Aktuality

   

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady  a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020 v čase od 07,00 hod do 22,00 hod. Bližšie informácie o voľbách do NR SR 2020

6. 12. 2019 10:44

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.   Bližšie informácie nájdete v sekcii Voľby

3. 4. 2019 8:11

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 od 07:00 do 22:00 hod. Ak v prvom kole v...

31. 3. 2019 7:00

Čakajú nás voľby prezidenta i europoslancov

Po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v novembri 2018 budú Slováci prichádzať v tomto roku k volebným urnám opäť. A to hneď dvakrát za sebou. V roku 2019  nás totiž čakajú prezidentské voľby a tiež voľby do Európskeho parlamentu. Predseda Národnej ...

18. 2. 2019 9:24

Oznam

Mestský úrad v Michalovciach oznamuje  váženým klientom, že z technických dôvodov nebudú   v piatok, 18.1.2019 od 10.00 hod. poskytované služby na Mestskom úrade, Nám. osloboditeľov 30 a Nám. slobody 1.   ...

15. 1. 2019 8:20

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Michalovčania! Pred niekoľkými hodinami sme sa rozlúčili s rokom 2018 a privítali sme rok nový, od ktorého, tak ako vždy, očakávame, že bude v mnohom iný, najmä však, že bude lepší a po každej stránke vydarenejší a...

4. 1. 2019 10:08

Michalovce v roku 2018

K 1. januáru 2019 bolo v našom meste evidovaných 37 448 obyvateľov, z toho 19 444 žien a 18 004 mužov. V Michalovciach sa v uplynulom roku narodilo 1 045 detí. Z nich bolo 317 Michalovčanov a to 164 dievčat a&...

3. 1. 2019 9:19

Rekonštrukcia lávky

Na základe výsledkov verejného obstarávania bola 6. augusta 2018 podpísaná  Zmluva o dielo so zhotoviteľom CSM-STAV, s.r.o., Michalovce. Predmetom zmluvy je výmena a osadenie novej lávky cez rieku Laborec.  Dôvodom výmeny boli nedostatočné šírkové po...

2. 1. 2019 9:45

Wifi sieť Michalovce

Na základe zverejnenej výzvy dňa 30.07. 2018 na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov so zameraním na podporu  projektu „Wifi pre teba“ sa Mesto uchádza žiadosťou na realizáciu svojho projektu „Wifi sieť Michalovce“. Obsahom žiadosti ...

30. 11. 2018 10:07

Výsledky komunálnych volieb 2018

Komunálne voľby sa uskutočnili 10. novembra. O post primátora mesta Michalovce sa uchádzalo deväť kandidátov. Súčet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov bol 11 760. Za primátora mesta bol po štvrtýkrát zvolený Viliam Zahorčák, ktorý získal 4...

22. 11. 2018 14:02