynulom roku narodilo 971 detí, z toho bolo 324 Michalovčanov. Z nich bolo 164 dievčat a...

4. 1. 2017 13:47

Novoročný príhovor primátora mesta

Pred niekoľkými hodinami sme vstúpili do nového kalendárneho roka, ktorého príchod každý z nás očakával a očakáva, tak ako vždy, okrem väčších či menších obáv, aj s mnohými nádejami.  Nádej, je podľa encyklopédií viera, že sa splní niečo očakáva...

3. 1. 2017 13:16

Veda okolo nás

Vedeli ste, že náš každodenný život je sprevádzaný fyzikálnymi, chemickými a inými prírodnými javmi? Či chceme alebo nechceme, je to tak, len si to niekedy neuvedomujeme. Žiaci ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach sa v tomto školskom roku rozho...

3. 1. 2017 11:08

Vesmír očami detí

HVEZDÁREŇ V MICHALOVCIACH vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2017 Súťaž prebehne v dvoch etapách: regionálne a celoslovenské kolo Súťažiť sa bude v piatich kategóriách: I. kategória - deti predškolského veku II. kategória...

3. 1. 2017 11:05

Topoľany žili kultúrou

Občianske združenie Naše Topoľany pripravilo v uplynulom roku Topoľany žijú kultúrou s veľmi pestrou ponukou. Topoľančania mali možnosť zažiť uprostred leta v poradí už tretí Deň Topoľančanov, mali rozlúčku s letom na miestom futbalovom ihrisku....

3. 1. 2017 11:00

Rozlúčka so starým rokom

Ako to už býva v Základnej škole na Moskovskej ulici zvykom, so starým rokom sa všetci rozlúčili slávnostnou vianočnou akadémiou. Žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili takmer dvojhodinový bohatý program plný hudby, tanca a milých slov. Nechýbali ľu...

3. 1. 2017 10:57

Tatranský ľadový dóm

Od novembra 2016 do apríla 2017 bude sprístupnený Tatranský ľadový dóm, ktorý sa nachádza na Hrebienku. V tomto roku sa použilo na stavbu 90 ton ľadu, čo je o 20 ton viac ako v minulom roku. Hlavným staviteľom ľadového kostola v spišsko-gotickom štýle je slove...

3. 1. 2017 10:49