Aktuality

   

Úcta k starším

Denné centrum na Ulici Andreja Šándora v spolupráci s Mestom Michalovce a odborom sociálnych vecí a rodiny pripravilo 23. októbra stretnutie svojich členov, aby mohli pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyjadriť všetkým vrelú vďaku a podporu i povzbudenie do ď...

7. 11. 2018 9:52

Zlepšenie dopravnej situácie v meste

Na Ul. T. J. Moussona v Michalovciach pristúpilo mesto k zlepšeniu dopravnej situácie na základe vypracovaného projektu.  Stavebnými úpravami a zmenou trvalého dopravného značenia sa premiestni zastávka autobusu a zriadi nový priechod pre chodcov v zmy...

7. 11. 2018 8:19

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

Gymnázium Pavla Horova uskutočnilo pod záštitou Košického samosprávneho kraja 25. októbra prezentačnú výstavu stredných škôl v spolupráci s Mestom Michalovce a ÚPSVaR Michalovce. Otvorila ju riaditeľka Gymnázia Pavla Horova Katarína Olšavová. Na podujatí sa pr...

6. 11. 2018 10:00

Stretnutie seniorov

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v októbri konalo stretnutie seniorov Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Michalovciach s poprednými činiteľmi mesta v priestoroch okresného úradu. Helmeczi, Kučka, Uhaľ, Nemcová, Peterčíková a Podstavská prevzali...

5. 11. 2018 9:55

Navštívil nás Matej Tóth

V našom meste sme privítali úspešného olympionika Mateja Tótha. Dôvodom jeho návštevy bola športová akadémia, ktorú založil a s ktorou navštevuje mestá a školy. Športová akadémia Mateja Tótha sa prezentovala v Základnej škole na Švermovej ulici. Skromný športovec,...

4. 11. 2018 10:17

Návšteva študentov v domove seniorov

Michalovský domov seniorov navštívili 18. októbra študenti strednej odbornej školy obchodu a služieb. Študentky, ako aj profesorky Janu Mrázovú a Drahomíru Máriovú privítala v klube seniorov, Denné centrum č. 6, jeho vedúca Katarína Doliničová. Návšteva sa usk...

4. 11. 2018 10:02

Konferencia strednej odbornej školy technickej

Stredná odborná škola technická je školou, ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach vzdelávania aj prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou sférou. Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regió...

3. 11. 2018 10:25

Michalovce sa uchádzajú o titul Európske mesto športu 2019

Mesto Michalovce zaslalo 10. júla 2018 svoju žiadosť na získanie titulu Európske mesto športu 2019, Gianimu Lupattelli prezidentovi ACES EUROPE do Bruselu. Na základe tejto iniciatívy, záverov z úvodnej návštevy jedného z komisárov a po splnení ďalších podmienok, ...

2. 11. 2018 13:26

Druhá strana mince

V galérii mestského kultúrneho strediska sa v prezentovanej expozícii v novembri milovníkom výtvarného umenia predstaví amatérsky výtvarník Ján Ľoch. Pôjde o prvú autorskú výstavu, ktorou chce autor zaujať širokú verejnosť. Tematicky sa expozícia neradí medzi ...

2. 11. 2018 10:34

Jednota dôchodcov č. 2 bilancuje

Mestská organizácia dôchodcov č. 2 Michalovce sa týmto chce poďakovať Mestu Michalovce za dotáciu, získanú za účelom vykonania poznávacích zájazdov, uskutočnenie športových hier a zorganizovania rekondičného pobytu pre svojich členov. Pod vedením predsedu MOD ...

2. 11. 2018 10:32