Aktuality

   

Margecianske fajnoty

Po minuloročnom úspešnom absolvovaní predajného jarmoku Fajnoty Dolného Spiša si to členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista (NM KST T) www.kst-turista.sk k všeobecnej spokojnosti zopakovali znovu. Okrem rôznorodého kultúrneho program...

27.10.2017 21:36

Pamätný deň – vznik ČSR

28. októbra si pripomenieme už 99. výročie vzniku prvej Československej republiky. Miestny klub Českého spolku si ako vždy pripomenie túto významnú udalosť pri buste jedného zo zakladateľov ČSR – Milana Rastislava Štefánika.Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov...

27.10.2017 21:28

Bilancovanie aktivít Základnej organizácie - Jednota dôchodcov č.2 Michalovce

Základná organizácia - Jednota dôchodcov č.2 Michalovce uskutočňuje poznávacie, kultúrne, športové a iné spoločenské akcie a zájazdy po Slovensku aj v zahraničí pod vedením jej predsedu Martina Fedorka. Členovia organizácie sa zúčastňujú na týchto poduja...

27.10.2017 21:20

Pasovanie prvákov

Na Základnej škole, Krymská 5 máme milú tradíciu – Pasovanie prvákov. Aj tento školský rok sme s radosťou pripravili pre svojich prváčikov takúto  slávnosť. Pomohli nám ju zorganizovať aj žiaci 4. ročníka, ktorí navštevujú tanečný krúžok a krúž...

27.10.2017 21:16

Diverzita ako výzva pre učiteľa

Každý z nás sa už určite v živote ocitol v pozícii „outsidera”, či „insidera”.  Dôležité je hľadať spoločnú cestu a východisko z tejto situácie. Takouto cestou bol medzinárodný seminar v dňoch 5. -7. októbra v Bratislave organizovaný Národn...

27.10.2017 21:13

Učenie v pohybe

Žiaci a učitelia Zelenej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach mali netradičný týždeň učenia sa. V rámci environmentálnej jari sa vyučovacie hodiny realizovali formou outdoorového vyučovania. Skrátka, učili sa vonku. A nielen to. Pani u...

27.10.2017 21:07

Festival technického talentu

Pod záštitou Európskeho týždňa odborných zručností pri príležitosti 10. výročia vzniku SOŠ technickej Michalovce sa začiatkom októbra uskutočnil Festival technického talentu.V troch stánkoch umiestnených na Námestí osloboditeľov v Michalovciach boli poča...

27.10.2017 21:04

Svetový deň mlieka

Svetový deň mlieka v školách je každoročnou medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľu...

27.10.2017 20:58

Ďalšia zelená škola v Michalovciach

Pre žiakov a pedagógov Základnej školy na Okružnej ulici 17 v Michalovciach sa 5. október 2017 stal ďalším významným dňom v dejinách školy.  Ich dvojročné snaženie v environmentálnom programe Zelená škola bolo odmenené. Na Technickej univerzite...

27.10.2017 20:56

Európsky deň jazykov 2017

Počas Európskeho dňa jazykov Zákadná škola, J.A.Komenského 1 v Michalovciach spestrila žiakom vyučovanie súťažou English T-shirt Day. Jej cieľom bolo nájsť na tričkách žiakov školy, čo najviac viet v anglickom alebo inom cudzom jazyku. Zvíťazili žiaci, ktorí ich n...

27.10.2017 20:50