Aktuality

   

Elektronická informačná tabuľa - archív 2016

Pridané 23.12.2016: Mesto Michalovce zverejňuje Územné rozhodnutie vo veci "INS FTTH - Michalovce, Hviezdoslavova, Polygón 5A". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore  [pdf, 204kB] (EUT-2016_12_23-01) Pridané 22.12.2016: M...

31. 1. 2017 10:34

Oznamy TaZS

  Kúpalisko a sauna:   TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti, že mestské kúpalisko a sauna budú otvorené v mesiaci   F E B R U Á R  2017  v priloženom dokumente.   O Z N A M pre držiteľov Senior karty: ...

31. 1. 2017 8:08

Veda okolo nás

Vedeli ste, že náš každodenný život je sprevádzaný fyzikálnymi, chemickými a inými prírodnými javmi? Či chceme alebo nechceme, je to tak, len si to niekedy neuvedomujeme. Žiaci ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach sa v tomto školskom roku rozho...

3. 1. 2017 11:08

Rozlúčka so starým rokom

Ako to už býva v Základnej škole na Moskovskej ulici zvykom, so starým rokom sa všetci rozlúčili slávnostnou vianočnou akadémiou. Žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili takmer dvojhodinový bohatý program plný hudby, tanca a milých slov. Nechýbali ľu...

3. 1. 2017 10:57