Aktuality

   

Jesenná opekačka vo Vrbovci

Občianske združenie Vrbovčan, ktoré vzniklo v roku 2016, získalo na svoju činnosť do prenájmu objekt bývalej materskej školy od nášho Mesta. Objekt sa darí postupne v spolupráci s vedením Mesta prebudovávať na kultúrno - spoločenské  centrum tejto časti. ...

27. 9. 2018 14:28

Diabetici z Michaloviec v Chorvátsku

Aj v tomto roku Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska zorganizoval pre diabetikov z Michaloviec rekondičný pobyt v Chorvátsku v oblasti Crikvenica. Pobytu sa zúčastnilo štyridsaťpäť diabetikov v dňoch od 24. augusta do 2. septembra. V Chorvátsku bolo nádherné...

27. 9. 2018 14:19

Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom

Aj počas tohto leta sa uskutočnil už šiesty ročník letnej turistickej súťaže Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom. Súťaž bola určená pre rodiny s deťmi, ktoré navštívili počas letnej sezóny turistické miesta, prírodné krásy, zaujímavé atraktivity, ale aj menej zn...

27. 9. 2018 14:15

Redakcia novín Michalovčan oznamuje

Redakcia novín Michalovčan oznamuje záujemcom, že ponúka v novinách Michalovčan č. 22, ktoré vyjde 26. októbra 2018 PRIESTOR PRE POLITICKÚ REKLAMU Reklamu uverejníme podľa dátumu doručenia, resp. dátumu úhrady faktúry, ktorej úhrada má byť zreali...

27. 9. 2018 10:33

Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom 2018

Letná turistická súťaž Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom 2018 (6. ročník) Štatistika: Rok                       počet prihlásených rodín s deť...

25. 9. 2018 12:58

Oznam pre podnikateľov

Mestský úrad Michalovce, ako správca dane, bude v najbližších dňoch zasielať výzvy na zaplatenie nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch za tuhý komunálny odpad. Zasielané budú v súlade s legislatívou do elektronických schránok. Upozorňujeme všetkých podni...

20. 9. 2018 9:54

Víťazom turnaja partnerských miest BK Užhorod

Od 15.-16.9. sa v Michalovciach konal 1.ročník turnaja partnerských miest v basketbale chlapcov v kategórii U12 – Starší mini žiaci (ročník 2007 a mladší). Turnaja sa okrem domácich zúčastnil len jeden tím z družobného mesta a to BK Užhorod ďalej BA Čaňa a Spišská...

18. 9. 2018 9:03

Kombinuj a choď

Európsky týždeň mobility prebieha od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme zníži...

13. 9. 2018 15:01

Rokovanie poslancov

V mestskom kultúrnom stredisku sa  30. augusta stretli poslanci mestského zastupiteľstva na dvadsiatom treťom rokovaní. V programe nechýbal návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvu ulice, vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta...

13. 9. 2018 15:00

Prevencia kriminality

Kriminalita ako celospoločenský negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Každý má konať tak, aby predchádzal, alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality. Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt Zlepšenie prístupu obetí tres...

13. 9. 2018 14:36