Zvonického literárne dni
8. 7. 2019

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, ktorá je v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, sa 7. júna uskutočnilo mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni. Organizátormi súťaže sú Základná škola T. J. Moussona a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Vyhlasovateľom súťaže je primátor mesta Viliam Zahorčák.

Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy regionálnych autorov, propagácia ich života a tvorby formou projektov a prezentácia regionálnych tradícií v pripravovanom pásme. Víťazmi súťaže sa stali: I. kategória, próza – Ema Struňáková, II. kategória, poézia – Tamara Brédová, próza – Tamara Hamadejová, III. kategória, poézia – Katarína Hlavatá. V kategórii husle, spev, slovo v nárečí zvíťazila Zoja Petrová – ZŠ Okružná ulica, v kategórii husle, spev – Dana Konečná, Nina Konečná, Bianka Marjovová, Miriam Knollová – CZŠ sv. Michala, v kategórii spev – Katarína Hlavatá, Timea Mihalčová, Emma Timočková – ZŠ T. J. Moussona a v kategórii ľudový rozprávač – Tomáš Kniežo – ZŠ P. Horova.

Mgr. Iveta Majvitorová