Aktuality

   

Vedia Lego roboty hrať futbal?

V polovici októbra na Gymnáziu Pavla Horova zorganizovali pod názvom GPH LEGO RACE súťaž pre žiakov základných škôl v programovaní Lego robotov. Zúčastnili sa na nej michalovské základné školy na Švermovej ul., Okružnej ul., na Krymskej ul. a ZŠ Budkovce a ZŠ ...

25. 10. 2019 13:45

Nové triedy pre autistov

Žiaci Súkromnej základnej školy pre deti s autizmom v Klokočove sa dočkali nových tried. Škole sa podarilo zrealizovať úspešný projekt vďaka dotácii Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 20 tisíc eur. V budove školy vznikli tri nové moderne vybavené triedy, zá...

25. 10. 2019 13:42

Poznaj svojho policajta

Medzi predškolákov Materskej školy, Ul. J. Švermu 8, zavítal 15. októbra policajt mestskej polície Bc. Stanislav Bamburák. V rámci projektu Poznaj svojho policajta, ktorý je zameraný na zvýšenie bezpečnosti na cestách, oboznámil deti s pravidlami cestnej premávky ...

25. 10. 2019 13:39

Úžasný 9. ročník dňa strednej zdravotníckej školy

Deň strednej zdravotníckej školy, ktorý sa konal 1. októbra na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, sa pýšil číslom 9. Numerológovia pripisujú deviatke atribúty ako ľudskosť, súcit, ochotu pomáhať, veľkorysosť, vznešenosť, vynaliezavosť, ušľachtilosť. V tom...

10. 10. 2019 13:48

Kurzy šitia v komunitnom centre

Komunitné centrum v rómskej osade na Ulici mlynskej svojimi aktivitami napomáha členom rómskej komunity získať pracovné návyky a praktické zručnosti, a tak podporiť ich uplatnenie sa na trhu práce. Jednou z takýchto aktivít sú aj kurzy šitia. Konajú sa v rámci pro...

10. 10. 2019 13:39

Škôlkari v meste

Byť hrdým Michalovčanom a mať rád svoje mesto, na to nemusíte mať veľa rokov. Pokojne môžete byť aj škôlkarom. Stačí nielen očami, ale aj srdcom vnímať miesto, kde vyrastáte a žijete. Predškoláci z Materskej školy na Švermovej ulici absolvovali 19. septembra prech...

26. 9. 2019 11:26

Kráľovstvo odpadu

Do Základnej škole na Ul. T. J. Moussona 1 sa 16. septembra na jeden deň presídlilo Kráľovstvo odpadu.  Je to názov divadelného predstavenia, ktoré sa na našej škole uskutočnilo. Slovenská agentúra životného prostredia nás takto odmenila za to, že zo vše...

26. 9. 2019 11:06

Nový školský rok

Pre viac ako 600 tisíc žiakov a študentov sa 2. septembra otvorili brány školy, pretože sa začal nový školský rok 2019/2020. Do školských lavíc si prvýkrát zasadlo aj viac ako 58 tisíc prváčikov. Michalovských žiakov, ktorí prekročili brány školy, bolo takmer...

12. 9. 2019 10:48

Semafor nie je fór

Deti z materskej školy na Švermovej ulici v Michalovciach sa už tešia novým dopravným prostriedkom a semaforom zakúpeným v rámci projektu s názvom Semafor nie je fór, ktorý podporila Nadácia Allianz. Projekt je zameraný na dopravnú výchovu detí v predškolskom...

12. 9. 2019 10:31

Bezpečná škola

Základná škola Teodora Jozefa Moussona sa rozhodla postupne  vybudovať kamerový systém a zvýšiť tak bezpečnosť žiakov v exteriéri školy a chrániť školský majetok. Stáva sa, že sa v škole stretávame s nevhodným a násilným správaním sa žiakov navzájom, krádežam...

19. 8. 2019 15:36