Aktuality

   

Vitamínová bomba

V uplynulých dňoch sa na ZŠ Pavla Horova v malej telocvični školy uskutočnil veľtrh ovocia a zeleniny pod názvom Vitamínová bomba. Žiaci 2. A triedy so svojimi rodičmi, s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou sa v tento deň n...

21.12.2017 18:51

Zemplínski heligónkari žnú úspechy aj v zahraničí

Občianske združenie Zemplínski heligónkari pôsobí v Michalovciach už päť rokov. Vďaka vynikajúcej spolupráci neustále sa rozrastajúceho kolektívu nadšencov a priaznivcov hry na heligónku, sa im darí plniť neskromné ciele, ktoré si vytýčilo na začiatku svojej ...

21.12.2017 18:45

Svet svetla a farieb

Pri príležitosti 130. výročia narodenia maliara Teodora Jozefa Moussona (1887 – 1946), ktorý v rokoch 1911 – 1944 pôsobil v Michalovciach vznikla nová publikácia. Bolo do nej zaradených 154 obrazov Teodora Jozefa Moussona z rozličných období jeho tv...

21.12.2017 18:42

Medzinárodný deň školských knižníc

Žiaci šiesteho ročníka ZŠ na Švermovej ulici sa zapojili do projektu s názvom Najkrajšie podujatie knižnice, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci si v spolupráci s ich učiteľmi (Mgr. Veronikou Mojsejovou a Mgr...

21.12.2017 18:39

Odborné vzdelávanie v modernej škole

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach získala v roku 2017 finančnú dotáciu z mesta k projektu Odborné vzdelávanie v modernej škole. Vďaka nej sme sa mohli zapojiť do rôznych aktivít v rámci odborného vzdelávania...

21.12.2017 18:36

Výročie Staršich chlopov

Pred pár dňami sa v priestoroch Zlatého býka uskutočnil verejný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia folklórnej speváckej skupiny Starši chlopi z denného centra seniorov č. 1. Ako hudobní hostia vystúpili ženská spevácka skupina Nádej z Únie nevidiacich ...

21.12.2017 18:31

Prírodné záhrady

ZŠ Krymská 5 v Michalovciach získala 24. novembra certifikát Prírodná záhrada, ktoré jej udelilo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín. Do realizácie tohto projektu sa zapojili učitelia a žiaci pod vedením PaedDr. Ľudmily Luptákovej. Cieľom proje...

21.12.2017 17:20

Po stopách baziliánov

Členovia občianskeho združenia Rozsievač zorganizovali tento projekt aj vďaka finančnej  podpore Mesta Michalovce. Druhá časť projektu Po stopách baziliánov sa realizovala 25. novembra putovaním  do Prešova a návštevou Katedrálneho chrámu sv. Jána Kr...

21.12.2017 17:15

Výročie gymnázia

Gymnázium, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach, si v tomto roku pripomína 25  rokov svojej existencie. Vznik školy sa viaže k 1. septembru 1992. Jej počiatky sú spojené s SOU strojárskym na Močarianskej ulici č.1 v Michalovciach, na pôde ktorého bolo j...

21.12.2017 15:49

Na Zempliňe tak

...vera že tak, ľudze mojo,žijeme sebe tu u našim varošu jak jedna rodzina. Šak i tak stari ľudze hutora, že u rodziňe treba pokope trimac...   Siedmy ročník festivalu Na Zempline tak... je za nami. V celkom zaplnenej sále sme spoločne spomínali na dá...

21.12.2017 15:45