Aktuality

   

Aktivity seniorov JDS v Michalovciach

Jednota dôchodcov Slovenska v Michalovciach už niekoľko rokov aktívne zapája svojich členov do rôznych  spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Z roka na rok je väčší záujem o športové aktivity nielen v rámci mesta Michalovce, ale aj v rámci okresu, ...

21.12.2017 18:56

Zahraničná prax v Miláne

Študenti Obchodnej akadémie v Michalovciach sa už po piatykrát zúčastnili  zahraničnej stáže  v rámci  projektu Erasmus plus. Projekt je zameraný na organizáciu zahraničnej praxe pre skupinu pätnástich študentov a dvoch sprevádzajúcic...

21.12.2017 18:54

Vitamínová bomba

V uplynulých dňoch sa na ZŠ Pavla Horova v malej telocvični školy uskutočnil veľtrh ovocia a zeleniny pod názvom Vitamínová bomba. Žiaci 2. A triedy so svojimi rodičmi, s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou sa v tento deň n...

21.12.2017 18:51

Zemplínski heligónkari žnú úspechy aj v zahraničí

Občianske združenie Zemplínski heligónkari pôsobí v Michalovciach už päť rokov. Vďaka vynikajúcej spolupráci neustále sa rozrastajúceho kolektívu nadšencov a priaznivcov hry na heligónku, sa im darí plniť neskromné ciele, ktoré si vytýčilo na začiatku svojej ...

21.12.2017 18:45

Svet svetla a farieb

Pri príležitosti 130. výročia narodenia maliara Teodora Jozefa Moussona (1887 – 1946), ktorý v rokoch 1911 – 1944 pôsobil v Michalovciach vznikla nová publikácia. Bolo do nej zaradených 154 obrazov Teodora Jozefa Moussona z rozličných období jeho tv...

21.12.2017 18:42

Medzinárodný deň školských knižníc

Žiaci šiesteho ročníka ZŠ na Švermovej ulici sa zapojili do projektu s názvom Najkrajšie podujatie knižnice, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci si v spolupráci s ich učiteľmi (Mgr. Veronikou Mojsejovou a Mgr...

21.12.2017 18:39

Odborné vzdelávanie v modernej škole

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach získala v roku 2017 finančnú dotáciu z mesta k projektu Odborné vzdelávanie v modernej škole. Vďaka nej sme sa mohli zapojiť do rôznych aktivít v rámci odborného vzdelávania...

21.12.2017 18:36

Výročie Staršich chlopov

Pred pár dňami sa v priestoroch Zlatého býka uskutočnil verejný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia folklórnej speváckej skupiny Starši chlopi z denného centra seniorov č. 1. Ako hudobní hostia vystúpili ženská spevácka skupina Nádej z Únie nevidiacich ...

21.12.2017 18:31

Prírodné záhrady

ZŠ Krymská 5 v Michalovciach získala 24. novembra certifikát Prírodná záhrada, ktoré jej udelilo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín. Do realizácie tohto projektu sa zapojili učitelia a žiaci pod vedením PaedDr. Ľudmily Luptákovej. Cieľom proje...

21.12.2017 17:20

Po stopách baziliánov

Členovia občianskeho združenia Rozsievač zorganizovali tento projekt aj vďaka finančnej  podpore Mesta Michalovce. Druhá časť projektu Po stopách baziliánov sa realizovala 25. novembra putovaním  do Prešova a návštevou Katedrálneho chrámu sv. Jána Kr...

21.12.2017 17:15