Zbierka Modrý gombík 2019
13.5.2019

Už 15. rok spája zbierka Modrý gombík dva svety – ten  náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc. Aj tento rok ju organizuje nadácia pre UNICEF.

Vyzbierané finančné prostriedky budú venované na riešenie aktuálnych humanitárnych kríz, prioritne na pomoc deťom na východnej Ukrajine, ktoré už šiesty rok žijú vo vojnovom konflikte. Pomôcť môžete aj vy. Príspevkom na účet: SK91 0200 0000 0040 8644 5155, VS: 1980 v období do 30. júna alebo svojím príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkom, ktorých môžete stretnúť v mestách po celom Slovensku od 13. do. 26. mája.

UNICEF pomáha na východnej Ukrajine od začiatku konfliktu. Zabezpečuje lieky, vodu, hygienické balíčky, potraviny, opravuje vojnou zničené školy a domy, školí deti, aby sa vyhýbali miestam, kde sa nachádzajú míny. Šesť rokov konfliktu je veľmi dlhá doba. Mnohé deti sa už narodili do vojny, nevedia, čo je pokojné detstvo bez neustáleho zvuku ostreľovania, bezstarostného chodenia do školy a naháňania sa po vonku.

Deti na Ukrajine našu pomoc stále potrebujú. Pomôžte im svojím príspevkom.

rr