Zemetrasenie
29. 4. 2020

Obyvatelia Michaloviec aj blízkych obcí sa 24. apríla o 1.18 hod v noci zobudili na hluk a otrasy. Išlo o lokálne zemetrasenie.

Epicentrum sa nachádzalo približne 1 km južne od Zemplínskej šíravy, medzi obcami Zalužice a Lúčky. Hypocentrum bolo určené do hĺbky približne 16,2 km. Magnitúdo zemetrasenia, stanovené zo staníc Národnej siete seizmických staníc Slovenska, prevádzkovaných Ústavom vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, má hodnotu 3,4. Do 15.00 hod. (24. apríla) občania zaslali 378 makroseizmických dotazníkov, z toho 273 z Michaloviec, v ktorých uviedli pocítené účinky zemetrasenia. Tieto údaje sa nedajú získať inak ako od respondentov a sú dôležité pri určení makroseizmickej intenzity, t.j. účinkov zemetrasenia na danom mieste a tiež pri určení plošného rozsahu pocítených účinkov.

Zemetrasenia z tejto ohniskovej oblasti nie sú zriedkavým fenoménom. Oblasť Vihorlatu a okolie Humenného, Michaloviec a Vranova nad Topľou patrí medzi seizmicky aktívne oblasti Slovenska.

UVZ SAV