Aktuality

   

Zemplínik

25.1.2017 9:53

Športové aktuality

Vyhodnotenie IX. ročníka mestskej súťaže vo vybíjanej žiakov a žiačok 3.-4. ročníkov ZŠ o Pohár primátora mesta Mesto Michalovce - Odbor školstva a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spolupráci so Základnou školu na Ul. J...

25.1.2017 9:00

Mesiace planét

23.1.2017 12:15

Pomoc ľuďom v núdzi

Študenti a zamestnanci Vysokej školy zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Michalovce, využili vianočné sviatky na pomoc ľuďom v núdzi. Svoju pozornosť zamerali na ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou a ocitli sa na uli...

20.1.2017 8:31

Olšavského listy

Mesiac január patrí v galérii mestského kultúrneho strediska profesionálnemu výtvarníkovi Jozefovi Olšavskému. Autor žije a tvorí v Michalovciach. Širokej verejnosti, ktorá má k výtvarnému umeniu blízko, nie je neznámy. Má za sebou niekoľko autorských i samostatných...

17.1.2017 12:32

Trojkráľové posedenie s naším jubilantom

Občianske združenie Močarany, Mesto Michalovce, Dom Matice slovenskej Michalovce a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravili v spoločenských priestoroch pri Pamätnej izbe Gorazda Zvonického 6. januára stretnutie pozvaných hostí pri ...

17.1.2017 11:34

Aby pamäť lepšie pracovala

Poľský gerontológ Wojciech Pedich (2014) uvádza myšlienku:  „Problémom 19. storočia bolo dožiť sa staroby.  Problémom 20. storočia bolo starobu zabezpečiť.  Problémom 21. storočia bude naplniť ju obsahom.“  3. ročník pohybových a&nbs...

16.1.2017 11:01

Fašiangové posedenie

13.1.2017 8:53

Novoročný volejbalový turnaj "O pohár primátora mesta Michalovce

V prvú sobotu v roku 2017 volejbalové kluby VK Michalovce a TJ Štart Odeta Michalovce usporiadali 2. ročník Novoročného volejbalového turnaja o „Pohár primátora mesta Michalovce“ zmiešaných družstiev dospelých. Do turnaja sa mohli družstvá prih...

11.1.2017 10:34