Aktuality

   

Senior karta 2018

Na návrh odboru sociálnych vecí schválil primátor v zmysle VZN č. 145/2018 podmienky používania a rozsah výhod držiteľov Senior karty v roku 2018 takto: V zmysle čl. 1, odst. 4, VZN č. 174/2015, vyhlasujem obsah, podmienky vydávania, spôsob uží...

19.1.2018 9:44

Novoročný príhovor primátora mesta Viliama Zahorčáka

Vážení spoluobčania, milí Michalovčania! Pred niekoľkými hodinami sme privítali príchod nového roka a ja mám opäť česť z pozície primátora mesta prihovoriť sa vám na jeho začiatku a už tretíkrát aj v roku, v ktorom končí volebné obdobi...

5.1.2018 8:45

Stravovanie dôchodcov

Oznamujeme stravníkom v jedálni na Obrancov mieru 4, že jedálny lístok budeme na novom portáli zverejňovať  v časti  Život v meste - Registre - Sociálne zariadenia     Súčasťou zoznamu sociálnych zariadení  a služieb posky...

3.1.2018 14:40

Oznam z matriky

Oznamujeme klientom, že dňa 29. 12. 2017 (piatok) bude Matrika, Overovanie a Evidencia obyvateľov vykonávať spoplatnené úkony iba do 11:00 z dôvodu ročnej účtovnej uzávierky.

28.12.2017 11:05

Nová svetelná signalizácia na križovatke ulíc Masarykova a Humenská

Ide o frekventovanú križovatku pri železničnej stanici. Toto svetelné zariadenie bolo už zastaralé a opotrebované, a preto Mesto pristúpilo k jeho výmene. Vymenil sa radič, stožiare, návestidlá a kabeláže. Práce sa vykonávali od druhej polovice novembra. Súčasne...

22.12.2017 8:54

V Michalovciach pribudne 14 nových autobusových spojov

Nové cestovné poriadky platné od nedele 10. decembra prinesú cestujúcim v Michalovciach a okolí viacero pozitívnych zmien. Pribudne 14 nových spojov a dve nové zastávky pre žiakov ZŠ v obci Klokočov a Vyšná Rybnica. ARRIVA na Slovensku podp...

21.12.2017 19:14

Mesto uplatňuje úľavu na dani pre seniorov

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vo štvrtok 7. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iných bodov, ktoré mali na programe, schválili návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatk...

21.12.2017 15:41

Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. Z rúk primátora Viliama Zahorčáka si ich v piatok 8. decembra prevzalo 18 výnimočných ľudí ktorí svojím konaním prispiev...

20.12.2017 15:30

Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. Z rúk primátora Viliama Zahorčáka si ich v piatok 8. decembra prevzalo 18 výnimočných ľudí, ktorí svojím konaním prispievajú ...

15.12.2017 12:51

Mesto uplatňuje úľavu na dani pre seniorov

Tlačová správa, 8. december 2017 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vo štvrtok 7. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iných bodov, ktoré mali na programe, schválili návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o...

15.12.2017 7:59