Aktuality

   

Mučeníčka čistoty Anka Kolesárová

Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František prijal v utorok na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét o muče...

8. 3. 2018 10:31

Prístrešie pre ľudí bez domova

V Michalovciach na Ulici staničnej, v blízkosti Útulku Slovenského Červeného kríža, dalo mesto Michalovce postaviť celtový stan pre ľudí bez prístrešia. Mesto podľa dobrých skúseností z minulej zimy tak druhýkrát zopakovalo úspešný projekt. Tento vojenský stan slú...

2. 3. 2018 14:53

Dobrá správa pre odberateľov tepla a TÚV

V týchto dňoch spoločnosť DOMSPRÁV, s.r.o. – byty, teplo a iné služby, Michalovce,  ako dodávateľ tepla a  tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre odberateľov v Michalovciach ukončila práce na ročnom vyúčtovaní  nákladov pre svojich odberateľov ...

2. 3. 2018 14:48

Aktivity primátora (19.02.2018 - 02.03.2018)

20.2. účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra seniorov č.4 21.2. rokovanie s vedením Colného úradu Michalovce 21.2. rokovanie s predstaviteľmi Saleziánov v Michalovciach 21.2. účasť na Výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska 22.2. r...

2. 3. 2018 14:45

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Poslanci prerokovali správu o ukončených a realizovaných projektoch - Rokovanie zastupiteľstva - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa zišli na prvom tohtoročnom zasadnutí v utorok 27. februára. Pripravených mali viac ako dvadsať rokovacích bo...

2. 3. 2018 14:35

Filatelistický aršík

V roku 2018 si pripomíname 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pri príležitosti inaugurácie prvého slovenského prezidenta 2. marca 1993 bol vydaný filatelistický aršík, ktorý dokumentuje proces vzniku SR. Uverejňujeme ho s vlastnoručným podpisom p...

2. 3. 2018 14:29

Aj VY môžete zmeniť mesto

Aj VY môžete zmeniť mesto, v ktorom žijete! Pridajte sa k firmám, ktoré budú pretvárať naše mestá na lepšie miesta pre život 10 dôvodov, prečo sa oplatí zapojiť firmám do Nášho Mesta Ponúknete svojim zamestnancom netradičný a zábavný teambuilding...

1. 3. 2018 8:22

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že:  Dňa 15. marca 2018 v čase od 08.00 – 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto – mesto Michalovce: Ulica Jána Kollára č. d. 6 a 8. Linka na plánov...

26. 2. 2018 0:15

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ

  Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Západ vo výške 662 916,97 Eur, projekt bude spolufinancovať sumou  34 890,37&...

23. 2. 2018 23:06

Zápis do materskej školy

                                 Zápis potrvá od 1.apríla do 30. apríla 2018            Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznam...

23. 2. 2018 23:01