Aktuality

   

Dobrovoľníci skrášľovali mesto

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktorého názov je Naše mesto, sa uskutočnilo v dvoch dňoch, 7. a 8. júna, aj v Michalovciach. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do m...

19. 6. 2019 11:50

Rudo Gabzdil oslavuje

Primátor mesta Viliam Zahorčák minulý týždeň gratuloval nášmu entomológovi Rudolfovi Gabzdilovi k životnému jubileu. Poprial mu veľa zdravia a mnoho úspechov v  osobnom živote i v  ďalších rokoch výskumu hmyzu a propagácii  nášho mesta doma i v...

19. 6. 2019 11:45

Oznam pre klientov Mestského úradu

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje váženým klientom, že z technicko-prevádzkových dôvodov dňa 26. júna 2019 nebudú na Mestskom úrade v budove A, Nám. osloboditeľov 30 poskytované služby pre klientov Ing. Zdenko Vasiľ, v.r Prednosta MsÚ

18. 6. 2019 15:04

Oznam pre klientov Mestského úradu v Michalovciach

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje klientom, že z technicko - prevádzkových dôvodov sú upravené hodiny pre klientov v čase od 11.6. – 14.6.2019 na Mestskom úrade v budove A (Nám. osloboditeľov 30) od 7.00 hod. do 13.30 hod. (obedňajšia prestávka od ...

10. 6. 2019 13:45

Oznam Referátu overovania listín a podpisov

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje  váženým klientom, že z technických dôvodov ​nebudú v piatok, 24.mája 2019 poskytované služby na Referáte overovania listín a podpisov. Ďakujeme za pochopenie.

23. 5. 2019 14:14

Správa z kontroly cyklochodníka

Mesto Michalovce realizovalo projekt Cyklistická trasa CMZ - Biela hora, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ktorého súčasťou je aj nová lávka cez rieku Laborec. Cyklotrasa bude prepájať sídlisko Stráňany a IBV Stráňany k už existujúcim ...

22. 5. 2019 7:58

Certifikát pre Michalovce

Aj mesto Michalovce tým, že je súčasťou systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2.     Táto úspora predstavuje  množstvo skl...

15. 5. 2019 10:07

Michalovský Dia Deň

Diabetici oslavujú 15 rokov. Štrnásteho mája sa zídu diabetici z michalovského regiónu, ale aj z Trebišova, Prešova, Košíc, Sobraniec a z Humenného na 15. michalovskom DIA dni, nad ktorým si zobral záštitu primátor mesta Viliam Zahorčák. Týmto podujatím si chceme ...

13. 5. 2019 7:43

Z Jarného jarmoku

Rok ubehol ako voda a už po devätnástykrát sme sa počas uplynulého víkendu tešili z  Jarneho jurmarku a podujatí, ktoré ho už tradične sprevádzali. Tak čo nám teda priniesol? Poďme pekne po poriadku. Začali sme už v utorok 30. apríla stavaním mája. P...

13. 5. 2019 7:40

Zbierka Modrý gombík 2019

Už 15. rok spája zbierka Modrý gombík dva svety – ten  náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc. Aj tento rok ju organizuje nadácia pre UNICEF. Vyzbierané finančné prostriedky budú venované na riešenie aktuálnych humanitárnyc...

13. 5. 2019 7:34