Aktuality

   

Mesto uplatňuje úľavu na dani pre seniorov

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vo štvrtok 7. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iných bodov, ktoré mali na programe, schválili návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatk...

21.12.2017 15:41

Vianočné trhy

Dvadsiate šieste vianočné trhy sa začali v piatok dopoludnia vztýčením vlajky mesta, pred budovou mestského úradu, za zvukov michalovskej hymny. Otvorenie spestrila svojim vystúpením spevácka zložka Folklórneho súboru Zemplín. Pre kupujúcich bolo na Obchodnej a Ma...

20.12.2017 15:32

Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. Z rúk primátora Viliama Zahorčáka si ich v piatok 8. decembra prevzalo 18 výnimočných ľudí ktorí svojím konaním prispiev...

20.12.2017 15:30

Do Michaloviec prišiel Mikuláš

A neprišiel sám. Pre Michalovčanov a všetkých návštevníkov, ktorí prišli v stredu podvečer na námestie, priniesol vianočný stromček, vianočnú výzdobu, koledy a svetelnú šou.  Atmosféru adventu a blížiacich sa Vianoc  svojím vystúpením spríjemni...

20.12.2017 15:26

Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. Z rúk primátora Viliama Zahorčáka si ich v piatok 8. decembra prevzalo 18 výnimočných ľudí, ktorí svojím konaním prispievajú ...

15.12.2017 12:51

Vianočné trhy

Dvadsiate šieste vianočné trhy sa začali v piatok dopoludnia vztýčením vlajky mesta pred budovou mestského úradu za zvukov michalovskej hymny. Otvorenie spestrila svojím vystúpením spevácka zložka Folklórneho súboru Zemplín. Pre kupujúcich bolo na Obchodnej a Mark...

15.12.2017 11:23

Do Michaloviec prišiel Mikuláš

A neprišiel sám. Pre Michalovčanov a všetkých návštevníkov, ktorí prišli v stredu podvečer na námestie, priniesol vianočný stromček, vianočnú výzdobu, koledy a svetelnú šou.  Atmosféru adventu a blížiacich sa Vianoc  svojím vystúpením spríjemnila speváck...

15.12.2017 8:44

Mesto uplatňuje úľavu na dani pre seniorov

Tlačová správa, 8. december 2017 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vo štvrtok 7. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iných bodov, ktoré mali na programe, schválili návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o...

15.12.2017 7:59

Pryžové zvieratká aj skákacia „škôlka“

Michalovčania si už určite všimli nový prírastok na Námestí slobody – nové centrálne ihrisko pre menšie detičky. Mesto Michalovce získalo finančný príspevok z Nadačného fondu Municipality pri nadácii SPP vo výške 12 000 € na projekt: „Obnova detských ihrísk v mest...

30.11.2017 14:09