Aktuality

   

Senior karta 2018

Na návrh odboru sociálnych vecí schválil primátor v zmysle VZN č. 145/2018 podmienky používania a rozsah výhod držiteľov Senior karty v roku 2018 takto: V zmysle čl. 1, odst. 4, VZN č. 174/2015, vyhlasujem obsah, podmienky vydávania, spôsob uží...

19. 1. 2018 9:44

Nová cyklotrasa v našom meste

Mesto úspešné pri získaní NFP na cyklotrasu V meste pribudne viac ako dva kilometre novej cyklotrasy vďaka schváleným externým finančným prostriedkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 562 tisíc eur. Mesto bude ...

19. 1. 2018 9:42

Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna

Včera 17.januára 2018 sa odohral prvý hokejový zápas na zrekonštruovanom zimnom štadióne. Prinášame Vám prehľad o histórii jeho vzniku aj podrobnosti o najnovšej časti dostavby a rekonštrukcie. Zimný štadión nebol vlastne nikdy dokončený, nikdy nebol...

18. 1. 2018 14:46

Lidl ihrisko Žihadielko je tu opäť!

Hlasujme každý deň a získajme nové detské ihrisko Hlasujeme každý deň Do konca hlasovania ostáva:  

16. 1. 2018 8:26

Mestská nohejbalová liga

Mestská nohejbalová liga Mesto Michalovce - odbor školstva a športu a jeho koordinačná komisia mestských športových súťaží usporiadala 12. decembra 2017 VII. ročník mestskej nohejbalovej ligy stredných škôl „ O pohár primátora mesta Michalovce“ pre súťažný roč...

9. 1. 2018 10:00

Aj my pomáhame psíkom

Ako sa zvykneme my ľudia počas Vianoc obdarúvať rôznymi darčekmi, nesmieme zabúdať ani na bezbranných psíkov, ktorí  nie vlastnou vinou  skončili opustené v útulku.  Aj im je zima a často trpia nedostatkom jedla. Preto žiaci  Základne...

9. 1. 2018 9:50

Stretávanie seniorov

Predvianočný čas si seniori Jednoty dôchodcov Slovenska v Michalovciach spríjemnili  súťaživou aktivitou,  zahrali si bowling v Športovej hale Aréna.  Ich dobrá nálada a športový duch  navodil príjemnú atmosféru vianočného turnaja . Dv...

9. 1. 2018 9:45

KST Turista Michalovce v roku 2017

Znovu po roku sa členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk stretli na rokovaní svojho najvyššieho orgánu – výročnej členskej schôdzi a zhodnotili uplynulú činnosť klubu.      &...

9. 1. 2018 9:37

Mikuláš v detských jasliach

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä medzi deťmi, ktoré sú v tento deň obdarované sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie.         Nap...

9. 1. 2018 9:33

V mene detí ďakujeme

V mene detí z Detského domova Michalovce a  jeho samostatných skupín Hrnčiarik, Slniečko z Pozdišoviec a samostatnej skupiny Rosničky z Laškoviec  ďakujeme  pani  učiteľke Karasovej a deťom  zo Základnej škole Teod...

9. 1. 2018 9:29