Zišli sa členovia denného centra
14.3.2019

13 Zišli sa členovia denného centra (2).JPG

     Výročná členská schôdza  Denného centra na Ulici Andreja Šándora č. 1 v Michalovciach sa konala 28. februára. Bola hodnotením roka 2018, prípravou plánu činnosti na rok 2019. Súčasne prebehla voľba nového výboru samosprávy na ďalšie dva roky. Schôdzu viedla vedúca DC Anna Kostovčíková, ktorá privítala  primátora mesta  Viliama Zahorčáka, vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Jána Jasovského, referentku sociálneho odboru Mgr. R.Cibikovú a poslancov Mgr. Mariána Sabovčíka a Mgr. Eriku Šimkovú. Na  úvod v kultúrnom programe pre starých rodičov vystúpili žiaci ZŠ Pozdišovce. Správu o činnosti za rok 2018 predniesla predsedníčka samosprávy Mgr. Marta Gavliková.  Konštatovala, že  máme za sebou úspešný rok 2018, pravidelné stretnutia počas otváracích hodín v pondelok a piatok a aspoň raz mesačne sa zídeme na väčšej akcii alebo organizovaných výletoch či peších túrach do okolia, za čo patrí vďaka všetkým aktívnym členom výboru.  

      V diskusii primátor vyzdvihol prácu členov denného centra a zdůraznil, že podpora mesta je tam, kde je vidno aktivity a tvorivú prácu v prospech všetkých.
     Informoval hlavne o pripravovaných rekonštrukciách chodníkov na Ulici močarianskej.  Vedúci sociálneho odboru Ing. Jasovský objasnil poskytovanie niektorých sociálnych služieb pre seniorov v našom meste.     
     V závere vedúca DC poďakovala prítomným hosťom za zabezpečenie  rekonštrukcie kuchyne i jej kompletné vybavenie, za  podporu projektu Močarianske dni 2018 i finančnú podporu pri vydaní knihy Močarany kedysi a dnes.
Minútou ticha sme si uctili pamiatku na zosnulého  PhDr. Ernesta Sirochmana , ktorý  bol jedným z autorov tejto knihy a ako veľký znalec života a diela Gorazda Zvonického bol  pri organizovaní slávnosti na počesť nášho vzácneho rodáka.
           
Anna Kostovčíková