Aktuality

   

Kaufland zmodernizoval jednu zo svojich predajní v Michalovciach

Spoločnosť Kaufland sa rozhodla pre modernizáciu jednej zo svojich predajní v Michalovciach, konkrétne tej, ktorá sa nachádza na Ulici P. O. Hviezdoslava. Tá prešla viacerými pozitívnymi zmenami. Inovácie priniesli zákazníkom nielen značné navýšenie komfortu ...

27.10.2017 20:47

Zvuková slučka už aj vo veľkej sále MsKS

V súčasnom pretechnizovanom svete zohráva významnú úlohu debarierizácia, ktorou sa majú vytvoriť podmienky k tomu, aby pre hendikepovaných ľudí so zmyslovým, sluchovým, mentálnym postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou boli vytvorené podmienky pre ro...

27.10.2017 20:37

Aj v Michalovciach patrí október seniorom

Denné centrá seniorov, ktoré vyvíjajú činnosť na území mesta Michalovce sú registrovanou sociálnou službou. Mesto je zriaďovateľom ôsmich denných centier, v ktorých združuje približne 850 seniorov. Denné centrá slúžia ako spoločenské strediská, sú miestom...

27.10.2017 20:34

Nemocnica novej generácie v Michalovciach je skolaudovaná

Posledný kontrolný deň so strategickými partnermi projektu Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce sa uskutočnil v pondelok 23. októbra. Pri tejto príležitosti bol oficiálne predstavený termín otvorenia nemocnice novej generácie. Nová budova bud...

27.10.2017 20:30

Jubilujúca Klubovanka

Pieseň čistá, rôznorodá, bohatá, veselá či tklivá je vždy ako život. Životom je aj pre členky speváckej skupiny Klubovanka, ktoré ňou denne žijú a spestrujú si tak jeseň života. Spevácka skupina vznikla v roku 1987 a v tomto roku oslavuje trids...

27.10.2017 20:27

Spoznávame Kavarnu

Kavarna je mesto v Bulharsku, ležiace v Dobričskej oblasti na čiernomorskom pobreží. Tvorí rovnomenný okres. Nachádza sa 64 kilometrov severovýchodne od Varny, 49 km od Dobriču a 43 km južne od hranice s Rumunskom. Mesto má 11 85...

27.10.2017 20:19

Jubilujúci Zemplín

Láska k folklóru spája. Už šesťdesiat rokov spája to nespočetné množstvo  tanečníkov, speváčok či muzikantov. Pýtate sa, kde vyrástla a stále tá láska rastie? V našom meste, v Michalovciach. Folklórny súbor Zemplín v tomto ro...

27.10.2017 20:11

Utajený poklad zemplínskeho folklóru

Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe vznikla v roku 1977 na JRD Závadka pri Múzeu poľnohospodárskych tradícií v obci Hnojné so zameraním uchovávať ľudové tradíciea interpretáciu zemplínskej ľudovej piesne. Jej zakladateľom a prvým organiz...

25.10.2017 21:18

Seniori reprezentujú

V júni 2017 zorganizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska okresnú prehliadku speváckych  skupín seniorov. Na nej získala spevácka skupina Ozvena z DCS č.1 cenu Laurát prehliadky a zároveň postup na krajskú prehliadku speváckych ...

24.10.2017 21:12

Ako sme v materskej škole športovali

Európsky týždeň športu sme začali aktivitou Cvičme v rytme všetci spolu v rámci Europen fitness day. Zapojili sme do nej všetky deti aj zamestnancov a spoločne sme si zacvičili a zatancovali  v rytme hudby. Predškoláci sa zúčastnili na akt...

16.10.2017 21:07