Aktuality

   

Atléti v Brne

Žiakom atletických športových tried na Základnej škole, Ul. Komenského, sa sezóna skončila celkom úspešne. Zúčastnili sa rôznych majstrovských a nemajstrovských súťaží na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na halových Majstrovstvách východoslovenského regiónu v Br...

1. 11. 2018 10:39

Vznik Československej republiky a Michalovce

Pomery v rakúsko-uhorskej monarchii, odporcami nazývanej aj ako „žalár národov“, boli v roku 1918 už neudržateľné. Pokusy o reformy zo strany vládnucich Habsburgovcov prišli neskoro. Udalosti prvej svetovej vojny tak zrejme len urýchlili nevyhnutný pád tohto mnoho...

26. 10. 2018 13:04

Matičiari v škole

V slede udalostí osudových osmičiek, ktoré pripadajú na rok 2018, si žiaci Základnej školy T. J. Moussona  pripomenuli ich veľký odkaz aj  historický význam. Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole v septembri, bol predseda Matice slove...

26. 10. 2018 12:59

Kreslo pre hosťa

So zaujímavým nápadom prišli seniori Denného centra Stráňany. Rozhodli sa pravidelne organizovať nové podujatie pod názvom Kreslo pre hosťa. Pre pozvaných hostí má moderátor, a zároveň autor myšlienky, Gustáv Párnický pripravený celý rad otázok, ale pýtať sa ...

26. 10. 2018 12:50

Stretnutie jubilantov

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozval primátor Viliam Zahorčák jubilujúcich seniorov, aby im osobne zablahoželal k ich sviatku. Stretnutie jubilantov, ktorí sa tohto roku dožívajú  okrúhleho jubilea, sa konalo v obradnej sieni mestského úradu. P...

26. 10. 2018 12:22

Deň Strednej zdravotníckej školy Michalovce

Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa zaradil medzi úspešné ročníky. S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti našej školy, ale aj široká verejnosť, ktorá ...

26. 10. 2018 12:17

Víťazstvo Juniorov

Po dobrých výkonoch v Žiline nastúpili Michalovčania v prvom zápase víkendu doma proti Svitu. V minulom ročníku oba zápasy so Svitom prehrali, hoci doma len tesne o štyri body. Tentokrát od začiatku nenechali nič na náhodu. Nastúpili v bielych dresoch a kon...

26. 10. 2018 12:14

Medzinárodný turnaj v kickboxe v Prahe

V pražskej hale Jeremi sport sa 5. a 6. októbra uskutočnil ďalší ročník Czech Open 2018. Za účasti 832 štartujúcich zo 67 klubov a 12 krajín, sa prezentovali a predviedli aj piati reprezentanti nášho Športového kickbox klubu a to Matej Hospodár, Martin Petr...

26. 10. 2018 12:11

Mesto na mape z roku 1949 a dnes

Mapové podklady mesta na stránke http://michalovce.web-gis.sk sú úplne vynovené, prinášajú nové vrstvy. Mapa geografického informačného systému (GIS) je prístupná aj z úvodnej stránky portálu mesta www.michalovce.sk pod názvom WebGis. Nový mapový portál ...

25. 10. 2018 10:32

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

V dňoch 5. 10. 2018 - 12. 11. 2018 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie objemného odpadu:      VOK  budú rozmiestnené na týchto stanovištiach:      Ul. úzka &nbs...

15. 10. 2018 14:40