Aktuality

   

Aktivity Občianskeho združenia Vrbovčan

Občianske združenie (OZ) Vrbovčan vzniklo v roku 2016. Dalo si za cieľ oživiť  kultúrny  a  spoločenský  život  obyvateľov mestskej  časti  Vrbovec. Na svoju činnosť využíva objekt bývalej MŠ, ktoré chce&n...

28. 9. 2017 9:32

Poklona kamarátom

Pravá identita človeka sa formuje materinskou rečou, zvykmi a nehmotnou (duchovnou) kultúrou, v obkolesení ktorej vyrastá. Toto stotožnenie sa ďalej viaže na „pevninu detstva“,  rodný kraj či región. Hodnoty a dedičstvo, ktoré vyz...

28. 9. 2017 9:28

Naladení

V piatok 22. septembra sa Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach stalo dejiskom výnimočného koncertu. Konal sa totiž Jubilejný koncert Ľudovej hudby Folklórneho súboru Zemplín. Výnimočnosť mu dodala spolupráca so Štátnou filharmóniou v&...

28. 9. 2017 9:19

Zemplínski heligónkari hrali a spievali v Bulharsku

V dňoch 29.8 až 3.9. hudobno-spevácka skupina Zemplínskych heligónkarov pri ZOS a Dome Matice slovenskej v Michalovciach v zložení: Ján Tirňák, Tirňáková Anna, Hájnik Pavol a Balint Samuel, úspešne reprezentovala mesto Michalovce aj...

14. 9. 2017 20:29

Nesmieme zabudnúť

Dnes často počujeme „ten čas , ale rýchlo letí“. V piatok  v našom meste , ale nastala zmena. Vrátili sme sa v čase o tri storočia. Nezvyčajný zjav , ale veľmi obohacujúci. Na Námestí osloboditeľov, bola odhalená primátorom mesta p. Zahorčáko...

11. 9. 2017 18:49

Grafická tvorba

Galéria Mestského kultúrneho strediska v septembri predstaví expozíciu stredoškolského pedagóga a výtvarníka Eugena Hochmana. Pôjde o premyslený výber z grafickej tvorby. Autor prezentovanej výstavy grafiky sa narodil v ...

3. 9. 2017 21:24

Program Českého spolku

Michalovská verejnosť  si iste  povšimla, že v zemplínskom regióne pôsobí Miestny klub Michalovce Českého spolku so sídlom v Košiciach. Sústreďuje niekoľko desiatok občanov českej národnosti, slovenského občianstva, ktorí  tr...

2. 9. 2017 21:01

Mousson na cestách

T.J.Mousson bol jedným z prvých a najvýznamnejších maliarov Zemplína. Tomuto umelcovmu stredu vesmíru, kraju, ktorého krásou a ľudovým koloritom bol neustále očarený, vytvoril akúsi maliarsku „monografiu“. Zemplín sa stal dominantným m...

1. 9. 2017 20:57

Gila Fatranová – Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia

Zemplínske osvetové stredisko pripravuje 8.septembra 2017 Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia, v ktorom predstaví osobnosť Gily Fatranovej. 9. september je smutnou spomienkou na prijatie Židovského kódexu vládou slovenského...

1. 9. 2017 20:45

Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie

Pozývame vás na tradičnú cirkevnú slávnosť

16. 8. 2017 10:58