Aktuality

   

Prechádzka Kolovou horou

Už po ôsmykrát sa vo sviatočný Deň boja za slobodu a demokraciu uskutočnil v lokalite Pozdišovského chrbáta turistický pochod. Aj napriek zatiahnutej oblohe sa v miniBARe v obci Pusté Čemerné sústredila približne stovka účastníkov, vrátane členov najstaršieho mich...

25.11.2017 9:18

Slnečná sústava očami piatakov

Na Základná škola, J.A.Komenského 1, v Michalovciach sa metódou CLIL (obsahovo – jazykovo integrované učenie, t.j. prepojenie výučby nejazykového predmetu a cudzieho jazyka) vyučujú žiaci aj na 2.stupni. Jedným z vyučovacích predmetov je Svet krajín. Rozvíja u žia...

25.11.2017 9:15

Hodiny chémie trochu inak

V rámci  Týždňa vedy a techniky sa 9. novembra uskutočnilo na ZŠ, Ul. J. Švermu, podujatie s názvom Chemická šou. Akciou sme sa snažili podnietiť záujem detí o chémiu. Pokusy boli prispôsobené domácemu prostrediu na ktorých realizáciu postačia bežné dostupné ...

25.11.2017 9:12

Vytvorené vedou

Do Týždňa vedy a techniky sa svojimi zaujímavými aktivitami zapojili aj učitelia a žiaci Základnej školy, Okružná 17, v Michalovciach. Ich cieľom bolo bližšie spoznávať,  pochopiť a podnecovať záujem o vedu a techniku formou prezentačných stánkov. Roboty Ev...

25.11.2017 9:09

Zaujímavá jeseň

V tomto školskom roku sa učitelia anglického jazyka 2.stupňa a usilovní žiaci opäť zapojili do projektu EnglishOne (Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách), ktorý je realizovaný Metodicko - pedagogickým centrom v spolupráci s Brit...

25.11.2017 9:06

Otvorené dvere pre starých rodičov

Starých rodičov pozvali deti ôsmeho novembra do Materskej školy na Ul. Jána Švermu 8  v rámci úcty k starším a Dňa materských škôl na Slovensku. Deti ich predstavili pani učiteľkám a spolu s nimi  previedli jednotlivými miestnosťami. Starí rodičia tak sp...

25.11.2017 9:04

Je prvou v histórii Slovenska!

Operačné sály so superčistým vzduchom, centrálna prípravovňa liekov, organizačná štruktúra zložená z klastrov, moderná tzv. triage na urgentnom príjme, čiarové kódy pre bezpečnosť pacienta, pôrodné izby, liečivé prostredie. Aj taká je nemocnica novej generácie...

25.11.2017 9:01

Študentský workshop

Nadácia profesora Čolláka zorganizovala 26. októbra za podpory Mestského úradu Michalovce na Pedagogickom pracovisku Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Michalovciach - Študentský workshop zameraný na prípravu študent...

25.11.2017 9:00

Škola roka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť oceňovalo tých najlepších. Školou roka v celoštátnej súťaži športových aktivít základných škôl v kategórii nad 300 žiakov sa už tretíkrát stala Základná škola, Okružná 17, v Michalovciach. Je...

25.11.2017 8:26

Klopanie na Jabĺčkové kráľovstvo

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce na detskom oddelení 3.novembra  zrealizovala v spolupráci s Fondom na podporu umenia  stretnutie s regionálnym autorom Jánom Pochaničom. Ján Pochanič je našim regionálnym spisovateľom, ...

24.11.2017 16:37