Zasadnutie vlády SR v Michalovciach
8. 7. 2019

V stredu 26. júna zasadala v našom meste vláda Slovenskej republiky. Na tomto rokovaní bol schválený akčný plán pre rozvoj okresu Michalovce. Náš okres bol zaradený medzi najmenej rozvinuté preto, lebo miera evidovanej nezamestnanosti presiahla 1,5 násobok priemeru nezamestnanosti v Slovenskej republike. Vďaka týmto skutočnostiam má okres šancu získať takmer 77 miliónov eur. Okres sa zaviazal vyčerpať tieto finančné prostriedky do troch rokov. Do roku 2021 je z regionálneho príspevku vlády na rozvoj okresu vyčlenených 4,4 milióna eur. Viac ako 72 miliónov eur je vyčlenených z Európskych štrukturálnych fondov na to, aby sa vytvárali podmienky a produkty, ktoré zabezpečia zvýšenie počtu pracovných miest v Michalovciach. V rokoch 2019 – 2021 sa ich má v okrese Michalovce vytvoriť 824. Vláda SR rozdelila okresu Michalovce aj finančné prostriedky zo Všeobecnej pokladničnej správy tak, ako to robí na každom rokovaní vlády. Finančné prostriedky vo výške 1 milión eur, ktoré sa bežne rozdeľujú, sú dané pre každý okres. Nakoľko je náš okres pomerne veľký oproti iným, vláda SR navýšila sumu pre okres Michalovce o 600 tisíc eur. V meste Michalovce sa z týchto peňazí vybuduje križovatka pri hoteli Družba, ktorá je najnebezpečnejšia. Vláda na túto rekonštrukciu schválila 350 tisíc eur. Na zrekonštruovanie ihriska v areáli Základnej školy na Okružnej ulici Mesto dostalo 60 tisíc eur.

ak