Aktuality

   

Koncert v šľachtickom sídle

Odbor histórie Zemplínskeho múzea v Michalovciach sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti koncentruje na nadobúdanie poznatkov o šľachtických rodoch, dôležitých z hľadiska regionálnych dejín. Rod Sztáray  reprezentuje  najvýznamnejšie  šľachtické&nb...

25.5.2018 12:49

Priekupníci zbraní pred obchodným centrom

Autonehoda, výbuch auta, hasenie požiaru, ako aj mnohé ďalšie ukážky priblížia deťom prácu hasičov, policajtov, zdravotníkov. V piatok 8. júna od 9.00 hod. sa pred OC ZEMPLÍN už po piatykrát stretnú všetky  záchranárske zložky, zástupcovia Červeného kríža aj ...

25.5.2018 12:43

Literárne dni seniorov

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Michalovce v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach usporiadali 7. ročník literárnych dní seniorov mesta Michalovce. Tieto sa konali pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka,&...

23.5.2018 13:20

Pre jubilantov

Rada základných organizácií  Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v Michalovciach 4. mája už po štvrtýkrát zorganizovala spoločenské posedenie pre zamestnancov školstva, členov odborového zväzu, ktorí v tomto roku dosiahli alebo dosiahnu ...

23.5.2018 13:10

Michalovce dostali vzácny dar

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák prijal v piatok 4. mája na pôde Mestského úradu v Michalovciach michalovského fotografa Ľudovíta Földyho. Dôvodom jeho návštevy bola vzácna kniha umeleckého charakteru, ktorú odovzdal primátorovi mesta. Spolupráca s týmto ...

11.5.2018 21:53

Jarni jurmarok

Nesanujme sebe, šak ľem raz žijeme. V tomto duchu sa niesol Ošemnasti jarni jurmarok, ktorý sa v našom meste uskutočnil na prelome apríla a mája. Veríme, že bohatý a pestrý program potešil Michalovčanov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Veď bolo si z čoho vyberať....

11.5.2018 21:39

50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu

Spomínam si na tie roky, vtedy ako 9 ročný chlapec, spomínam si aj na  tie problematické procesy z opätovného preberania kostolov, ale radšej si spomínam ako som mal možnosť chodiť ako chlapec, keďže som rodákom z neďalekého Kusína, do kusínskej cerkvi. Môžem...

30.4.2018 12:11

Celoslovenská zbierka Slovenského Červeného kríža

V uliciach slovenských miest a obcí sú od 23. apríla do 6. mája červenokrižiaci s pokladničkami. Obracajú sa na širokú verejnosť s prosbou o podporu našej už takmer storočnej práce v prospech človeka. Červenokrižiaci učia malých i veľkých zachraňovať ľudské ži...

30.4.2018 8:16

Ekumenický pašiový sprievod

Ekumenický pašiový sprievod je podujatie, ktoré sa uskutočňuje v našom meste už tradične niekoľko rokov na Veľký piatok. Je spoločným dielom michalovských cirkví, ktoré sa pravidelne stretávajú na Rade cirkví – poradnom orgáne primátora mesta. Spája ich umučený a ...

30.3.2018 7:35

Kaštieľ v Michalovciach

Táto knižná publikácia zhŕňa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, ...

16.3.2018 12:59