Zber biologicky rozložiteľného odpadu
12.10.2018

Zber bioodpadu do 120 l hnedých nádob bude v tomto roku ukončený postupne podľa obvodov od 26. do  30. novembra.

V roku 2019  plánujeme začať zber bioodpadu od 1. do 5. apríla 2019 za rovnakých podmienok ako tohto roku.

Bioodpad je možné odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS, Ul. partizánska 55 a  Ul. lastomírska 2.

Ďakujeme za spoluprácu.