Zahraničná prax študentov v Miláne
14. 3. 2019

V rokoch 2013-2018 najlepších  105 študentov Obchodnej akadémie v Michalovciach  šesťkrát  absolvovalo odbornú prax v Miláne v rámci projektu Erasmus+. Žiakov vždy sprevádzali  dve učiteľky, ktoré monitorovali  pracoviská,  kontrolovali žiakov a komunikovali s tútormi. 

Žiaci  pracovali v reálnych  talianskych firmách, na ekonomických  oddeleniach v partnerských firmách Unicasa  a CLO.  Náplňou zahraničnej  praxe  bolo triedenie   faktúr podľa  čísiel a dátumov,  zakladanie   faktúr  a iných   účtovných  dokumentov  do šanónov , zadávanie faktúr a iných  údajov  do počítačov, zoznámenie sa s talianskym účtovným programom. Taktiež monitorovanie  uskladneného  tovaru  vo veľkosklade,  kontrola  a revízia  skladovacích zásob a iné činnosti.
Firmy prijímali našich študentov veľmi  priateľsky,  trpezlivo im  vysvetľovali  detaily  práce a ochotne im pomáhali.  Na konci praxe tútori  vyhodnotili ich  prácu pomocou ECVET (Európsky  systém kreditov pre odborné vzdelávanie a  prípravu). Po ukončení  praxe študenti  získali    certifikát  Europas  Mobility  a majú   lepší   predpoklad uplatniť  sa na pracovnom trhu v našom  regióne  a v krajinách  Európskej  únie.
Vo voľnom čase bol  pre študentov  pripravený  kultúrny  program – návšteva  perly talianskej architektúry, symbol mesta Miláno – katedrály  Duomo,  Castello  Sforzesko,  prírodovedného  múzea  Leonardo da Vinciho a iných pamätihodností  v meste. Účastníci zahraničnej stáže v roku 2015 mali šťastie, pretože  navštívili svetovú  medzinárodnú výstavu EXPO 2015  a videli  nádhernú svetelno-hudobnú šou STROM ŽIVOTA naživo, čo  všetkých potešilo.
Domov si študenti priniesli okrem fotografií a darčekov aj množstvo  zážitkov a skúseností, ktoré ostanú v ich pamäti navždy. My, všetci účastníci zahraničnej stáže v rokoch 2013-2018, sme veľmi  vďační  národnej agentúre  SAAIC a  našim  učiteľom,  že sa zapojili do projektu Erasmus plus  a umožnili nám nezabudnuteľný  pobyt v Miláne.
Záujem študentov o zahraničnú stáž je veľký a aj preto nový projekt bol podaný na rok 2019  do Milána a do Prahy, aby aj ďalší študenti mohli vyskúšať svoje schopnosti a vedomosti počas zahraničnej stáže.

Irena Leczová