Aktuality

   

Spoznávame Vila-real

  Španielske mesto Vila-real je v poradí druhé mesto, s ktorým Michalovce 20. mája 1998 podpísali zmluvu o partnerstve. Vila-real, tiež nazývaný Villarreal - je mesto patriace do provincie Castellón, v rámci r...

13.9.2017 20:05

Školy otvorili svoje brány

Mesto je zriaďovateľom ôsmich materských škôl pri ktorých je aj školská jedáleň, jednej základnej umeleckej školy a ôsmich základných škôl, ktorých súčasťou sú školské kluby detí, školské jedálne a centrá voľného času. Tieto školy v školskom ...

13.9.2017 18:36

Nesmieme zabudnúť

Dnes často počujeme „ten čas , ale rýchlo letí“. V piatok  v našom meste , ale nastala zmena. Vrátili sme sa v čase o tri storočia. Nezvyčajný zjav , ale veľmi obohacujúci. Na Námestí osloboditeľov, bola odhalená primátorom mesta p. Zahorčáko...

11.9.2017 18:49

Ako pracujú michalovskí tzv. občianski aktivisti

Internetový portál, na ktorom sú takmer výlučne príspevky p. Potockého, a preto ho možno považovať za jeho súkromný portál, priniesol v minulých dňoch článok s názvom Lesy Michalovčanov dostala dcéra primátorovho kamaráta, v ktorom sa au...

11.9.2017 18:42

Skúška sirén

Vážení obyvatelia mesta Michalovce, týmto Vám oznamujeme že dňa 8.9.2017 (piatok) o 12.00 h. sa na území mesta Michalovce uskutoční akustické preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Medzi 8.00 – 16.00 hod. sa uskutoční aj hlasitá skúška sirén...

5.9.2017 9:30

Juh víťazom

V športovom areáli ZŠ na Ul. okružná 17 sa uskutočnil v rámci 48. ročníka zemplínskeho jarmoku VIII. ročník michalovských futbalových majstrovstiev hráčov nad 50 rokov O pohár primátora mesta. Organizátorom podujatia bolo Mesto Mi...

4.9.2017 21:49

Oznam TaZS

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, Michalovce   O z n a m TaZS  mesta Michalovce oznamujú verejnosti,   že od  28.8.2017 do 2.1...

4.9.2017 21:44

Letný streetball 2017 vo výsledkoch

V Michalovciach sa v sobotu 19.augusta uskutočnil letný streetball. Podujatie usporiadali basketbalový klub  1.BK Michalovce a Mesto Michalovce spolu s  odborom školstva a športu. Streetballový turnaj bol určený pre tri vekové kategóri...

3.9.2017 21:31

Grafická tvorba

Galéria Mestského kultúrneho strediska v septembri predstaví expozíciu stredoškolského pedagóga a výtvarníka Eugena Hochmana. Pôjde o premyslený výber z grafickej tvorby. Autor prezentovanej výstavy grafiky sa narodil v ...

3.9.2017 21:24

Externé bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko bl. M. D. Trčku Michalovce,      otvára v akademickom roku 2017/2018 externé bakalárske štúdium v odbo...

3.9.2017 21:18